2–3-vuotiaiden Midien tärkeät kaveritaidot

Kaveritaitoja Midien kanssa

Harjoittelimme 2–3-vuotiaiden Midi-Ankkojen kanssa kaveritaitoja Turvallisin mielin -hankkessa kehitettyjen Kaveritaitokorttien avulla.  Päiväkodissa olemme tulostaneet, värittäneet ja laminoineet Kaveritaitokortit valmiiksi käyttöä varten. Värikkäinä ja laminoituina ne on koettu lapsilähtöisiksi ja käytännöllisiksi.

Sekä hyviä että huonoja vuorovaikutustilannekuvia oli yhteensä neljä. Selventääkseni lapsille kuvien merkitystä, käytin apunani kahta eri tunnenaamaa, surullista ja iloista. Tunnenaamat auttoivat lapsia hahmottamaan kuvien luonteen ja lapset saivatkin valita itse tunnenaaman valitsemalleen kuvalle.

Aloitin Kaveritaito-harjoituksen niin, että olin valinnut valmiiksi Kaveritaitokorteista pienille lapsille selkeimmin ymmärrettäviä tilanteita pohdittavaksi. Aloitimme tuokion ristiriitatilanne-kuvilla. Jokainen lapsi sai vuorollaan ottaa pussukasta tilannekuvan ja juttelimme yhdessä siitä, mitä kuvassa tapahtuu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tukasta repiminen ei ole kivaa."

Kaveritaitokorttien katselemistuokion jälkeen asetin lasten eteen lattialle yhteensä kahdeksan hyää Kaveritaitokortti-kuvaa ja lapset saivat valita mieleisimmän. Tämän jälkeen lapset pääsivät piirtämään tuon kuvan itse ja saivat kertoa mitä kaikkea keksivät itse kuvaan lisää.

 

”Kaveria pyydetään leikkiin mukaan."

"Tässä kuvassa kysytään: ”Saanko anteeksi?”

 

 

 

 

Käytin tuokioon noin puolisen tuntia aikaa ja lapset jaksoivat hienosti keskittyä koko ajan. Midit kokivat Kaveritaitokortit kivoiksi ja mielenkiintoisiksi. Kuvia oli kiva tutkia ja katsella.

 

 

Päiväkodin arjessa Kaveritaitokorttien avulla voi ohjata lapsia sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Kuvien avulla voidaan keskustella minkälaiset tilanteet johtavat riitoihin ja minkälaiset tilanteet taas johtavan sopuun. Pienillä lapsilla on hyvä käyttää myös tunnekuvia ohjaamassa Kaveritaitokorttien tulkintaa.

Anniina Järvenpää, Ankkalammen päiväkoti

Yhteystiedot

Elina Marjamäki
Asiantuntija. Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta.
Mielenterveyden edistäminen kunnallisessa nuorisotyössä

+358 40 678 7295Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki