Mielenterveysseurat polkaisevat liikkeelle maahanmuuttajien osallisuuden edistämisen

 

 

Jokainen meistä haluaa olla osa jotain. Se on meidän ihmisten perustarve. Ja kaikki me myös olemme osa jotain, mutta toisinaan meidän kokemus kuulumisesta tai osallisuudesta ohenee syystä tai toisesta. Esimerkiksi maahanmuuton seurauksena saattaa näin käydä. Siksi tarvitaan paikkoja, tiloja ja yhteisöjä, joihin voi liittyä vaivattomasti, kokea yhteisöllisyyttä, oivalluksia ja iloa. Jokaisella meistä on mahdollisuus kokea yhteyttä itseemme ja toisiin, saada tukea toinen toisiltamme ja löytää itsestä uinuvia voimavaroja.

Osallisuus on monimuotoinen käsite ja siitä, miten se määritellään, ollaan montaa mieltä. Keskeistä osallisuudessa kuitenkin varmasti on tunne, että pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja kokee itsellä olevan mahdollisuuden muodostaa ja ylläpitää elämän merkityksellisyyttä lisääviä vuorovaikutussuhteita. Monien maahanmuuttajien polku Suomeen on saattanut repiä entisiä vuorovaikutussuhteita riekaleiksi ja elämä oleskelulupapäätöstä odotellessa kulkee muiden sanelemana. Näitä asioita eivät helpota pitkät odotusajat vastaanottokeskuksessa eikä perheenyhdistämisprosessin vaikeus. Nämä kaikki laittavat mielen hyvinvoinnin koville.

Tammikuussa 2018 alkanut Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa –hanke, eli kansankielisemmin MIOS, vastaa näihin haasteisiin. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tuella järjestämme ympäri Suomea 15 paikallisessa mielenterveysseurassa hyvinvointiryhmiä, joita kehitetään vuoropuhelussa maahanmuuttajien kanssa. Ryhmät tarjoavat vertaistukea, tietoisuutta mielenterveydestä, omaan alueeseen tutustumista ja monipuolista toimintaa.

MIOS:in järjestämissä "Tee, tunne, oivalla", eli TOIVO-ryhmissä osallistujat tulevat osaksi uutta ryhmää, pääsevät vaikuttamaan sen sisältöihin, ja löytävät toivon mukaan (!) uusia ihmissuhteita ja saavat tukea toinen toisiltaan sekä osaavilta ohjaajilta. Ryhmät tuovat esiin mahdollisuuksia, toivoa sekä uskoa itseen ja tulevaisuuteen. TOIVO-ryhmissä etsimme yhdessä voimavaroja vaikeissakin elämäntilanteissa. Onnistuessaan ryhmät tuovat ihmisten elämään tietynlaista väljyyttä, mikä mahdollistaa tulevaisuuteen suuntautumisen ja oman toimijuuden vahvistumisen.

Sosiaalisten kontaktien vahvistuessa maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat kokemustietoa Suomeen jo kotoutuneilta, vertaistukea arjen ongelmien läpikäymiseen ja tätä kautta he pystyvät paremmin kotoutumaan uuteen ympäristöön ja kokemaan turvallisuutta. Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistumisen myötä heillä on myös paremmat mahdollisuudet päästä kiinni työelämän polkuun.

Ryhmissä hyödynnetään monimuotoisia tarinallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä luontoliikuntaa. Tarinan kautta päästään puhumaan asioista, mistä saattaisi muuten olla vaikea puhua. Tarinallisuus on osa kaikkia kulttuureja, ja se yhdistää meitä yli rajojen. Näin myös mielenterveys on helpompi ottaa puheeksi.

Paikalliset mielenterveysseurat toteuttavat TOIVO–ryhmiä. Ryhmät saavat aikaan uudenlaista toimintaa, tuovat uusia maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoistoimijoita mukaan paikallistoimintaan sekä lisäävät mielenterveysseurojen tunnettuutta omalla alueella. Jokavuotinen Mental Health Art Week -tapahtuma saa myös TOIVO-ryhmistä toteuttajia paikallisissa mielenterveysseuroissa. Maahanmuuttajat solmivat kontakteja tapahtumien suunnittelussa oman alueen muihin toimijoihin ja valtaväestöön laajemmin sekä pääsevät toteuttamaan omia taiteellisia ominaisuuksiaan. Taiteellinen toiminta tuo vuorovaikutuksen vahvistamiseen myös uusia ulottuvuuksia ja sillä on potentiaalia lisätä ymmärrystä vieraista ihmisistä ja asioista. Lisäksi voi auttaa muuttamaan ennakkokäsityksiä.

Ryhmämallin lisäksi kehitämme maahanmuuttajien (ja kaikkien muidenkin) käyttöön digitaalisen mielen hyvinvoinnin oma-apusovelluksen, joka pohjautuu Mielenterveyden Ensiapu® -koulutuksiin. Tässä mielessä MIOS on uraauurtava, sillä Mielenterveyden Ensiapu® -sisältöjä ei ole aikaisemmin käytetty sovelluksien taustalla. Oma-apuohjelma mahdollistaa oman mielen hyvinvoinnin pohtimisen ilman ympäristön painetta, samalla kun se tukee kotoutumisprosessissa nousevien mielenterveyden haasteiden käsittelyä ja auttaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ymmärtämään omia tunteisiin, kriiseihin ja yleiseen mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä ja vähentämään mielenterveyskysymyksiin liittyvää stigmaa.

Tässä blogisarjassa käsitellään maahanmuuttoa ja mielenterveyttä eri näkökulmista MIOS-hankkeen edetessä. Tämä on sarjan ensimmäinen kirjoitus.

MIOS-blogisarja


Yhteystiedot

Johannes Parkkonen
Nuorisotoiminnan päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 400 402 130Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki