"On palkitsevaa nähdä, kun ryhmäläisille tulee hyvä mieli"

TOIVO-ryhmän ohjaajat Heidi Tuomi ja Irma Räinä
Kuva: Stella Kapsoritakis

 

Raumalaiset ryhmänohjaajat Heidi Tuomi ja Irma Räinä pitivät ensimmäisen pienen TOIVO-ryhmänsä loka-marraskuussa 2018. Sosiaalialan opiskelijat saivat ryhmän ohjaamisesta arvokasta kokemusta opintojen ja oman tulevaisuuden kannalta.

Alkuun ohjaajat jännittivät hieman sitä, miten kaikki onnistuu ja miten ryhmäläiset ottavat suunnitellut aktiviteetit vastaan. Kaikki lähti kuitenkin mukavasti käyntiin ja loppupuolella ryhmän ohjaaminen oli jo paljon helpompaa.

”Työskentelin ensimmäistä kertaa maahanmuuttajien kanssa. Eri kulttuureista tuleviin ihmisiin tutustuminen oli mielenkiintoista ja hyödyllistä tulevaa ammattia ajatellen”, sanoo sosionomi-diakoniksi opiskeleva Heidi.

”Mielenterveysasiat kiinnostavat, ja oli kiva päästä kokeilemaan toiminnallisia menetelmiä käytännössä. Oli myös hyvä pysähtyä miettimään, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Ne eivät ole kulttuurisidonnaisia.”

Oma maahanmuuttokokemus auttoi ymmärtämään ryhmäläisiä

Venäjän Karjalasta kotoisin olevalle Irmalle uuteen maahan muuttamisen haasteet ovat tuttuja. Vaikka hän on asunut Suomessa lähes 20 vuotta, oli omien kokemusten peilaamisesta apua ryhmäläisten tunnetilojen ymmärtämisessä.

Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen konkreettisella tavalla sekä tutustuminen uusiin ihmisiin, kulttuureihin ja tapoihin oli ohjaajista mielekästä.

”Ryhmäläiset kokivat ryhmän hyvänä ja turvallisena ja meidät ohjaajat ystävällisinä, sanoo Heidi.

Erityisen palkitsevaa ohjaajille on ollut nähdä, kun ryhmäläisille tulee toiminnasta hyvä mieli. Mielen hyvinvoinnin tavoittelu yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen.

”Olemme kaikki ihmisiä iästä ja kotimaasta riippumatta: niin maahanmuuttajat kuin suomalaiset töineen ja harrastuksineen, ystävineen ja sukulaisineen, sairauksineen, suruineen ja iloineen,” painottaa Irma.

Tunteiden purkamista ja suomen kielen harjoittelua

Haasteitakin ryhmän toteuttaminen toi mukanaan.

”Viimeisellä kerralla eräs ryhmäläinen purki omia tunteitaan ja rupesi itkemään, koska hän kaipaa todella paljon omia lapsia, jotka jäivät hänen kotimaahansa. Halaaminen ja puhuttelu auttoivat ja hän rauhoittui”, valaisee Irma toiminnan haasteista.

Ryhmäläisten suomen kielen taidot vaihtelivat. Joskus ohjaustilanteissa jouduttiin käyttämään eleitä ja ilmeitä asioiden selittämiseen. Samalla TOIVO-ryhmä tarjosi mahdollisuuden suomen kielen puhumiseen, mistä osallistujat pitivät.

Monella ei ole mahdollisuutta puhua suomea kotona. Mikäli sosiaaliset verkostot rajoittuvat toisiin maahanmuuttajiin, olisi tärkeää päästä puhumaan kieltä. Vähäinen kielitaito ei ole esteenä onnistuneelle ryhmätoiminnalle.

”Erään ryhmäläisemme suomen kielen taito ei vielä ole kovin hyvä, mutta lämmin hymy, sekä sanat "kiitos" ja "hyvä" osoittivat, että ryhmässä on hyvä olla,” kertoo Heidi.

Luovaa käsillä tekemistä ja metsässä liikkumista

Vaikka pelkkä keskustelukin oli ryhmäläisille tärkeää, erityisesti osallistujat nauttivat luovasta käsillä tekemisestä. Oman nimen tarina, joulutorttujen teon opettelu, pipareiden koristelu ja tuikkukuppien tekeminen olivat ryhmäläisten mieleen. Myös metsässä liikkuminen toi iloa.

Heidi ja Irma näkevät TOIVO-ryhmien tarjoamisen tärkeänä, erityisesti pienillä paikkakunnilla, joten jatkoa on luvassa. Nyt ensimmäisen ohjatun ryhmän jälkeen ohjaajien katse kääntyykin jo seuraaviin ryhmiin. Ryhmän markkinoinnista on saatu arvokasta oppia ja seuraavaa ryhmää kootessa on tarkoitus jalkautua vielä vahvemmin maahanmuuttajien pariin kertomaan toiminnasta.

Heidin pää raksuttaa jo innostuneena tulevien ryhmien toimintaideoita.

”Olisi mukavaa tehdä jotain sellaista, mihin maahanmuuttajanaisilla olisi mahdollisuus osallistua itsenäisesti ryhmän päätyttyäkin. Voisimme esimerkiksi osallistua porukalla kansalaisopiston kurssille, käydä ryhmäliikunnassa tai muuta vastaavaa. Tulevissa ryhmissä tehdään varmasti myös luontoretkiä ja tutustutaan kotikaupunkiin”.

TOIVO-ryhmät vahvistavat mielenterveyttä

Mielenterveysseuran TOIVO-ryhmissä vahvistetaan osallistujien ymmärrystä mielenterveyden yhteydestä muuhun hyvinvointiin ja elämään, tapoihin ja tottumuksiin toiminnallisen tekemisen ja kevyen keskustelun avulla. Ryhmän osallistujat saavat vertaistukea ja mielekästä tekemistä sekä tutustuvat mielen hyvinvointiin ja omaan alueeseensa asiantuntevassa ohjauksessa.

 

Teksti: Johannes Parkkonen

Tässä blogisarjassa käsitellään maahanmuuttoa ja mielenterveyttä eri näkökulmista MIOS-hankkeen edetessä. Tämä on sarjan neljäs kirjoitus.

MIOS-blogisarja

 

Maahanmuuttajien kriisiavussa ihminen kohdataan ihmisenä

Yhteystiedot

Johannes Parkkonen
Nuorisotoiminnan päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 400 402 130Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki