انتقل إلى المحتوى

البحث

تضييق النتائج

نتائج البحث.

نتائج البحث

Seitsemän vinkkiä nuoria kohtaaville aikuisille

...tehdään yhdessä, jutellen esiin nousseista aiheista. Tee Mitä mielessä? -testi MIELI ry:ssä tehdään arvokasta työtä nuorten mielenterveyden vahvstamiseksi ja autetaan nuoria vaikeissa elämäntilanteissa. Lahjoita, jotta yksikään nuori ei jäisi yksin....

Mielenterveysstrategiasta on tehtävä valtioneuvoston periaatepäätös – Järjestöt on otettava mukaan päätöksen valmisteluun

...mielenterveysstrategian poikkihallinnollisen toimeenpanon onnistumisen kannalta. Vaarana on, että ilman periaatepäätöstä strategian tärkeät linjaukset jäävät vain haaveiksi. Mielenterveyden ongelmat ovat laaja-alaisia, eivätkä ne noudata valtionhallinnon tai ministeriöiden välisiä tehtävien rajauksia. Mielenterveyttä...

MIELI ry lausunnossaan nuorten mielenterveyspalveluista: ”Tavoitteena tulee olla, että mahdollisimman moni nuori ei tarvitse mielenterveyspalveluja”

Lausunnossaan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle MIELI ry katsoo, että valtion vuoden 2023 talousarviossa tulisi siten osoittaa määrärahoja nuorten mielenterveyden tukemiseksi osana kansallisen mielenterveysstrategian toimenpanoa, valmistautua valtakunnalliseen terapiatakuuseen ja lisätä psykoterapeuttien...

Koronaviruksen aiheuttamaa huolta voi lievittää

...sekä liikkumista luonnossa. 5. Ennakoi huolta On luonnollista, että epidemiaan liittyvät uutiset huolestuttavat ja pelottavat. Huoli voi korostua, jos taustalla on jokin muu traumaattinen kokemus tai mielenterveyden häiriö. Myös alkoholin...

Mielenterveys lapsuudessa ja nuoruudessa

...Kyseessä on kuitenkin kehitysvaihe, joka menee ohi parissa vuodessa. Jotta kehitys etenisi suotuisasti myös mielenterveyden näkökulmasta, tarvitsee nuori edelleen turvallista vanhemmuutta, rakkautta, rajoja ja huolenpitoa. Samalla hän tarvitsee yhä enenevässä...

Lasten ja nuorten harrastukset tärkeitä mielen hyvinvoinnille

...ja nuorten harrastustoiminnan tilalle voi muotoutua muita vapaa-ajan vieton muotoja, jotka eivät ole yhtä lailla hyväksi lapsen ja nuoren kehitykselle ja kasvulle mielenterveyden näkökulmasta. Tällaista on esimerkiksi liiallinen ruutuaika tai...

Världsdagen för psykisk hälsa 10.10 2022

...Dagen har firats sedan år 1992. Världsdagens drivande krafter är Världsförbundet för psykisk hälsa Mielenterveyden maailmanliitto  och Världshälsoorganisationen WHO Maailman terveysjärjestö WHO. Den drivande kraften i Finland är MIELI Psykisk Hälsa...

Mielenterveys ikääntyessä

...ei-toivottuihin muutoksiin. Mielenterveyden riskitekijöinä vanhenemisessa ovat muun muassa: fyysiset ja kognitiiviset heikentymät, läheisten ihmisten menetykset, ihmissuhteisiin liittyvät haasteet ja ongelmat, itsenäisen selviytymisen ja itsemääräämisoikeuden menetys sekä yhteiskunnan kielteiset asenteet ikäihmisiä...