Avoin työpaikka: Toiminnanohjaaja (sijaisuus)

Uutiset

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Koordinoimme valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistämme lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

Haemme nyt määräaikaiseen työsuhteeseen

Toiminnanohjaajaa (vanhempainvapaan sijaisuus)

MIELI ry:n Kansalaistoimintojen osasto hakee Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan (2018-2020) MIOS (Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa) -hankkeeseen toiminnanohjaajaa määräaikaiseen vanhempainvapaan sijaisuuteen. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2020 alussa.

MIOS-hankkeessa (www.mieli.fi/mios) lisätään maahanmuuttajien osallisuutta, edistetään heidän mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Tavoitteet saavutetaan toteuttamalla TOIVO-hyvinvointiryhmiä koulutettujen vapaaehtoisten ohjaamina, järjestämällä avoimia toiminnallisia hyvinvointitapahtumia sekä kehittämällä ja jalkauttamalla maahanmuuttajien mielen hyvinvointia tukevan OmaMieli verkkosovellus.

Toiminnanohjaaja toimii läheisesti TOIVO-ryhmänohjaajien kanssa ryhmien toteutuksessa. Hän tukee ohjaajia ryhmien käynnistämisessä eri alueilla, sisältäen ryhmäläisten rekrytoinnin, ryhmäohjelman suunnittelun ja ryhmien budjettien seurannan. Toiminnanohjaaja järjestää ryhmänohjaajille suunnattuja virkistys- ja jatkokoulutustilaisuuksia. Hän ohjeistaa ryhmänohjaajia ryhmien hankehallinnollisissa asioissa ja arvioinnissa sekä huolehtii tarvittavasta dokumentoinnista.

Toiminnanohjaajalta toivomme:

  • taidelähtöisten ja toiminnallisten ryhmätoiminnan mallien tuntemusta ja kokemusta niiden käytöstä
  • joustavuutta sekä kehittävää työotetta
  • englannin kielen taitoa
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa ja ylläpitämisessä
  • organisointikykyjä, itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta
  • kokemusta vapaaehtoistyöstä

Eduksi katsotaan:

  • kokemus mielenterveyden edistämistyöstä
  • maahanmuuttajiin liittyvien teemojen tuntemusta
  • muu kielitaito (esim. arabia, somali, venäjä, farsi, dari)
  • omakohtainen kokemus maahanmuuttajuudesta

Tarjoamme Sinulle merkityksellisen työn arvostetussa, innostuneessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä. MIELI ry:ssä on 140 työntekijää. MIELI ry:n toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa Helsingissä Keskuspuiston ja hyvien liikenneyhteyksien ääressä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen 11.11.2019 mennessä osoitteeseen hakemukset@mieli.fi

Lisätietoja: Projektipäällikkö Johannes Parkkonen puh. 0400 402 130 tai etunimi.sukunimi@mieli.fi

Takaisin