Mikä auttaa jaksamaan kun korona uhkaa toimeentuloa?

Koronapandemian myötä moni työntekijä on tullut lomautetuksi ja osa irtisanotuksi. Useiden yritysten toiminta on kaventunut tai pysähtynyt kokonaan. Taloudelliset huolet ovat raskaita kantaa etenkin, kun niihin yhdistyy kaikkia koskettava huoli terveydestä ja epävarmuus tulevaisuudesta. Mielen hyvinvointia voi edistää käytännönläheisin keinoin ja hakemalla rohkeasti tukea.

Selkiytä tilanteesi

Oman taloustilanteen äkillinen heikkeneminen horjuttaa turvallisuuden tunnetta, joka on nyt muutenkin koetuksella. Tosiasiat voivat pelottaa, mutta usein olo helpottuu, kun tilanteen kartoittaa ja siitä muodostuu selkeä kokonaiskuva.

Monet yrittäjät tarvitsevat nyt taloudellista ja henkistä tukea, ja sitä on tarjolla monipuolisesti. Tiedon ja neuvontapalvelujen lisäksi saatavilla on mentorointia ja vertaistukea.

MIELI ry:n verkkosivuille on koottu käytännöllisiä ohjeita taloudellisiin vaikeuksiin. Sivuilta löytyvät myös keskeiset yrittäjille suunnatut neuvonta- ja tukimuodot.

Kohtaa tunteet empaattisesti

Lomautus, työttömyys tai yrityksen toiminnan pysähtyminen voivat aiheuttaa myös monenlaisia tunnereaktiota. Tavallisia ovat esimerkiksi hylätyksi ja torjutuksi tulemiseen tunteet sekä kokemus kelpaamattomuudesta, huonommuudesta tai hyödyttömyydestä. Nämä ovat luonnollisia reaktioita, mutta voivat silti tuntua kipeiltä.

Tunteiden on hyvä antaa tulla ja ne voi hyväksyä omina kokemuksina tässä tilanteessa. Tunteita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan ja tunnistamaan. Joskus joukossa voi olla yllättäviäkin sävyjä, kuten helpotusta. Omiin tunteisiin on tärkeä suhtautua myötätuntoisesti ja ymmärtäen. Joskus voi helpottaa, jos tunteita kirjoittaa paperille tai niistä piirtää kuvia.

Työkykyä ja osaamista kannattaa vaalia

Työkyvystä on hyvä huolehtia, vaikka juuri nyt ei olisi töissä. Monet hyvinvointia ylläpitävät asiat ovat tärkeitä myös työkyvyn kannalta. Päivärytmi on hyvä säilyttää, mutta rytmin voi rakentaa itselleen mieluisaksi. Rutiinit kannattelevat tuomalla turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Ne myös vähentävät mielen kuormittumista, kun kaikkea ei tarvitse suunnitella uudestaan.

Terveelliset elintavat edistävät työkykyä. Henkisen toimintakyvyn kannalta riittävä ja virkistävä uni sekä liikunta ovat tärkeitä. Liikunta lievittää ahdistusta ja kohottaa mielialaa. Luonnossa liikkuminen lisää hyvän olon tunnetta. Tutkimusten mukaan metsä rauhoittaa mieltä ja nopeuttaa stressistä palautumista. Tunnelmaa voi hakea virtuaaliselta metsäkävelyltäkin.

Nyt voi olla hyvä tilaisuus uusintaa omaa osaamista työssä esimerkiksi lukemalla tai perehtymällä muuten uusimpiin oman alan virtauksiin. Voi myös punnita, miten käyttäisi omia taitojaan uudella tavalla tai toteuttaisi tuttuja tehtäviään toisin, kun palaa työhön. Vapautuneen ajan voi käyttää myös tulevaisuuden urapolun pohtimiseen. Juuri nyt voi olla aikaa punnita, mikä itselle on työssä tärkeää ja mitkä ovat omat vahvuudet. Niistä voi rakentua uusi suunta.

Uusia mahdollisuuksia

Työn puuttumisessa voi piillä mahdollisuuksia. Tämä pätee etenkin lomautuksiin, jotka päättyvät ennakoitavissa olevana päämäärän. Pakollisen vapaa-ajan voi käyttää johonkin itselle mielekkääseen tekemiseen ja vaikkapa uuden oppimiseen. Merkityksellisyys ja uteliaisuus edistävät tutkitusti mielenterveyttä.

Pandemiatilanne on herättänyt monissa halun auttaa. Monilla on lähipiirissä omaisia tai naapureita, jotka tarvitsevat apua ostosten hoitamisessa. Järjestöt ovat organisoineet uudenlaisia auttamisen ja toiminnan muotoja, joihin uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Auttaminen tekee hyvää auttajan ja avun saajan mielenterveydelle.

Jos huoli kasvaa sietämättömäksi

Joskus tilanne voi olla niin vaikea, että arkiset hyvinvointiohjeet jäävät liian köykäisiksi eikä niistä saa apua. Keskustelu ystävien ja läheisten kanssa voi auttaa, mutta aina sekään ei riitä.

Tutkimusten pohjalta tiedetään, että ohjattu vertaistutuki on hyvä tuki monissa tilanteessa. Sen voima voima perustuu siihen, että kokemuksia voi jakaa toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. MIELI ry käynnistää toukokuussa uusia vertaistukiryhmiä työttömäksi jääneille ja vaikeuksissa oleville yrittäjille. Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua etäyhteyksillä mistä päin Suomea tahansa.

Huolten ja vaikean olon kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaikka vertaisryhmä ei tuntuisi sopivalta vaihtoehdolta. Maksutonta ja yksilöllistä keskusteluapua on saatavilla esimerkiksi kriisikeskuksissa, joihin voi varata ajan.

Vastaanotot toteutetaan etäyhteyksillä koronakriisin aikana. Halutessasi voit varata ajan nimettömänä. Äkilliseen pahaan oloon esimerkiksi unettomina öinä saa välitöntä apua muun muassa Kriisipuhelimesta. Suomenkielinen linja on auki kaikkina aikoina.


Yhteystiedot

Meri Larivaara
Johtaja, asiantuntijalääkäri
Aikuisten mielenterveys

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki