Blogit

Mantelitumakkeet törmäyskurssilla

Miksi on tärkeää kohdata ja kuunnella nuoria? Miksi on tärkeää, että nuorten arjessa ja elämässä on aikuisia, jotka juttelevat, kysyvät kuulumisia, tuovat vaihtoehtoisia näkökulmia ja tulkintoja keskusteluun, hoksauttavat ja haastavat nuoria ajattelemaan.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.5.2021

Tutkimuksia ammattilaisten yhteistoimintataidoista mielenterveyden edistämisessä, työn ja perhe-elämän yhdistämisen vaikutuksesta henkiselle jaksamiselle, stressin vähentämisestä mindfulness-harjoituksilla, itsetuhoisuuden taustalla olevista ajattelumalleista ja musiikkiterapiasta masennuksen hoidossa.

lue lisää

Kaikki peliin! Viisi merkittävää syytä harrastaa intohimoisesti ja omistautuneesti

Lasten ja nuorten urheiluharrastuksella on parhaimmillaan monia pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia, kuten liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen, erilaisten elämäntaitojen oppiminen sekä yhteisöllisyyden kokemukset. Viimeaikaiset tutkimustulokset korostavat erityisesti kilpailullisen ja tavoitteellisen liikuntaharrastuksen positiivisia hyötyjä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 6.5.2021

Tutkimuksia siitä, miten työuupumuksesta voi toipua, suomalaisten nuorten ilmastoahdistuksesta ja mielenterveysongelmista, pienten lasten vanhempien masennus- ja ahdistusoireista korona-aikana, yksinäisten keski-ikäisten masennuksesta ja masennuslääkkeiden vieroitusoireista.

lue lisää

Ramadan on paljon muutakin kuin paastoamista

Myös Suomessa kymmenet tuhannet muslimit viettävät tällä hetkellä ramadania. Ramadan on kuukausi, jolloin keskitytään omaan henkiseen kasvuun. Koronarajoitusten aikana ramadania voi viettää oman perheen kesken.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.4.2021

Tutkimuksia ADHD-aikuisten ja heidän lastensa välisistä kiintymyssuhteista, erityistukea vaativien lasten osallistamisesta, poikkeusajan päihteidenkäytöstä, miespuolisten henkilöiden esteistä hakeutua mielenterveyspalveluiden piiriin ja mielenterveyskuntoutujien auttamisesta puhelinteknologian avulla.

lue lisää

Tulkkivälitteistä kriisiapua on saanut läpi koronavuoden

Mennyt vuosi ja koronaepidemia on haastanut myös kriisityön uuden äärelle, kun vastaanotto on siirtynyt etätyöhön, kirjoittaa erityisasiantuntija Suvi Piironen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 8.4.2021

Tutkimuksia mielenterveystyön verkkopohjaisista menetelmistä, masennuksen vaikutuksesta näköhavaintoihin, autismikirjon lasten yksinäisyysongelmista, autismikirjon vaikutuksesta työllistymiseen, lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien itsemurhariskistä ja sosiaalisen motivaation vaihtelusta erilaisissa mielenterveyden ongelmissa.

lue lisää

Mitä poikkeusvuosi on opettanut ikääntyneiden mielenterveyden vahvistamisesta?

Kohtuullisesta kapinamielestä huolimatta ikäihmiset luottavat yhteiskuntaan ja sen päättäjiin enemmän kuin nuoret aikuiset. Samalla he pitävät kiinni oikeuksistaan.

lue lisää

Unelmoi isosti, tavoittele viisaasti

Unelmilla ja toiveilla on useita positiivisia vaikutuksia nuorelle urheilijalle. Ne innostavat ja motivoivat sekä vahvistavat toiveikkuutta ja luottamusta tulevaan. Unelmat ja toiveet auttavat myös ymmärtämään omia tarpeita ja vahvistavat tunnetta oman elämän arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.3.2021

Tutkimuksia masennuksen ja tupakkariippuvuuden välisestä suhteesta, rasismista vaikutuksesta nuorten mielenterveyspalveluihin, ruotsalaisten maahanmuuttajien psykoosihoidosta, nuorten aikuisten itsetuhoisista, itsemurhaa ihannoivista ajatuksista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta itsemurhiin.

lue lisää

”Mokaan tämän varmasti” – Näin autat nuorta urheilijaa kesyttämään sisäisen kriitikon

Millaista on nuoren urheilijan sisäinen puhe? Muistuttaako se enemmän kannustavaa valmentajaa vai lannistavaa kriitikkoa? Antaako se tukea vaikeilla hetkillä vai jähmettääkö se suoriutumista entisestään? Miten voimme yhdessä nuorten urheilijoiden kanssa tietoisesti ja rakentavasti ohjata ja kehittää heidän sisäistä puhettaan?

lue lisää

Rasismi on uhka lapsen ja nuoren mielenterveydelle

Onko teidän koulussanne rasismia? Usein vastaus on jyrkän kieltävä. Todellisuus on kuitenkin toinen, jos kysytään suoraan rasismia kohdanneilta oppilailta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tutkimuksen mukaan rodullistetuista suomalaisista 67 % koki rasismia koulussa. Kouluterveyskyselyn mukaan kolmasosa ulkomaalaistaustaisista oppilaista oli tullut kiusatuksi koulussa tai vapaa-ajalla ihonvärin, kielen tai ulkomaalaisen taustansa vuoksi.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.2.2021

Tutkimuksia eristäytyneiden nuorten nettiriippuvuudesta, keski-ikäisten mielenterveydestä pandemian aikana, masennuslääkkeiden vaikutusmekanismista, alkoholinkäytön lisääntymisestä poikkeusoloissa ja vankien tunne-kommunikaatiosta.

lue lisää

Jääkiekkoilija Tony Salmelainen: ”Kesti vuosia että hyväksyin tilani, samalla kiusasin niitä, jotka yrittävät auttaa.”

Jääkiekkoilija Tony Salmelainen tietää, että hankalastakin tilanteesta voi toipua, kun rohkaistuu hakemaan apua ja ottamaan sitä myös vastaan.

lue lisää

Tunnetaidot korostuvat koronakriisin aikaisessa valmennuksessa

Lasten ja nuorten hyvinvointi on koronakriisin seurauksena koetuksella. Harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan rajoitukset heikentävät merkittävästi lasten ja nuorten mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen, kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin sekä onnistumisen ja kyvykkyyden kokemuksiin. Osa Nuori Mieli Urheilussa hankkeen blogisarjaa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.2.2021

Tutkimuksia äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutuksesta lapseen, pakkotoimien käytöstä psykiatrisissa sairaaloissa, laulamisen merkityksestä keskosvauvan hoidossa, saattohoitopotilaiden henkisestä hyvinvoinnista, lasten ja nuorten itsemurhista ja psyykkisten ongelmien kohtaamisesta somaattisen puolen sairaaloissa.

lue lisää

Itsensä johtamisella etätyöapatiaa vastaan

Ajankäytön suunnittelusta, työpäivien rytmittämisestä ja vaihtelevista työtehtävistä apua etätyöuupumukseen, vinkkaa asiantuntijapsykologi Juho Mertanen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.1.2021

Tutkimuksia mielenterveyskuntoutujien pärjäämisestä työelämässä, opiskelijoille tarkoitetun mindfulness-nettikurssin eduista, kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismista, koronan aiheuttamista väkivaltakokemuksista vauvaperheissä, vanhempien masennuksen vaikutuksesta nuoren masennukseen ja stigmasta, joka voi estää psykoosiriskissä olevaa henkilöä hakemasta apua.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.1.2021

Tutkimuksia digipeliriippuvuuden vaikutuksesta työelämässä, vanhempien sitoutumisesta ahdistuneisuushäiriöstä kärsivän nuoren terapiaan, mieli-keho-harjoitteiden käyttämisestä ADHD:n hoidossa ja masennuksen hoitamisesta taiteen sekä kulttuurin avulla.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.12.2020

Tutkimuksia masennuksesta merkityksellisyyskokemuksena, musiikin herättämistä tunteista, temperamentista, kehosta ja stressistä pandemian aikana, potilaskeskeisestä psykiatriasta ja naisten eteenpäin välittämästä lapsuuden kaltoinkohtelun kierteestä.

lue lisää

Juho Mertanen: "Kuinka haluaisit muistaa koronajoulun?"

Ajatuksia koronajoulun viettoon tarjoaa MIELI ry:n asiantuntijapsykologi Juho Mertanen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.12.2020

Tutkimuksia suomalaisvanhempien uupumuksesta, äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutuksesta vauvaan, mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, psykopatiapotilaiden hoitamisesta, lapsuuden vaikeiden kokemusten suhteesta myöhempään elämään ja poliisiväkivallan aiheuttamasta traumasta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.12.2020

Tutkimuksia työuupumuksen hoidosta, raskaudenaikaisen unettomuuden vaikutuksesta synnytyksenjälkeiseen masennukseen, taloudellisten asioiden ja mielenterveyshäiriöiden välisestä suhteesta, pienituloisten perheiden lasten myöhemmästä mielenterveystilanteesta, itsemurhien ehkäisytutkimusten mentoroinnista ja masentuneen nuoren myötätunnosta itseään kohtaan.

lue lisää

Pandemian pitkittyessä MIELI ry:n asiantuntijapsykologi rohkaisee käyttämään monenlaisia keinoja vahvistaa voimavaroja

Juho Mertanen: "Nyt on hyvä hetki pohtia sitä, kuinka voisimme vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä vuoden pimeimpänä aikana."

lue lisää

Sekasin Gaming-verkkoyhteisö luo osallisuutta

Discordissa toimivassa Sekasin Gaming-verkkoyhteisössä nuoret saavat uusia ystäviä ja vertaistukea. Serverillä vierailee säännöllisesti eri organisaatioiden ammattilaisia, joilta nuoret voivat saada matalalla kynnyksellä apua. Ammattiavun lisäksi nuoret itse muodostavat tukiverkon toinen toisilleen.

lue lisää

Nuorisotutkija Mikko Piispa: ”Ilmastoahdistus on seurausta paitsi ilmastokriisistä, myös poliittisen päätöksenteon epäonnistumisesta.”

Nuorisotutkimusverkoston tutkija, VTM Mikko Piispa pohtii ilmastoahdistusta sekä tutkijan mutta erityisesti sosiologin silmin. Murhe ilmaston ja ympäristön tilasta ei suinkaan aiheuta huolta vain nuorten keskuudessa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 19.11.2020

Tutkimuksia lapsuuden emotionaalisten laiminlyöntien vaikutuksesta aikuisiän mielenterveyteen, poikkeavuuden määritelmästä, koronapandemian vaikutuksesta mielenterveyteen, perhesuhteiden roolista mielenterveysongelmissa ja seksuaalis-etnisten identiteettien välisestä korrelaatiosta itsetuhoisuudessa

lue lisää

Järjestöt tarjoavat ammatillista matalan kynnyksen anonyymiä kriisiapua

Monet kolmannen sektorin järjestötoimijat tuottavat apua vaikeisiin tilanteisiin ja äkillisiin kriiseihin koordinoidusti ja jatkuvasti. Järjestöissä toimii merkittävä määrä ammattilaisia ja koulutettuja vapaaehtoisia ammattilaisten tukemina ja ohjaamina, kirjoittaa SOS-kriisikeskuksen päällikkö Reija Tuomisalo.

lue lisää

Merkityksellisten hetkien voima

Nuorten urheilijoiden valmennuksessa pyritään lisäämään ja vahvistamaan oppimista ja onnistumisia, sinnikkyyttä ja selviytymiskykyä. Kiinnostuksen kohteina ovat myös sitoutumisen ja motivaation vahvistaminen, sosiaaliset taidot sekä nuoren urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Osa Nuori Mieli Urheilussa hankkeen blogisarjaa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.11.2020

Tutkimuksia skitsofrenian hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, työuupumuksen ja Alzheimerin taudin yhteisestä geenitaustasta, järjestöjen roolista mielenterveyden edistämisessä, maahanmuuttajista mielenterveyspalveluiden käyttäjinä, sosiaaliturvan vaikutuksesta mielenterveyteen ja kuolemanpelon ja itsetuhoisuuden välisestä suhteesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.10.2020

Tutkimuksia psykoottisesta masennuksesta, elokuvien itsemurhista, nuoruusiän kaverisuhteiden merkityksestä, psykoterapian toimivuudesta eri ikäkausina, nuorten miesten fyysisen aktiviteetin roolista mielenterveydessä ja masentuneiden vanhempien lasten tukemisesta.

lue lisää

Nuorelle urheilijalle turvallisuutta ja kasvun mahdollisuuksia

Nuoren urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistavat merkityksellinen toiminta, turvallisessa ympäristössä kehittyminen, harjoitteluun uppoutuminen sekä hetkestä nauttiminen yhdessä toisten kanssa. Osa Nuori Mieli Urheilussa hankkeen blogisarjaa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 8.10.2020

Tutkimuksia työyhteisön tunneilmastoston merkityksestä, viheralueiden vaikutuksesta mielenterveyteen, ayahuascan tehosta masennuslääkkeenä ja itsetuhoisuuden hoitamisesta dialektisen käyttäytymiseterapian avulla.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.9.2020

Tutkimuksia nuorten masennuksesta ja persoonallisuushäiriöstä, itsemurhaa yrittäneiden kokemuksista, alkoholin haittavaikutuksista, digitaalisista kanavista itsemurhien ehkäisyssä ja opettajien puuttumisesta nuorten mielenterveysongelmiin.

lue lisää

Väistyvän puheenjohtajan terveiset

Jätin elokuun liittokokouksessa kuukautta vaille kymmenen vuotta kestäneen hallituksen puheenjohtajuuden MIELI ry:ssä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.9.2020

Tutkimuksia avoimen dialogin hoitotuloksista, psykoterapian eettisistä ulottuvuuksista, potentiaalisten mielenterveysongelmien näkymisestä vastasyntyneiden aivoissa, hoidon piirissä olevien nuorten itsetuhoisuuden riskistä ja koronapandemian vaikutuksesta globaaleihin mielenterveysongelmiin.

lue lisää

Pääjohtaja Timo Ritakallio: ”Kolmannella sektorilla tehtävän mielenterveystyön rahoituspohja tulee kaikissa oloissa pitää riittävänä.”

Timo Ritakallio on johtanut Suomen oloissa valtavaa organisaatiota, OP Ryhmää, maaliskuusta 2018 alkaen. Hänellä on 12 000 alaista ja huoli henkilökunnan jaksamisesta on varsinkin koronakriisin aikana suuri. Työntekijöiden terveystilanteen kehittymistä seurataankin tarkasti.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.8.2020

Tutkimuksia sosiaalityön terapeuttisesta luonteesta, huostaanotettujen lasten mielenterveysongelmien hoitamisesta, depressiivisyyden vaikutuksesta sydän- ja verisuonisairauksiin, työuupumuksesta ja ilmansaasteiden vaikutuksesta mielenterveysongelmiin.

lue lisää

Hyvinvointi ei ole vain kustannustekijä: budjettiriihestä ja järjestöjen tilanteesta

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt kantavat parhaillaan suurta huolta tulevista toimintaedellytyksistään.
lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.8.2020

Tutkimuksia lukiolaisten uupumuksesta, puolison dementiasta ja masennuslääkkeistä, läheisen kuolemaan liittyvistä ristiriidoista, kasvokkain tapahtuvan terapian ja puhelinterapian välisestä erosta, itsemurhaan liittyvästä kielenkäytöstä ja fyysisesti passiivisen elämän vaikutuksesta masentuneisuuteen.

lue lisää

Miten voimme varautua henkisesti, jos koronapandemian toinen aalto iskee?

Erikoisen ja raskaan kevään jälkeen saimme nauttia vapaammasta kesästä, ja useimmat saivat lomailla ja elpyä kevään kuormituksesta. Tällä hetkellä voimme yhdessä vaikuttaa toiminnallamme taudin leviämiseen, jotta toista aaltoa ei syksyllä nähtäisi tai se jäisi mahdollisimman pieneksi, kirjoittaa SOS-kriisikeskuksen päällikkö Reija Tuomisalo.

lue lisää

Raskaan koronakevään jälkeen kesä elvyttää

Kesän kuluessa koronaviruksen ote Suomesta on hellittänyt. Elämme suvantovaihetta. Kesällä kannattaakin kerätä voimia elpymiseen raskaan kevään jälkeen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 18.6.2020

Tutkimuksia hätäpuheluista, yhteisöllisyydestä, masennuksen vaikutuksesta aivoihin, alkoholinkäytön riskeistä, huumeiden laillistamisesta ja tuettujen lomien merkityksestä lapsiperheille.

lue lisää

The virtual TOIVO group has opened the borders on the mind: ”I could now imagine facilitating a group even for participants in Rovaniemi”

Dora Puhakka and Iita Turkka start laughing when they see each other on screen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 4.6.2020

Tutkimuksia yhteisöllisyydestä, sateenkaari-ihmisten kuoleman ja menetyksen kokemuksista, korona-ajan vaikutuksesta perheisiin, hyvinvointiyhteiskunnan koronakriisistä ja turvakotien asiakasmääristä.

lue lisää

Hanna Rouhe: ”Herkässä synnytystilanteessa saatu hyvä tuki tasapainottaa myöhempää elämää.”

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Rouhe nauttii työstään Lohjan sairaalassa. Hän kokee, että pienessä yksikössä on potilaille aikaa. He eivät huku massaan ja asiakkaisiin syntyy hyvä hoitosuhde, jossa on jatkuvuutta.

lue lisää

One third of immigrants say their mental health has deteriorated during COVID-19, survey results say

One in third of the immigrants, who answered Mental Health Finland’s survey conducted by MIOS project, said their mental health has deteriorated during the pandemic.

lue lisää

Hei opiskelija, miten voit?

Kesän kynnyksellä poikkeuksellinen tilanne voi aiheuttaa monessa opiskeljassa epävarmuutta, jopa avuttomuutta. "Älä vaadi itseltäsi nyt liikoja vaan mieti, kuinka voit itse vaikuttaa omaan oloosi", kirjoittaa Katri Peräaho mielenterveyden asiantuntijakoordinaattori MIELI ry:n nuorten ja nuorten aikuisten tiimistä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.5.2020

Tutkimuksia tukiperhetoiminnasta, korona-ajasta perheissä, koronan vaikutuksesta elämäntapaan, vaikutuksesta tunnesyömiseen ja raskaudenaikaisen kortikosteroidihoidon vaikutuksesta lapsen psyykkiseen kehitykseen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.5.2020

Tutkimuksia yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vaikutuksesta maahanmuuttajien sukupolvisuhteisiin, persoonallisuustyyppien merkityksestä ystävyyssuhteissa, erilaisista äitikuvista, päihdepalveluiden tuomista säästöistä, yleisimmin käytetyistä päihteistä, unirytmistä ja koronan vaikutuksesta yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

lue lisää

Markus Henriksson: ”Kriiseistä selviämisessä on keskeistä yhdessä kohdata ja jakaa hankalat asiat sekä tukea toisia. Kukaan kun ei pärjää yksin.”

Markus Henriksson työskentelee ylijohtajana Valvirassa, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa. Sen tavoitteena on varmistaa ja edistää terveydenhuollon potilas- sekä sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta.

lue lisää

Mikä auttaa jaksamaan kun korona uhkaa toimeentuloa?

Koronapandemia on tuonut monille myös taloudellisia huolia, niistäkin voi ja kannattaa puhua, kirjoittaa MIELI ry:n johtava asiantuntija Meri Larivaara blogissaan

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.4.2020

Uutta tutkimusta masennuslääkeen vaikutuksesta, humalajuomisen haitoista kodeissa ja kaduilla, lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta Euroopan tasolla sekä rahapelaamisesta ja peliongelmista.

lue lisää

Olli Snellman: ”Terapeuttisen keskusteluavun pitäisi olla asiakkaan ja työntekijän yhteistyötä, jossa viedään asioita tavoitteellisesti eteenpäin.”

Filosofian tohtori Olli Snellman työskentelee tulosalueen johtajana Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikössä, on työskennellyt vuodesta 2010 alkaen. Tarkkaan ottaen hän johtamansa tulosalue on sisällön ohjaus ja kehittäminen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.4.2020

Tutkimuksia mielenterveysongelmien kuvauksista kaunokirjallisuudessa, parisuhteen päättymisen aiheuttamista riskeistä, itsemurhien vähenemisen taustalla olevista syistä ja syömishäiriöiden hoitomenetelmistä.

lue lisää

Kiittämisen aihetta yhteisessä kriisissä

MIELI ry:n asiantuntijapsykologin blogissa kiitetään kaikkia koronakriisin ja poikkeusolojen keskellä selviytyviä. Meistä jokainen ansaitsee tunnustuksen - jokainen pärjää kriisissä omalla tavallaan. Kiitosta ansaitsee myös rohkeus pyytää apua, jos kuormitus käy ylivoimaiseksi.

lue lisää

Rakentavaa keskustelua rajoituksista

On tärkeää ja arvokasta, että itse noudattaa annettuja suosituksia. Valitettavasti toisia ei voi pakottaa toimimaan samoin eikä toisten tekemisiä kontrolloida. Tämän hyväksyminen voi rauhoittaa omaa mieltä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.3.2020

Tutkimuksia vanhemmuudesta, vanhempien tekemien muuttopäätösten vaikutuksesta lapsiin, capoeiran vaikutuksesta venäläisten ihmisten kehokäsitykseen, parisuhteen tunnereaktioista, lukion psykologiasta ja lastensuojelusta.

lue lisää

Petteri Sveins: ”Väkivalta on sanojen puutetta.”

”Jos huomaamme, että ilmapiiri on kiristynyt ja halu ratkoa ongelma keskustelemalla on vähentynyt, on riski väkivaltaan samalla kasvanut”, sanoo väkivaltaiseen käyttäytymiseen perehtynyt psykoterap

lue lisää

Karanteenin läpi kannattelee merkityksellisyys ja perusturvallisuus

Koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi aloitetut karanteenit ja liikkumisrajoitukset haastavat mielenterveyttä monin tavoin.

lue lisää

#IamSuomiToo – The petition for an equal access in mental health care for all residents of Finland

A petition #IamSuomiToo calls for equal opportunities for mental health care for all residents of Finland. It was initiated by Paola Elefante and her friends.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.3.2020

Tutkimuksia masennuksen biologiasta, masennuksen vaikutuksesta aivoihin, masennuksen hoitokeinoista ihmissuhteiden ja luonnon avulla sekä itsetunnon periytyvyydestä.

lue lisää

Tiina Kivisaari: ”Haluamme taata jokaiselle lapselle ja nuorelle urheiluympäristön, jossa hän voi kokea olevansa hyväksytty ja turvassa.”

Viimeisten vuosikymmenten, mutta erityisesti viime vuosien aikana, on keskustelu mielenterveydestä noussut yhä voimakkaammin esille myös urheilun parissa. ”Kyllä meillekin kantautuu sellaisia asioita, joiden ei olisi suonut tapahtuvan, liittyivätpä ne sitten urheilu-uraan tai sen ympärillä tapahtuneisiin asioihin”, sanoo liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta.

lue lisää

Tarja Filatov: ”Mielenterveydessä ei ole kyse vain hoivasta ja yksilöstä, vaan siitä miten yhteiskunnan rakenne tukee parantumista ja sen kautta parempaa elämää.”

Kansanedustaja Tarja Filatov (SDP) on aidosti kiinnostunut mielenterveyskysymyksistä. Hän on eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Kiinnostus mieleen pohjaa pohdintaan hyvinvoinnista; mitä se oikeastaan on ja mitä siihen liittyy.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.2.2020

Tutkimuksia vanhempien psykoosin vaikutuksesta lapsiin, tarkkaavaisuushäiriöiden taustatekijöistä, turvakodeista ja syömishäiriöistä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.2.2020

Tutkimuksia pienryhmien dynamiikasta, perheväkivallan kirjaamisesta terveydenhuollossa, keskosuuden vaikutuksesta myöhempään kiintymyssuhdehäiriöön, lasten ja nuorten ADHD-lääkehoidosta sekä uutiset mielenterveystrategiasta ja väkivaltasanaston julkaisemisesta.

lue lisää

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru: ”Tarvitsemme strategisempaa otetta mielenterveysongelmien kuntoon laittamiseen.”

Ministeri Krista Kiurusta huokuu aito välittäminen. Hän on järjestötaustansa ja työuransa myötä nähnyt, mistä ongelmat kumpuavat. Krista Kiuru tunnistaa miksi ihmismieli on joskus kovilla, ja ymmärtää että toisten eteen tekemällä saa enemmän myös itselleen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 30.1.2020

Tutkimuksia tukiperhetoiminnasta, työmotivaatiosta, luonnossa liikkumisen kyvystä alentaa stressiä, perheen ulkopuolisten sukulaisten vaikutuksesta koulumenestykseen ja itsemurhien ehkäisystä.

lue lisää

Näin onnistut uudenvuodenlupauksissa

Haluaisitko tehdä pysyvän elämänmuutoksen? MIELI ry:n asiantuntijapsykologi Juho Mertanen kirjasi sinulle tutkimuksessa ja käytännön työssä hyväksi havaittuja ohjeita, jotka vahvistavat mahdollisuuksiasi onnistua.

lue lisää

Kristian Wahlbeck: ”Käypä hoito -suositusten merkitys on tänään aiempaa suurempi, koska elämme totuuden jälkeistä aikaa.”

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja, psykiatrian dosentti Kristian Wahlbeck on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että MIELI ry:n aloitteesta on vuoden 2020 alussa julkistettu ensimmäiset itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suositukset.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.1.2020

Tutkimuksia kouluhyvinvoinnista, mielenterveyspolitiikasta, unennäöstä, nuorten nukkumisesta, painajaisunista, äitien masennuksesta, raskausajan D-vitamiinin yhteydestä ADHD:n esiintymiseen ja itsesäätelytekniikoista.

lue lisää

OmaMieli -ohjelman päähenkilö Bile: ”Emme ole täällä vain itseämme varten”

Bile antaa uudelle OmaMieli-ohjelmalle kasvot. Ohjelman seitsemässä videossa hän ottaa vastaan erilaisia hyvinvointihaasteita ja kohentaa elämäntapojaan.

lue lisää

Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markus Juhola: ”Jokaisessa pukukopissa on yksi peliriippuvuudesta kärsivä pelaaja.”

”Mikä on ammattisi?” ”Olen jalkapalloilija.” ”Aivan, mutta mitä teet työksesi?” Monelle urheilijalle ja valmentajalle tuttu tilanne – aherrusta ei arvosteta, eikä usein edes tunnisteta työksi.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 19.12.2019

Tutkimuksia vanhempien vaikutuksesta lasten kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön,
virtuaalilaseista lähisuhdeväkivallan ehkäisijänä, tanssi-liiketerapiasta masennuksen hoitokeinona ja toivosta, joka kannattelee ihmistä.

lue lisää

Puheellakin voitaisiin tukea mielenterveyttä

Jokainen meistä vaikuttaa siihen, miten mielenterveydestä puhutaan. Millaista puhetta itse tuotat, kysyy tutkija Heli Ringbom.

lue lisää

Mika Lintilä: ”Kansalaisjärjestöjen rooli kasvaa jatkossa entisestään.”

Ministeri Mika Lintilä tunnistaa sen epävarmuuden, jota kolmannella sektorilla tunnetaan kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.12.2019

Tutkimuksia lastenpsykiatrisesta osastohoidosta, lastensuojelun asiantuntijuuden kehittämisestä, lasten kohdistuvasta väkivallasta, opettajan roolista nuorten auttajana, turvakotien palveluista ja rikollisuustilastoista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.11.2019

Tutkimuksia tunnesäätelystä ja aleksitymiasta, lastenkotien työntekijöiden osaamisesta, työpajanuorten psykiatriapalveluista, masennuksen heijastumisesta aivovasteisiin, stressaantuneiden opiskelijoiden tietoisuustaito-kursseista ja eri sukupuolten asemasta lain edessä.

lue lisää

Jaakko Hämeen-Anttila: ”Jokaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa on käyttäytymismalleja, jotka ovat ongelmallisia ja tarvitsevat hoitoa.”

Professori Jaakko Hämeen-Anttila tuntee arabialaisen kielen ja mielen. Hän on työskennellyt vuodesta 2016 alkaen Edinburghin yliopistossa arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorina. Kiinnostus arabialaiseen kulttuuriin alkoi kielen kautta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.11.2019

Tutkimuksia siitä, mitä normaaliuden käsite voi aiheuttaa kouluissa, sovittelun merkityksestä koulumaailmassa, uudesta konfliktinratkaisuteoriasta, psykoosia sairastavien äitien tukemisesta, sijoitettujen lapsien myöhemmästä selviytymisestä, mielenterveyden häiriöiden vaikutuksesta työelämään ja perheistä, joissa vanhemmat ovat masentuneita.

lue lisää

Mika Pantzar: ”On törkeää, että nuorille ei ole lupausta paremmasta – Se on lisäksi valehtelua!”

Mika Pantzar: ”On törkeää, että nuorille ei ole lupausta paremmasta – Se on lisäksi valehtelua!”

lue lisää

Juho Mertanen: ”Mielen hyvinvoinnin ilmiöitä on tarpeettomasti viety irti arjesta ja mystifioitu”

”Mielenterveystaidot voivat olla suhteellisen yksinkertaisia arjen tekoja, mutta niillä edistetään mielen hyvinvointia ja samalla osoitetaan itselle arvostusta”, sanoo miltei kaiken nähnyt asiantuntijapsykologi Juho Mertanen MIELI ry:stä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.10.2019

Tutkimuksia ja uutisia koululaisten psyykkisestä oireilusta, yksinäisyyden vaikutuksesta eleiden tulkintaan, traumatisoituneen äidin tuen tarpeesta, yhteisöllisyydestä esimiestyön voimavarana, työuupumuksen raja-arvoista ja paikallisista itsemurha-aalloista.

lue lisää

Masennuksen jälkeen alkaa uuden elämäntavan opettelu - Tässä 3 vinkkiä parempaan mielenterveyteen

“Minulla oli kutina, että he ovat oivaltaneet jotain olennaista hyvästä elämästä, johon viheliäs sairaus nimeltään depressio ei kuulu.”

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.10.2019

Tutkimuksia liiallisen itsekriittisyyden vaikutuksesta masennukseen, vanhempien uupumisesta korkeiden vaatimusten alla, psykoosilääkkeitä syövistä alzheimerpotilaista, ihmisten itsemurha-ajatuksista ja mielenterveyskuntoutujien työnhakuvinkkejä.

lue lisää

Tommi Väyrynen: "Yhä useampi nuori käyttää YTHS:n palveluja mielenterveyssyistä"

Mielenterveystyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen: ”Viime vuosien trendi on ollut, että yhä useampi yliopisto-opiskelija käyttää YTHS:n palveluja mielenterveyssyistä johtuen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.9.2019

Tutkimuksia opioidijärjestelmästä ja sosiaalisesta käyttäytymisestä, naisten päihdehuollosta, yksinhuoltajaäitien ristipaineista, erityisopetuksen järjestämisestä, äitien masennusoireiden vaikutuksesta lapseen ja maahanmuuttajien mielenterveyspalveluista.

lue lisää

Kuukausi vaihdossa New Yorkissa - Onnellisuusraportti puhututti

MIELI ry:n viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma tutustui mielenterveyden edistämiseen New Yorkissa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.9.2019

Tutkimuksia kansalaisjärjestöjen roolista rikosoikeusjärjestelmässä, itsemurhaluvuista, raskaudenaikaisesta masennuksesta, nuorten masennusdiagnooseista ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksesta.

lue lisää

Mikko Salasuo: ”Nuorten henkinen hyvinvointi vaatii vahvaa satsausta opintoihin ja koulutukseen”

Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo (s. 1972) kertoo olevansa 1970- ja 80-lukujen lähiönuori, joka hyvän mentorin vuoksi inspiroitui yliopistossa kaupunkikulttuurin ja marginaalien historiasta, yleensäkin salattujen ja vaiettujen asioiden historiasta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.8.2019

Tutkimuksia ja uutisia opettajien tunteiden vaikutuksesta opetuksessa, opettajaopiskelijoiden itsesäätelystä, tunteiden merkityksestä työelämässä, lapsen tunnesäätelystä, nuorten yksinäisyydestä ja kokeilusta, jossa työtön voi saada psykiatrisen sairaanhoidon tukea.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.8.2019

Tutkimuksia ja uutisia nuorten mielenterveydestä, nuorten tukipalveluista, naisten ja miesten tulevaisuudenuskosta sekä muuntohuumeiden luokituksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 4.7.2019

Tutkimuksia mielenterveyden häiriöistä johtuvista sairauspoissaoloista, alkoholinkäytön vähentämistavoitteista, nuorten alkoholinkäytön vähenemisestä ja ahdistuksesta, joka syntyy vanhustenhoidon innovaatiopaineesta.

lue lisää

Mikko Kuustonen: ”Näen mielenterveydestä huolehtimisen yhtä luonnollisena asiana kuin fysiikan ylläpitämisen.”

”Mielenterveys on minulle rakas ja hyvin läheinen teema, läsnä jokaisessa päivässä”, sanoo laulaja ja lauluntekijä sekä tyylikäs taiteilija Mikko Kuustonen.

lue lisää

MIELI ry Pride-viikolla: Jokainen mieli on samanarvoinen

MIELI Suomen Mielenterveys ry osallistuu Pride-viikkoon 24.–30.6.2019 sekä Helsinki Pride -kulkueeseen 29.6. teemalla “Jokainen mieli on samanarvoinen”.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.6.2019

Tutkimuksia alkoholikasvastuksesta, parisuhdeväkivallan sovittelukäytännöistä, nuorten syrjäytymisen yhteiskunnallisista syistä, nuorten kannabiskokeiluista sekä turvapaikanhakijoiden masennus- ja ahdistusoireista.

lue lisää

Mobiilisti mindfulnessin maailmaan – Tietotekniikka tukena tietoiseen läsnäoloon

Valtoimenaan laukkaavista ajatuksista irtautumisen eli tietoisen läsnäolon taitoja voi kuitenkin harjoitella ja tämä edesauttaa tutkimusten mukaan onnellisempaa, rennompaa ja tietoisempaa elämää, kirjoittaa MIELI ry:n asiantuntijapsykologi Juho Mertanen.

lue lisää

Professori Eija Kalso: ”Mitä pidempään kipu kestää, sitä enemmän emotionaalinen puoli tulee mukaan”

”Krooninen kipu on yhtä aikaa sekä sensorinen että emotionaalinen kokemus”, sanoo kipulääketieteen professori Eija Kalso.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 6.6.2019

Tutkimuksia työuupuneiden tuesta työpaikoilla, vibroakustisesta kivun ja ahdistuksen hoitomenetelmästä, asunnottomien mielenterveysongelmista, mielen terveyden ja sairauden rajasta sekä opettajan työn ja kouluelämän haasteista.

lue lisää

Ilo irti onnen hetkistä

"Vietämme niin suuren osan elämästämme erilaisia tavoitteita kohti työskennellen, että suurten saavutusten hetkellä saattaa iskeä tyhjä olo", kirjoittaa asiantuntijapsykologi Juho Mertanen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.5.2019

Tutkimuksia biseksuaalisuudesta, improvisoinnista opetuksen työvälineenä, opioidiriippuvuudesta ja sosiaalityön merkityksestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.5.2019

Tutkimuksia siitä, miten ääni ja kosketus viestivät vauvalle tunteita, psykoosin ennusmerkeistä eri-ikäisillä, yhteisön merkityksestä syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle, sosiaalisesta kestävästä kaupungista ja psykoosin saamisesta laaturekisterihankkeeseen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.4.2019

Tutkimuksia syyntakeettomien rikoksentekijöiden sosiaalisista taustoista, tuhoavasta johtamistyylistä, lastensuojelulain muuttuneista ideologioista, fiktiivisten hahmojen vaikutuksesta ja kovan työtahdin aiheuttamasta stressistä.

lue lisää

Frank Martela: "Nykyään vaaditaan aiempaa parempia itsensä johtamisen taitoja"

"Nykyään vaaditaan aiempaa parempia itsensä johtamisen taitoja. Pitää osata asettaa itselleen rajoja ja olla stressaantumatta nykyisten kommunikaatiovälineiden vuoksi”, filosofi Frank Martela sanoo.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.4.2019

Tutkimuksia nuorten aikuisten identiteetistä, empatiakyvyistä työelämässä ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemisestä.

lue lisää

Meri Larivaara: ”Mielenterveys on muutakin kuin häiriöitä – se on positiivinen voimavara”

”Tulevan mielenterveysstrategian tulee lähteä myönteisen mielenterveyden edistämisestä”, Meri Larivaara sanoo.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.3.2019

Tutkimuksia surusta ja kuolleen läsnäolokokemuksista, kosketuksen merkityksestä hoitokodissa, pikkulasten empatiakyvystä, seksuaalisesta häirinnästä ja vihapuheesta ja kuntien ehkäisevästä päihdetyöstä.

lue lisää

Juha Mikkonen: ”Nykytilanteessa ei ole mitään syytä lisätä alkoholin saatavuutta”

"Lopulta kyse on hyvästä yhteiskunnasta ja sen arvomaailmasta”, Juha Mikkonen sanoo. Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen kietoutuvat oleellisesti yhteen. Ehkäisevässä päihdetyössä on paljon yhtymäpintoja mielenterveyden ongelmien ehkäisyyn, ja päihderiippuvuus johtaa usein muihin mielenterveysongelmiin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.3.2019

Tutkimuksia ylipainon ja mielenterveyden korrelaatiosta työkyvyttömyydessä, erilaisten riippuvuuksien neurobiologiasta, kommunikaation sujumisesta psykiatrian poliklinikoilla ja ilmastoahdistuksesta.

lue lisää

Martti Suosalo: ”Mielenterveyden ongelmista kärsivät pitää ottaa mukaan porukkaan – työyhteisö tarjoaa parasta terapiaa”

Maailma on kehittynyt humanistisemmaksi, ja mielenterveyteen liittyviin asioihin suhtaudutaan aiempaa suvaitsevaisemmin, näyttelijä Martti Suosalo sanoo.

lue lisää

”Tarpeeks pimeetä juttuu” – huumori voi olla osa toipumista

Huumori saattaa olla merkittävin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien hyvinvointia edistävä asia, kirjoittaa tutkija Timo Ilomäki.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.2.2019

Tutkimuksia masennuslääkkeiden vaikutuksesta, autismikirjon lasten kyvystä erottaa puheen tunnetiloja, tinnituksen hoidosta, vankilassa tehtävästä sosiaalityöstä, lääkärien suhtautumisesta nettiterapiaan ja suomalaisten huumekokeiluista.

lue lisää

Professori Erkki Isometsä: ”Itsemurhien ehkäisy on tärkeää, mutta hyvä tarkoitus ei riitä – tarvitsemme tietoa”

”Kulttuurin muutos on hyvin merkittävä asia. Esimerkiksi vielä 1990-luvun alussa masennus oli asia, josta ei haluttu keskustella, koska siihen liittyi tunne leimautumisesta psykiatriseksi potilaaksi", sanoo psykiatrian professori Erkki Isometsä.

lue lisää

"On palkitsevaa nähdä, kun ryhmäläisille tulee hyvä mieli"

”Mielenterveysasiat kiinnostavat, ja oli kiva päästä kokeilemaan toiminnallisia menetelmiä käytännössä. Oli myös hyvä pysähtyä miettimään, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Ne eivät ole kulttuurisidonnaisia.”

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.2.2019

Tutkimuksia työmuistin, tunneälyn ja ironian tajun välisestä suhteesta, älyllisen kehitysvammaisuuden geneettisestä taustasta, nuoruuden ja keski-iän identiteeteistä, koulukuraattorien ja -psykologien palveluista ja alkoholin puheeksi ottamisesta terveydenhuollossa.

lue lisää

Ari Koivu: ”Afrikassa ajatellaan tuntemattomasta ihmisestä ensisijaisesti hyvää”

Ari Koivu on Afrikassa kuin kotonaan.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.1.2019

Tutkimuksia haitallisten tulkintamallien vaikutuksesta masentuneisuuteen sekä itsetuhoisuuteen, pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvointitekijöistä, vanhempien mielenterveysongelmista ja lapsen kiintymyssuhdehäiriöstä, käytännön tuesta masentuneelle, masentuneen ihmisen arkipäivän käytännöistä, talouden ja mielenterveystyön välisestä suhteesta ja vapaaehtoistyön yhteydestä mielenterveyteen.

lue lisää

Timo Hämäläinen: ”Kun maailma muuttuu ja erikoistuu, riittävät meidän henkilökohtaiset taitomme yhä harvempien arjen asioiden tekemiseen”

”Henkinen koherenssi on tasapainoa ja sopeutumiskykyä arjessa erilaisten haasteiden tullessa vastaan”, sanoo Sitran johtava asiantuntija, dosentti Timo Hämäläinen.

lue lisää

Pentti Arajärvi: "Mielenterveyden ongelmat ja köyhyys kietoutuvat toisiinsa – tämä on ymmärrettävä sote-uudistuksessa"

"Mielenterveyden ongelmat tekevät usein köyhäksi, mutta köyhyydellä on osansa mielenterveyden ongelmien synnyssä", Pentti Arajärvi kirjoittaa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.1.2019

Tutkimuksia lasten käytösongelmien hoitamisesta, lääkkeistä ja huumekuolemista, uutisia turvakodeista ja psykologikoulutuksesta.

lue lisää

Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen: ”Vertaistuki on tärkeää mielenterveystyötä”

"Olen halunnut näyttää, että myös vammainen pärjää”, Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen sanoo.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.1.2019

Tutkimuksia mielenterveyden käsitteellistämisestä, lapsuuden huono-osaisuudesta, geenien vaikutuksesta alkoholinkäyttöön ja ilmastopäätösten merkityksestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.12.2018

Tutkimuksia yksinäisyydestä, perheen yhteisestä ajasta, ympäristöahdistuksesta ja seksiroboteista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.12.2018

Tutkimuksia lapsuusiän kuormittavien elämäntapahtumien heijastumisesta itsetuhoisena käytöksenä, lasten yksinäisyyden kokemuksesta, nuorten huolestuneisuudesta, opiskelijoiden mielenterveysongelmista, sosiaalisen hyljeksimisen vaikutuksesta tiedonkäsittelyyn ja tunteiden hallinnasta digitaalisessa ympäristössä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.11.2018

Tutkimuksia äidin stressin vaikutuksesta vauvaan, lasten sotatraumojen hoidosta, kokemusasiantuntijuudesta, ahdistuksen geneettisestä pohjasta ja siitä, miten sosiaalisen median rajoittaminen vaikuttaa mielenterveyteen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.11.2018

Tutkimuksia inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta, katsekontaktin suhteesta valehteluun, perhedynamiikasta, äidin mielenterveysoireiden vaikutuksesta vauvaan ja Keroputaan mallin tehokkuudesta.

lue lisää

Toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen: "Liiketoiminnan vastuullisuus näkyy asiakkaiden kohtaamisessa ja yrityksen tuloksessa"

Mielenterveysasiat linkittyvät monella tavalla Kimmo J. Lipposen arkeen. Hän työskentelee Yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVOn toimitusjohtajana ja on hyvin kiinnostunut vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan edistämisestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.10.2018

Tutkimuksia syyntakeettoman rikoksentekijän ja lähipiirin hoidosta, vanhempien mielenterveysongelmien heijastumisesta lapsiin, vanhusten itsetuhoisuudesta, musiikkiterapiasta ja ihmisen ja maiseman moniaistisesta suhteesta.

lue lisää

Professori Matti Urrila: ”Ei ole yhdentekevää miten käyttäydyn yhteistyötilanteessa”

”On ohittamaton tosiasia, että jokainen toimija on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus”, sanoo Matti Urrila.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.10.2018

Tutkimuksia nuorten päihteiden käytön ja psykoosisairauksien välisestä suhteesta, mielenterveysongelmien vaikutuksesta nuorten työkykyyn, hengitysharjoitteiden käytöstä musiikkiterapiassa, queer-menneisyyksien moninaisuudesta ja sotalapsikokemuksista.

lue lisää

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen: ”Merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallinnan tunne vaikuttavat suoraan hyvinvointiin”

”Aivojen ergonomiaa ei oikeastaan tunneta vielä lainkaan, vaikka vuosi vuodelta yhä suurempi osa työstä siirtyy tietotyöksi", sanoo Mikko Kosonen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.9.2018

Tutkimustietoa tunteiden tarttumisesta työelämässä, hengityksestä filosofisena kysymyksenä ja kaunokirjallisuuden mahdollisuuksista mielenterveysongelmien käsittelyssä.

lue lisää

Ministeri Sampo Terho: ”Ihmiskunnan pyrkimys kohti parempaa on loppujen lopuksi kamppailua kohti vahvempaa mielenterveyttä”

"Henkisen hyvinvoinnin ja kulttuuri- tai urheiluharrastusten yhteys on moneen kertaan tutkimuksin osoitettu. Itsensä toteuttaminen miellyttävässä yhteisössä, jossa on mahdollisuus jakaa kiinnostustaan tai pelata yhdessä, on arvokasta kaikkien mutta erityisesti nuorten henkiselle hyvinvoinnille", sanoo ministeri Sampo Terho.

lue lisää

Maahanmuuttajien kriisiavussa ihminen kohdataan ihmisenä

MIOS-blogisarjan kolmannessa kirjoituksessa pohditaan maahanmuuttoa ja kriisiauttamista.

lue lisää

Valmentaja Erkka Westerlund: "Mielen valmentaminen on tärkeintä"

"Hyvässä valmennuksessa on kyse siitä, miten autetaan urheilijaa tuntemaan itsensä ja millaista on sellainen toiminta, joka tukee tätä tavoitetta”, sanoo valmentaja Erkka Westerlund.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.9.2018

Tutkimuksia mielialaoireiden lyhytkestoisesta hoitomallista, masentuneiden nuorten auttamisesta verkko-ohjelmalla, syömishäiriöiden seulomisesta kouluterveydenhuollossa, kohtukuoleman suremisesta ja mielenterveysasiakkaiden omahoidosta perusterveydenhuollossa.

lue lisää

Johtaja Marjo Hannukkala: "Jokaisessa lapsessa on vahvuuksia ja voimavaroja"

”Nuorten kanssa työskenneltäessä on kohtaaminen hetkessä ja pienen myönteisen palautteen antaminen varsinainen kultakimpale", sanoo mielenterveyden edistämisen yksikön johtaja Marjo Hannukkala.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 30.8.2018

Tutkimuksia lasten kokeman läheisväkivallan dialogihoidosta, pienten lasten tunne-elämän kehittymisestä, työnohjauksesta ja raskausdiabeteksen suhteesta masennukseen.

lue lisää

"TOIVO-ryhmässä parasta on puhuminen toisten kanssa"

Butsaba on TOIVO-ryhmäläinen Helsingistä. Kysyimme, mitä hänelle kuuluu. Tämä blogisarja käsittelee maahanmuuttoa ja mielenterveyttä eri näkökulmista MIOS-hankkeen edetessä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.8.2018

Tutkimuksia avioerosta, psyykenlääkityksestä ja kuolleisuusriskistä, taukojen merkityksestä työpäivän aikana, bentsodiatsepiinien yhteydestä Alzheimerin tautiin, työikäisten nukkumisesta ja liikunnan ja henkisen terveyden välisestä tasapainosta.

lue lisää

Mielenterveysseurat polkaisevat liikkeelle maahanmuuttajien osallisuuden edistämisen

"Jokainen meistä haluaa olla osa jotain. Ja kaikki me myös olemme osa jotain, mutta toisinaan kokemuksemme kuulumisesta tai osallisuudesta ohenee syystä tai toisesta. Siksi tarvitaan paikkoja, tiloja ja yhteisöjä, joihin voi liittyä vaivattomasti, kokea yhteisöllisyyttä, oivalluksia ja iloa", kirjoittaa Johannes Parkkonen.

lue lisää

”Kun toi on selvinny, miksen minäkin voi selvitä”

Blogissaan Elina Mäenpää nostaa esiin vertaistuen keskeisiä hyötyjä, joita havaittiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 2.8.2018

Tutkimuksia alkoholiongelmista ja masennuksesta, tanssi-ja liiketerapiasta, huumorin ja ihmiskeskeisen suunnittelun merkityksestä masennuksen hoidossa ja roolipelaajien tunnetaidoista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.6.2018

Tutkimuksia verkkovihasta, entisajan psykopatiadiagnooseista, työelämän ulkopuolella olevien psyykkisestä kuormituksesta ja naisten kokemasta seksuaalisesta ahdistelusta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.6.2018

Tutkimuksia traumaperäisistä mielenterveysongelmista, autismikirjoon liittyvistä psyykkisistä oireista, työtiimin vuorovaikutuksesta, alkoholismin puheeksi ottamisesta, adoptionuorten tuen tarpeesta.

lue lisää

Professori Tommi Vasankari: "Runsas liikunnan harrastaminen suojaa lievältä tai keskivaikealta masennukselta"

”Vankempi fyysinen kestävyys- tai lihaskunto tarkoittaa vähemmän stressiä ja tuottaa paremmat henkiset voimavarat kestää paineistusta”, kiteyttää UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori, professori Tommi Vasankari.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.5.2018

Tutkimuksia lapsuusiän syövän yhteydestä mielenterveyden ongelmiin, naisista perheväkivallan tekijöinä, erityisopetuksen vahvuuslähtöisestä tukimallista, syrjinnästä koulumaailmassa, siitä miten masentunut tulkitsee ilmeitä, mielenterveyden vaikutuksesta avioeroihin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.5.2018

Tutkimuksia maahanmuuttajien mielenterveyspalveluista, opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksesta, työstressistä ja tekoälystä.

lue lisää

Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg: ”Hyvällä syömisellä pystytään kaikissa mielen olotiloissa vaikuttamaan fiilikseen”

”Mitä enemmän syö päivän alkupuolella, sitä paremmin menee, olipa sitten kysymys päivänaikaista jaksamista, painonhallinnasta tai terveydestä yleensä”, sanoo ravitsemusasiantuntija Patrik Borg.

lue lisää

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen: ”Mieli voi murtua jos ei ole mitään – tai on aivan liikaa”

Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla perheitä ja tarjoamalla mahdollisuus koulutukseen, Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen sanoo.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.4.2018

Tutkimuksia äitien avun hakemisesta, elämän alkuvaiheen stressistä, virkistäytymisestä koulupäivän aikana, työllisyyspolitiikasta, psykologisesta pääomasta nuorten työnhaussa, ilmastoahdistuksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.4.2018

Tutkimuksia masennuksesta ja paranoidisuudesta, kouluterveydenhuollosta, nuorten alkoholinkäytöstä, pakolaisten mielenterveyspalveluista ja mielenterveysperustaisista sairauspoissaoloista.

lue lisää

Pääjohtaja Timo Laitinen: ”Esimiehen ja työyhteisön toiminta arjessa ratkaisee!”

”Mielenterveyssyistä johtuvat työperäiset työkyvyttömyyseläketapaukset pitäisi pystyä estämään”, sanoo Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.3.2018

Tutkimuksia mielenterveyspalveluista Venäjällä, nuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä, aivohalvauspotilaiden mielenterveysongelmista ja KELA:n ryhmäterapioista.

lue lisää

Tuomas Grönman: ”Elämänhallinnan pitää tukea urheilijan huipulle pääsyä”

”Tasaisen suorittamisen oppiminen on psyykkisen valmennuksen ydinasioita”, sanoo urheilupsykologi, entinen NHL-jääkiekkoilija Tuomas Grönman.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.3.2018

Tutkimuksia päiväkotilasten tunnetaidoista, koulun työhyvinvoinnista, äitien osallisuudesta ja sosiaalityön koulutuksesta.

lue lisää

Terhi Heinilä: ”Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin ihmisoikeusongelma”

”Tasavertaisempi mahdollisuus työn ja perheen yhdistämiseen olisi monelle nuorelle naiselle avain parempaan mielenkin hyvinvointiin”, sanoo Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.3.2018

Tutkimuksia mielenterveyshäiriöistä ja toivosta, psykologisista sopimuksista akateemisessa johtamisessa, maahanmuuttajien ohjaamisesta, alkoholin suurkulutuksesta ja sairauspoissaoloista ja vanhemmuuden varhaisesta tuesta.

lue lisää

Psykiatrinen sairaanhoitaja Sirpa Helenius: ”Jokainen nuori tarvitsee kokemuksen tulla kuulluksi ja kohdatuksi”

”Opiskelu on vaativampaa kuin koskaan”, sanoo Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun psykiatrinen sairaanhoitaja Sirpa Helenius.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.2.2018

Tutkimuksia katseesta ja vuorovaikutuksesta, työuupumuksen ryhmäkuntoutuksesta, alakoululaisten keskinäisestä seksuaalisesta häirinnästä, mielenterveysongelmista ja työn muokkauksesta, koulukotien teatterityöpajoista ja blogi huumepolitiikasta.

lue lisää

Jan Vapaavuori: ”Yksi kaupungistumisen lieveilmiö on, että isossa kaupungissa on helppo olla ilman että kukaan huomaa”

”Ilman työtä tai opiskelupaikkaa on helppoa ajautua itseään ruokkivaan negatiiviseen kierteeseen", Jan Vapaavuori sanoo.

lue lisää

Kirjan kyydissä Malmilta Sörmlantiin

Aikamatka kirjan kyydissä on ilmainen, päästötön reissuvaihtoehto erilaisten maiden ja ihmisten maailmaan, Juha Aaltoila kirjoittaa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.2.2018

Tutkimuksia leipäjonoista ja häpeän tunteesta, nuorten aikuisten elämänodotuksista, opiskelijoiden uupumuksesta, sairaalahoidon vaikutuksesta itsemurhalukuihin ja mielenterveyden hoidon indikaattoreista.

lue lisää

Li Andersson: ”Kun työttömyys osuu kohdalle, sen psykologinen vaikutus on valtava”

”Miksei nuorille voida taata mielenterveystakuuta, mahdollisuutta päästä palveluihin ilman lähetteitä ja jonoja?”, Li Andersson kysyy.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 18.1.2018

Tutkimuksia somalialaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveydestä, lasten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, liikuntaharrastuksen vaikutuksesta mielenterveyteen, nuorten syrjäytymisestä, koulukulttuurista ja lastensuojelutyön kuormittavuudesta.

lue lisää

Pekka Haavisto: Suomen kahtiajakautumisen ongelma on todellinen

Perheet tarvitsevat erityistä tukea, Pekka Haavisto sanoo.

lue lisää

Tuula Haatainen: Perheiden tulisi saada parempaa tukea

”Lähtökohdan tulisi olla se, että perheet saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea”, presidenttiehdokas Tuula Haatainen sanoo.

lue lisää

Merja Kyllönen: Mielenterveyttä edistetään myös avoimuudella

Yksin pärjäämisen ja selviytymisen tabu pitäisi heti kyetä murtamaan, Merja Kyllönen kirjoittaa.

lue lisää

Nils Torvalds: Apua pitää osata pyytää

Apua pitää uskaltaa epävarmuuden hetkellä pyytää. Kukaan meistä ei ole kaikkivoipa, presidenttiehdokas Nils Torvalds sanoo.

lue lisää

Sauli Niinistö: Jokainen voi vaikuttaa

Jokainen tarvitsee joskus tukea, mutta jokainen kykenee myös tukea antamaan, presidenttiehdokas Sauli Niinistö kirjoittaa.

lue lisää

Matti Vanhanen: Yhteisöllisyyttä ei voi ulkoistaa

Yhteisöllisyys on parasta ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, Matti Vanhanen kirjoittaa.

lue lisää

”Normaalin elämän käytöstavat usein unohtuvat, kun astutaan työpaikalle” – Mitä mielessä, Ann Selin

”Työmarkkinoiden epävarmuus on suurin yksittäinen asia, joka vaikuttaa mielenterveyteen sekä työssä jaksamiseen”, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

lue lisää

”Pakolaislapsille kotinsa ja perheensä jättäminen ovat niitä kipeimpiä asioita!” – Mitä mielessä Tytti Solantaus?

”Kaikkein tärkeintä on, että mitään lapsiryhmää ei sivuuteta vähempiarvoisena. Että kaikista lapsista ja nuorista kannetaan yhtä lailla vastuuta ja että me aikuiset pidämme silmämme auki ja toimimme, jos näin ei tapahdu", sanoo lastenpsykiatri Tytti Solantaus Mielenterveysseurasta.

lue lisää

Perheemme sai kriisiapua Mielenterveysseurasta

Onneksemme perheessämme ei vaiettu, saimme tukea toisiltamme ja pystyimme puhumaan kaikesta, kirjoittaa Jaakko Teittinen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.12.2017

Tutkimuksia perhetaustan vaikutuksesta elämänkulkuun, opiskeluun liittyvistä tunteista, myönteisestä tunnistamisesta, meluherkkyydestä, alkoholin käyttötottumuksista.

lue lisää

”Mielenterveys on kansalaistaito, johon me kaikki tarvitsemme eväitä” – Mitä mielessä Mieli 120 -juhlavuodesta, Sari Aalto-Matturi?

”Mielenterveydestä huolehtiminen ei näyttäydy kovin vahvana sote- ja maakuntauudistuksessa."

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.12.2017

Yhteenveto: Tutkimuksia peliriippuvuudesta, vaihdevuosien uniongelmista, sotalapsitraumojen siirtymisestä sukupolvesta toiseen ja itsemurhien ehkäisemisestä.

lue lisää

”Mieltä voi vahvistaa antautumalla vuorovaikutukseen toisten kanssa” – Mitä mielessä, kisapappi Leena Huovinen?

"Urheilijat eivät ole sen enempää suojassa mielen murheilta kuin muutkaan ihmiset”, sanoo Suomen olympiajoukkueen kisapappi Leena Huovinen.

lue lisää

Päihdepäivät 2018: Kehitä mielenterveys- ja päihdeosaamistasi, tee verkostoistasi vahvoja

Päihdepäivien teemana on ensi keväänä mielenterveys.

lue lisää

"Puhukaa ja kehukaa" – 90-vuotiaan Eikan elämänohjeet vapaaehtoiselle

Juha Aaltoila vietti yön Malmin sairaalan ensiavussa ja sai elämänohjeita 90-vuotiaalta huonetoveriltaan.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.11.2017

Tutkimuksia kilpailullisuudesta ja kasvatuksesta, rasvahappojen vaikutuksesta kognitiiviseen suoriutumiseen, geenien osuudesta skitsofreniaan ja vauvan koskettamisesta.

lue lisää

”Ihminen, älä eristäydy. Mene jonkun luokse ja puhu!” – Mitä mielessä, Matti Nokela?

”Addiktio on negatiivinen riippuvuus, jossa ihminen ei osaa käsitellä tunteitaan ja saattaa ihastua vaikka pelaamiseen, kemiallisiin aineisiin tai nettiin, ja alkaa toistaa tekemistään.”

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.11.2017

Tutkimuksia lastensuojelun asiakirjoista, naisten tekemistä väkivaltarikoksista, parisuhteen yhteisymmärryksestä, painajaisista, rahapeleistä, äitien maailmankuvasta ja raiskaustraumoista.

lue lisää

”Meidän tulisi miettiä miten asioita tulee sanoneeksi, jottei synnyttäisi turhaan pahaa mieltä" – Mitä mielessä, Susanna Huovinen?

”On tärkeää, että julkisuudessa toimivat henkilöt, kuten kansanedustajakollegani, puhuvat avoimesti myös omista mielenterveyteen liittyvistä haasteistaan tai ongelmistaan”

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.10.2017

Tutkimuksia perheiden mielenterveydestä, perheneuvoloiden asiantuntijuudesta, aleksitymiasta ja masennuksesta, ruokajonoista ja alkoholikulttuurista.

lue lisää

”Kriisikeskus on tukena, kun ihminen ajautuu vaikeaan tilanteeseen” – Mitä mielessä, Roope Kankaanranta?

”Kriiseistä ja traumoista tiedetään tänään enemmän kuin vaikka 1990-luvun alussa, ja asioista osataan myös puhua ja hakea apua.”

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.10.2017

Tutkimuksia mielenterveyspalveluista, rikoskierteen voittamisesta, muuttuneista tajunnantiloista, ADHD-diagnooseista, lasten yksinäisyydestä, suomalaisten itseymmärryksestä, masennuksen hoidon mobiilisovelluksista.

lue lisää

Lue minut!

Kirjan päämääränä on tulla luetuksi, eikä sen merkitystä voi mitata rahassa tai funktionaalisuudessa. Kulutus- ja tehokkuusyhteiskunnassa tämä on vallankumouksellista, kirjoittaa Henriikka Himma.

lue lisää

Hyvä mieli sarjakuvista

Hyvän mielen sarjakuvalukupiirissä keskustellaan mielenterveydestä.

lue lisää

”Hyvä sosiaali- ja perhepolitiikka on parasta mielenterveyspolitiikkaa.” – Mitä mielessä, Sari Essayah?

"Usein mielen traumat kumpuavat siitä, mitä olet kokenut lapsuudessa ja nuoruudessa, vaikka ne puhkeaisivatkin myöhemmin."

lue lisää

Mikä masentaa maailman onnellisinta kansaa?

"Onnellisuusvertailuissa tapaamme sijoittua viiden kärkeen, joten mikä masentaa tutkitusti onnellisia ja onnekkaita suomalaisia?"

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.9.2017

Tutkimuksia peruskoulusta, mielenterveystaitojen itseopiskelusta, psykoosista ja syöpäsairauksista, taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä kustannusvaikuttavista paikallisista toimista.

lue lisää

”Nuorten ahdistuneisuuteen apua tietoisuustaidoista” – Mitä mielessä, Maarit Lassander?

Yhdeksän viikon tietoisuustaito-ohjelma auttoi kahdeksasluokkalaisia tyttöjä pysähtymään ja kohtaamaan hankalatkin tuntemukset.

lue lisää

Toivon juuret ovat meissä syvässä

Kokemus lähimmäisen auttamisesta palkitsee, Juha Aaltoila kirjoittaa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.9.2017

Tutkimuksia psykiatrisesta sairaalahoidosta, lapsuuskäsityksestä, perhevapaista, työn tuunaamisesta.

lue lisää

Kirjallisuus on turvasatama ja reitti kohti uutta

Kirjallisuuden ja taiteen voima on ihmeellinen. Me kirjastossa olemme mukana mielenterveyden vahvistamistyössä tarjoamalla kulttuuria, tietoa ja oppimismahdollisuuksia ilman pääsymaksua ja ovet avoinna ihan kaikille.

lue lisää

”Henkilöstön hyvinvointi heijastuu yrityksen tulokseen” – Mitä mielessä, Roger Talermo?

”Yritysjohdon pitää kertoa, että on hyväksyttävää voida hyvin. Heidän on kannustettava siihen ja varmistettava, että jokainen tekee sen eteen itse töitä.”

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.8.2017

Tutkimuksia autististen lasten sosiaalisista taidoista, tarkkaavaisuuden jakamisesta, raskaudenaikaisesta masennuksesta, lasten ahdistusoireiden hallinnasta, päihteiden sekakäytöstä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.8.2017

Tutkimuksia nuorten masennuksesta, koulukokemuksista, opettajien työkuormituksesta, virtuaalitunteista, viheralueiden merkityksestä ja tuloerojen vaikutuksesta mielenterveyteen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.8.2017

Tutkimuksia katsekontaktista ja työelämän vuorovaikutuksesta.

lue lisää

Hyvä arki

Miksi emme sitten arvosta arkeamme, kun se on tässä ja nyt, koko ajan käden ulottuvilla. Kun lapsi kiipeää syliin, korvapuusti tuoksuu hyvältä, radiosta soi mielimusiikki tai ystävä halaa.

lue lisää

Uutta tutkimusta 22.6.2017

Tutkimuksia perhedynamiikasta ja lasten mielenterveydestä, lähijohtamisesta, köyhyydestä, ADHD:sta ja Aspergerista, varhaiskasvatuksesta, muistihäiriöistä

lue lisää

Uutta tutkimusta 8.6.2017

Tutkimuksia terveydenhuollon tasa-arvosta, varusmiesten sosiaalisista taidoista, perhehoidosta ja supermammoista.

lue lisää

”Hyvä johtaja tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden olla paras versio itsestään” – Mitä mielessä, Ville Niinistö?

"Mielenterveysseuran kaltaiset kolmannen sektorin toimijat ovat Suomessa unilukkareina tärkeille yhteiskunnallisille kysymyksille, jotka muuten eivät saa sellaista painoarvoa kuin pitäisi."

lue lisää

”Mitä epävarmempi maailmasta tulee, sitä enemmän arvoilla ja eettisyydellä on merkitystä” – Mitä mielessä, Tommi Laitio?

Tommi Laition mielestä vapauksien ja valinnanvaran lisääntyminen aiheuttaa haasteita nuorten resilienssille.

lue lisää

”Omaishoitajien mielenterveyskysymykset ovat vaiettu ja jopa pelätty asia” – Mitä mielessä, Anneli Kiljunen?

”Omaishoitosopimukseen kirjattu oikeus työnohjaukseen voisi ehkäistä omaishoitajien uupumista ja mielenterveysongelmia."

lue lisää

”Annan vain mennä flown mukana”

Urheilijalle rentoutuminen on tär­keää. Jokainen huippusuoritus lähtee siitä, että osaa olla mahdollisimman rentona, sanoo juoksija Oskari Mörö.

lue lisää

”Seksuaalisuus mukaan keskusteluun ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista” – Mitä mielessä, seksuaalipedagogi Juha Kilpiä?

”Seksuaalisuus on mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia ylläpitävä asia."

lue lisää

Emilia: "Yksi elämäni hienoimmista tunteista, kun tajusin masennuksen helpottaneen"

Emilia voi huonosti, mutta ei heti ymmärtänyt, että hän sairasti masennusta. Hoidon ja läheisten tuen avulla hän kuitenkin parani. Nyt hän haluaa jakaa tarinansa, jotta se voisi auttaa muita sairauden kanssa kamppailevia.

lue lisää

Vapaaehtoisena Maailman mielenterveyspäivän tapahtumassa

Essi Lehtovaara osallistui vapaaehtoisena Maailman Mielenterveyspäivän tapahtumaan ja kysyi ohikulkijoilta tärkeän kysymyksen: ”Mitä sinulle kuuluu?”

lue lisää

”Lasten ja perheiden palvelukokonaisuudessa mielenterveysasiat ovat keskiössä” − Mitä mielessä, Suvi Helanen?

”Haluamme tarjota tukea koteihin, jotta vanhemmat jaksaisivat paremmin, koska se heijastuu koko perheyhteisön hyvinvointiin.”

lue lisää

”Kulttuurillinen aktiivisuus on tärkeä osa mielen liikuttamista” – Mitä mielessä, Assi Liikanen?

"Kulttuurin avulla voidaan sekä lievittää ihmisten tuskaa että tuoda iloa meidän kaikkien mieleen."

lue lisää

Viisi minuuttia kiireetöntä aikaa

Kun lapset olivat pieniä ja tunnit hupenivat käsistä, nojauduin välillä silmät kiinni tuolin selkämykseen: nyt on viisi minuuttia kiireetöntä aikaa

lue lisää

”Ylikuormituksen ensimmäiset oireet ovat usein mielialaoireita” – Mitä mielessä, ylilääkäri Harri Selänne?

”Jos valmentaja haluaa saada nuoresta urheilijasta parhaan irti, kannattaisi ensimmäisenä huolehtia, että hän pärjää koulussa. Turhan usein niin ei ole”, sanoo ylilääkäri Harri Selänne.

lue lisää

”Tärkeintä on, ettei apua tarvitseva jää yksin” – Mitä mielessä, Susanna Winter?

”Puhelinnumero 010 195 202 on tarkoitettu kaikille kriisissä oleville. Yksin ei kannata jäädä murheiden kanssa.”

lue lisää

Mitä mielessä, Pirkko Lahti?

”Vanhusten kohdalla tässä ajassa vaivaa hyödyttömyys, työelämässä olevia – siis niitä joilla työtä on – valtava paine ja nuorten kohdalla nousee esiin toivottomuus.”

lue lisää

Mitä mielessä, Tarja Heiskanen?

"Asenteet ovat lientyneet merkittävästi ja mielenterveysasioihin suhtaudutaan nyt aivan eri tavalla kuin esimerkiksi 1980-luvulla", pohtii 120-vuotiaan Mielenterveysseuran historiikin kirjoittanut Tarja Heiskanen.

lue lisää

Mitä mielessä, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen?

”Fyysisestä ergonomiasta on jo opittu puhumaan, joten olisi aika miettiä mikä henkisen puolen osalta olisi sama käsite.”

lue lisää

Kihlatun itsemurha järkytti – Raisa löysi haaveensa surun jälkeen

Kihlatun itsemurha vei Raisan hoitoon suljetulle psykiatrian osastolle. Kolme vuotta tapahtuneen jälkeen hän voi kuitenkin hyvin: ympärillä on ystäviä, uusi rakkaus ja työsuhde. Raisa haaveilee jälleen.

lue lisää

Stigmaa vastaan tiedolla ja keskustelulla – 7 tapaa, joilla poistamme mielen ongelmiin liittyvän häpeän

Monille syrjityksi tuleminen on vaikeampi kokemus kuin mielenterveyden ongelman läpikäyminen.

lue lisää

Avoin ja turvallinen ilmapiiri on mielen ongelmista kärsivän pyörähdysympyrä

Lauantaina 3.12. vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Merja Heikkonen pohtii blogikirjoituksessaan osallisuutta.

lue lisää

Mitä mielessä, Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen?

”Mielenterveysongelmien kasvu on yhteiskunnallinen pommi, joka maksaa paljon ja aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä. Tiedämme, että työ tuottaa mielenterveyttä, ja tähän tarvitaan uusia malleja”, sanoo Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen.

lue lisää

Mitä mielessä, Tuija Brax

”Ihmisillä tulisi olla työkaluja, joilla käsitellä mielen ongelmia. Se on myös vahvasti sydänterveyskysymys”, sanoo Tuija Brax.

lue lisää

Mitä mielessä, vapaaehtoistyöntekijä Matti Niskanen?

”Asiakkaillemme meidän vapaaehtoisten kohtaaminen voi olla hyvä alku pysyvälle muutokselle, jonka hän itse toteuttaa. Emme me voi siihen pakottaa, vaan ihmisestä pitää löytää voimavarat hänen omilla ehdoillaan”, sanoo kahdeksan vuotta vapaaehtoistyötä Helsingin SOS-kriisikeskuksessa tehnyt Matti Niskanen.

lue lisää

Hengitän, olen siis elossa

Kuinka saada vanhuksen arkeen elämäniloa, kun jokainen päivä tuntuu niin samanlaiselta, Linda Vesaharju pohtii.

lue lisää

Äiti kaivossa

"Masennus on kuin myrkyllinen kaasu, se sekoittaa ajatukset ja myöhemmin on vaikea tajuta, miksi oikein ajatteli niin kuin ajatteli."

lue lisää

Mitä mielessä, professori Pentti Arajärvi?

”Nilkan nyrjähdyksestä saa empatiaa, mielen nyrjähdyksestä ei. Molemmista kuitenkin voi toipua”, sanoo Suomen Mielenterveysseuran puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu, Petteri Tikkanen?

Sarjakuvataiteilija ja supersankaripainija Petteri Tikkanen valittiin Ylä-Savon Mielenterveysseuran hyvän mielen lähettilääksi.

lue lisää

Tunteet, keho, mieli ja liike

"Yksi nuoruudessa itselleni suunnattoman tärkeä asia, joka auttoi käsittelemään erilaisia tunteita, oli tanssiharrastukseni", kertoo Arja Tiili.

lue lisää

Mitä mielessä, viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma?

"Ensi vuonna on Mielenterveysseura 120 -juhlavuosi. Sen tarkoituksena on toivon ja ilon kautta lisätä voimaa suomalaisten mieliin – myös yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan."

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu, Rainer Nygård?

Rainer Nygård on suomalaisen metalliyhtye Diablon laulaja-kitaristi. Diablon viime vuonna julkaistu Silvër Horizon -levy nousi Suomen albumilistan ykköspaikalle. Kysyimme Nygårdilta, mitä hänelle kuuluu.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu, Teemu ”Pastori” Potapoff?

"Toivon, että Suomi ei hajaantuisi kahteen leiriin, vaan löytäisimme järjen äänen", sanoo Teemu Potapoff.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu, Eve Hotti?

"Toivon että saan omilla kokemuksillani ja puheillani auttaa ja tsempata muita", sanoo muusikko Eve Hotti.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu Henna Rinnekangas?

"Elämäni on tällä hetkellä iso kysymysmerkki. En tiedä, missä olen viikon päästä ja tulenko onnistumaan tavoitteissani."

lue lisää

Mitä mielessä, projektipäällikkö Marena Kukkonen?

"Itsemurhayrityksessä on kyse psyykkisestä kivusta, äärimmäisestä tuskasta, jonka ihminen kuvittelee sillä hetkellä jäävän pysyväksi olotilaksi”, sanoo Marena Kukkonen.

lue lisää

Mitä mielessä, opettaja Jari Haapala?

Vanhan teollisuuspaikkakunnan vaikea työllisyystilanne heijastuu myös lasten mielen hyvinvointiin, sanoo Kuusankoskella opettajana työskentelevä Jari Haapala.

lue lisää

Mitä mielessä, unitutkija, dosentti Tarja Stenberg?

"Terveyssuosituksissa kehotetaan liikkumaan ja syömään oikein, mutta kolmanneksi ohjeeksi pitäisi saada, että nukkukaa."

lue lisää

Hetki kerrallaan vai pahan päivän varalle?

Urpo Manninen, 79, oppi nuorena varautumaan pahan päivän varalle. Pinja Perttunen, 21, uskoo asioiden järjestyvän ja pyrkii elämään hetkessä. Kaksi eri-ikäistä kertoo suhtautumisestaan tulevaan.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu, Tommi Ignatius?

"Itsetuntoani on vahvistanut se, kun jätin mainosalan ja lähdin seuraamaan omaa tietäni ja ryhdyin päätoimiseksi muusikoksi."

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu, sarjakuvataiteilija Anne Lehtola?

"Itsetuntoani on vahvistanut viime aikoina erityisesti uusi työpaikka. Olin jo unohtanut, kuinka hyvältä tuntuu, kun joku arvostaa ammattitaitoani."

lue lisää

Mitä mielessä, A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki?

”Alkoholi on hyväksytty normiksi niin monessa tilanteessa, että sen käyttöä ei kyseenalaisteta. On myös inhimillistä, että päivittäistä viinilasia ei mielletä ongelmaksi, vaikka siihen liittyy iso harha."

lue lisää

Mitä mielessä, Annika Saarikko?

”Vaikka mielenterveysasioiden taloudelliset vaikutukset ovat lähes koko kestävyysvajeen suuruisia, ei sen faktan äärelle kyetä pysähtymään”, sanoo Annika Saarikko.

lue lisää

Mitä mielessä, Carl Haglund?

"Meidän tulisi luoda kulttuuri, jossa uskaltaisimme kertoa, jos emme voi henkisesti hyvin”

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu Mansikkka?

"Haluan rohkaista ihmisiä olemaan rohkeita, avoimia ja omia itsejään", sanoo videobloggaaja Mansikkka.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu Jonna?

Laulaja Jonna on Mental Health Art Weekin 23.-29.5. 2016 kummi. Kysyimme Jonnalta, mitä hänelle kuuluu.

lue lisää

Mitä mielessä, kansanedustaja Jukka Gustafsson?

”Parasta mielenterveyspolitiikkaa on tehdä hyvää lapsi-, perhe- ja koulutuspolitiikkaa”, sanoo kansanedustaja Jukka Gustafsson.

lue lisää

Mitä mielessä, Kimmo Feldt?

Ulkoisten paineiden vaikutukset voivat olla hyvin kauaskantoisia, jos nuori päätyy muita miellyttääkseen väärälle uralle, sanoo psykologian tohtori Kimmo Feldt.

lue lisää

Mitä mielessä, Jukka Puotila?

Vakavan sairauden myötä Jukka Puotilalle kirkastuivat jännityksen, pelon ja lamaantumisen eri asteet.

lue lisää

Mitä mielessä, psykologi Satu Kaski?

”Jokainen työntekijä on arkkitehti siihen, miten työpaikalla voidaan. Sivusta katsominen on mahdotonta, ja kaikki ovat osallisia”, sanoo psykologi Satu Kaski.

lue lisää

Kuinka olla tarpeeksi hyvä – sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Ulkopuolinen paine saattaa sanoa, että tehdyt valinnat tai saavutukset eivät ole riittäviä. Välillä on kuitenkin oltava armollinen itselleen ja pidettävä kiinni niistä asioista, joihin uskoo.

lue lisää

Mitä mielessä, Ilkka Kanerva?

Kukaan ei tässä maailmassa ole niin vahva, että pärjäisi ilman kavereiden tukea, sanoo eduskunnan kokenein kansanedustaja.

lue lisää

Mitä mielessä, Sari Aalto-Matturi?

Vuodesta toiseen on todistettu kuinka paljon liikkumattomuus, mielenterveysongelmat, alkoholihaitat ja kakkostyypin diabetes meille maksavat. Yhtä lailla on vakuutettu, että ennaltaehkäisevään toimintaan satsaaminen kannattaa, koska euron sijoittaminen tuo jopa kymmenen takaisin.

lue lisää

Mitä mielessä, Juha Rehula?

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kertoo olleensa noin puolitoista vuotta sitten tilanteessa, jossa pohdiskeli eräässä haastattelussa, että mitä pitää tapahtua, että tulee burn out? ”Aika tärkeää on oppia myös kysymään läheisiltä työtovereilta, että onhan sinulla kaikki hyvin.”

lue lisää

Mitä mielessä, Paavo Arhinmäki?

Yksinäisyys on yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimpia ongelmia. Jos ei ole kavereita, ystäviä ja sosiaalisia verkostoja, vaikuttaa se tietenkin mielenterveyteen, pohtii Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

lue lisää

Mitä Mielessä Outi Ruishalme

Outi Ruishalmeella on empaattisille ihmisille helpottava viesti: ”Masentuneelta kaverilta saa - tai oikeastaan on suositeltavaa - kysyä mitä sinulle kuuluu ja tarpeen tullen myös varmistaa, että et kai vaan ole ajatellut itsemurhaa?” Uskalla kysyä onkin oiva kiteytys!

lue lisää

Diskuteeraaminen kunniaan

Meillä suomalaisilla on tapana pilkata ruotsalaisia siitä, että he keskustelevat sen sijaan että tekisivät päätöksiä. Diskuteeraaminen mainitaan usein halventavassa mielessä loputtomana kokousteluna.

lue lisää

Mitä mielessä, Juha Viertola?

Eipä liene sellaista ammattia tai työtehtävää, jossa onnistuisi välttämään mieltä kaihertavat tilanteet. Niiden kirjo on kovin moninainen ja toisinaan ongelma voi nousta esiin hyvin yllättäen. Erityisen hankalia ovat tapaukset, joissa työhön liittyy tavallista suurempi intohimo.

lue lisää

Mitä mielessä, Lauri Ihalainen?

Ihmisellä on tarve kuulua johonkin ja tuntea arvokkuutta. Henkisen osattomuuden kokeminen, yhteisöllisyyden puute voi hyvinkin olla merkittävä syy pulmien syntyyn. Meiltä puuttuu toisistamme välittämisen kulttuuri ja siksi olisi hyvä käynnistää ainakin koulujen ja työyhteisöjen Mitä sinulle kuuluu -ohjelma sekä ulottaa se osaksi yleisiä käyttäytymisnormeja, sanoo kansanedustaja Lauri Ihalainen.

lue lisää

Mitä mielessä, professori Raimo Lappalainen?

Epämiellyttävät tunteet, kuten masennus tai mielialamuutokset, kuuluvat elämään. Ne eivät itsessään ole ongelma, vaan se miten näitä tunnereaktioita käsitellään ja mitä niille pitäisi tehdä. Niitä kun kuitenkin esiintyy ja ne ovat osa elämää.

lue lisää

Tyhjä tuoli tulijalle

Vanha tarina kertoo autiolla saarella asuvasta miehestä, joka löysi helmen ja ihaili sitä kämmenellään. Ilo jäi kuitenkin vajaaksi, kun ei ollut ketään, kenelle sitä näyttää, kenen kanssa jakaa kokemusta: “Katso mitä löysin, miten kaunis!”

lue lisää

Mitä mielessä, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén?

”Masennus on sairaus siinä missä muutkin, eikä siinä ole mitään ihmeellistä mutta auttaako toipumista, että alle kolmikymppiselle lyödään työkyvyttömyyseläke kaiken jatkoksi”, kysyy kansanedustaja Saara-Sofia Sirén. Hänen elämäänsä syntymättömän lapsen menettäminen toi ennen kokemattoman kriisin.

lue lisää

Kilpailua ihannoiva yhteiskunta lisää häpeää

Pärjäämisen eetos leimaa helposti ihmisiä voittajiin ja häviäjiin. Se korostaa, että pärjäävien menestys johtuu heidän erinomaisuudestaan, kun taas vaikeat elämäntilanteet ovat osoitus heikosta luonteesta tai kyvykkyydestä.

lue lisää

Mitä Mielessä HR-manager Leena Saario?

"Työterveyshuolto nostaa kädet pystyyn puhuttaessa mielenterveyden häiriöistä johtuvista poissaoloista. He myöntävät, ettei heillä ole resursseja sen tyyppisten ongelmien ratkaisuun”, sanoo henkilöstöpäällikkö Leena Saario. Hän perää huomattavasti vahvempaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

lue lisää

Mitä mielessä, Sirpa Paatero?

”Oman jaksamiseni perusta on arjessa, jossa eri sektorit tasapainottelevat toisiaan tukien ja varmistavat näin mielen tasapainon”, sanoo kansanedustaja Sirpa Paatero.

lue lisää

Mitä mielessä, Marita Ruohonen?

”Järjestöjen pitäisi maksimaalisesti hyödyntää mahdollisuuttaan olla ketteriä ja vastata nopeasti ajankohtaisiin haasteisiin”, sanoo pitkän uran sosiaalisektorilla tehnyt Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen.

lue lisää

Ulkopuolelle jääminen haavoittaa

Ikätovereiden torjunta on lapselle ja nuorelle hyvin haavoittavaa. Ulkopuolelle jäämisellä on vakavia seurauksia lasten ja nuorten mielenterveydelle.

lue lisää

Mitä mielessä Hanno Möttölä

"Koripallon avulla saatu sosiaalinen ystäväpiiri on asia, joka ei katoa vaikka mitaleista ja hienoista kuvista värit himmenevät”, sanoo Suomen kaikkien aikojen menestynein koripalloilija Hanno Möttölä.

lue lisää

Maahanmuuttajien mielenterveydestä on myös tärkeä puhua

Pakolaisten vastaanotossa tulisi huomioida jokaisen yksilöllinen tausta sekä mahdolliset traumaattiset kokemukset ja niiden vaikutus mielenterveyteen.

lue lisää

Miten tukea lapsen ja nuoren itsetuntoa?

Mikä tahansa haaste elämässä on helpompi kohdata, kun pohjalta löytyy luottamusta ja uskallusta olla oma itsensä – niin lapsena kuin aikuisenakin.

lue lisää

Hoitamattomat traumat kotoutumisen esteenä?

Uuden elämän rakentaminen kielitaidottomana vieraassa kulttuurissa on haastavaa. Erityisesti silloin, jos on joutunut pakenemaan kotimaastaan kidutuksen tai muiden järkyttävien tapahtumien takia.

lue lisää