Avoin työpaikka: Määräaikainen Osaava vanhemmuus -hankkeen projektisuunnittelija

Uutiset

Suomen Mielenterveysseura toteuttaa vuosina 2018–2020 Osaava vanhemmuus -hankkeen, jossa muokataan ja levitetään Lapset puheeksi (LP) -menetelmä järjestöjen käyttöön valtakunnallisesti. Tavoitteena on edistää ja tukea LP-menetelmän käyttöön ottoa järjestöissä toimivien vapaaehtoisten ja ammattilaisten keskuudessa, perheiden sekä vanhemmuuden tukemiseksi ja ylisukupolvisuuden ehkäisemiseksi. LP-koulutusmallista luodaan hankkeessa vapaaehtoisille ja tukihenkilöille soveltuva koulutus.

Haemme hankkeeseen määräaikaista projektinsuunnittelijaa, joka tiiviissä yhteistyössä projektipäällikön kanssa vie Tlp- ja Lp -työtä järjestöihin ja näiden verkostojen käyttöön. Projektisuunnittelija vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Vastuu menetelmäkoulutuksista kasvaa hankeen edetessä, joten kokemus kouluttamisesta on eduksi. Lisäksi projektisuunnittelija vastaa hankkeen viestinnästä, materiaalin digitaalisesta valmistelusta, verkkoviestinnästä ja sosiaalisen median kampanjoista yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Edellytämme projektisuunnittelijalta

  • soveltuvaa amk- tai korkeakoulukoulututkintoa
  • kokemusta järjestö- tai vapaaehtoistyöstä
  • kokemusta hanketyöstä
  • vankkaa LP-menetelmän menetelmäosaamista ja valmiutta pätevöityä menetelmäkouluttajaksi hankkeen alkuvaiheessa
  • sosiaali-, terveys- tai opetusalan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • verkkoviestinnän osaamista, kokemus sähköisten oppimisalustojen hyödyntämisestä
  • aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta

Kohteena olevassa järjestökentässä on toimintaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten kielitaito on eduksi.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 17.4.2018 osoitteeseen hakemukset@mielenterveysseura.fi

Tiedustelut

Bitta Söderblom
Toimiva lapsi & perhe -työn koordinaattori
bitta.soderblom@mielenterveysseura.fi
puh. 040 621 2474

Takaisin

Yhteystiedot

Bitta Söderblom
Kehittämiskoordinaattori, Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työ

+358 40 621 2474Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki