Avoin työpaikka: Projektisuunnittelija (aluetyö)

Uutiset

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Koordinoimme valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistämme lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

Haemme nyt määräaikaiseen työsuhteeseen

Projektisuunnittelijaa (aluetyö)

MIELI ry:n Kansalaistoimintojen osasto hakee Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan (2018-2020) MIOS (Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa) -hankkeeseen projektisuunnittelijaa (aluetyö) määräaikaiseen työsuhteeseen alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2020 alussa ja kestää 31.12.2020 asti.

MIOS-hankkeessa (www.mieli.fi/mios) lisätään maahanmuuttajien osallisuutta, edistetään heidän mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Tavoitteet saavutetaan toteuttamalla TOIVO-hyvinvointiryhmiä koulutettujen vapaaehtoisten ohjaamina, järjestämällä avoimia toiminnallisia hyvinvointitapahtumia sekä kehittämällä ja jalkauttamalla maahanmuuttajien mielen hyvinvointia tukevan OmaMieli verkkosovellus.

Projektisuunnittelija (aluetyö) toimii läheisesti paikallisten mielenterveysseurojen kanssa. Hän vahvistaa mielenterveysseurojen seurakohtaista osaamista ja tukee alueellisten yhteistyökumppanuuksien kehittämistä monikulttuurisen toiminnan saralla. Projektisuunnittelija järjestää paikallistoimijoille suunnattuja koulutus- ja kehittämistilaisuuksia. Hän edistää paikallisten mielenterveysseurojen ”maaperän” ja toimintavalmiuksien vahvistamista maahanmuuttajien mukaan saamisen mahdollistamiseksi vapaaehtoistoimintaan. Työtehtävät sisältävät säännöllistä matkustamista.

Projektisuunnittelijalta toivomme:

 • paikallisten mielenterveysseurojen toiminnan tuntemusta
 • kokemusta vapaaehtoistyöstä
 • kokemusta pienten järjestöjen toiminnan kehittämisestä
 • vaikuttamistyön osaamista, erityisesti asenteisiin vaikuttamisesta
 • joustavuutta sekä kehittävää työotetta
 • englannin kielen taitoa
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa ja ylläpitämisessä
 • organisointikykyjä, itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta

Eduksi katsotaan:

 • maahanmuuttajiin liittyvien teemojen tuntemusta, erityisesti vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta
 • kokemus mielenterveyden edistämistyöstä
 • muu kielitaito (esim. arabia, somali, venäjä, farsi, dari)
 • omakohtainen kokemus maahanmuuttajuudesta

Tarjoamme Sinulle merkityksellisen työn arvostetussa, innostuneessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä. MIELI ry:ssä on 140 työntekijää. MIELI ry:n toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa Helsingissä Keskuspuiston ja hyvien liikenneyhteyksien ääressä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen 11.11.2019 mennessä osoitteeseen hakemukset@mieli.fi

Lisätietoja: Projektipäällikkö Johannes Parkkonen puh. 0400 402 130 tai etunimi.sukunimi@mieli.fi

Takaisin