Tunteet, keho, mieli ja liike

"Yksi nuoruudessa itselleni suunnattoman tärkeä asia, joka auttoi käsittelemään erilaisia tunteita, oli tanssiharrastukseni", kertoo Arja Tiili.

Arja Tiili.

Oma suhteeni kehoon, mieleen, tunteisiin ja liikkeeseen juontaa juurensa jo lapsuuteen ja sellaiseen näkymättömän lapsen kompleksiin, jota olen varmasti yrittänyt kompensoida tulemalla näyttämötaiteilijaksi ja nimenomaan tanssitaiteilijaksi. Omien tunteiden havainnointi, sanoittaminen tai niiden käsittely ei ollut lapsuuden perheessäni kovinkaan näkyvällä sijalla vaan opin jo varhain, että miellyttämällä muita ja olemalla iloinen, sain enemmän huomiota kuin näyttämällä itsestäni jotain haavoittuvaa tai vaikeasti käsiteltävää. Tällaisia vaikeita tunteita olivat esimerkiksi voimakkaat tunteet kuten suru tai viha.

Opin jo varhain että nämä tunteet olivat jollain tapaa hävettäviä ja negatiivisia.

Tämä jo lapsuudessa opittu malli tunteista ja tunteiden käsittelemättömyydestä antoi osviittaa sille, että kunhan olet helppo ja miellyttävä, niin asiat sujuvat mutkattomammin. Tällainen malli taas loi itselleni valheellisen toimintamallin ja kuoren, jonka alla toki oli laaja kaikkien tunteiden kirjo, mutta joka seuloi vain ns. positiiviset tunteet hyväksyttäviksi ja muille nähtäviksi.

Vasta paljon myöhemmin aikuisiällä olen ymmärtänyt että kaikki tunteet ovat hyväksyttäviä, eikä niitä tarvitse hävetä tai peitellä.

Tai että miten kertoa tunteistaan ilman että loukkaa muita. Opettelen vieläkin havainnoimaan ja sanoittamaan omia tunteitani sen sijaan että reagoisin niihin padottuani tunteita sisälläni räjähtämispisteeseen saakka. On hienoa, että olen oppinut ymmärtämään itseäni ja voin opetella uusia tapoja toimia. Myöskin sen ymmärtäminen, että kaikkien ihmisten kanssa ei vain tule toimeen, on ihan hyväksyttävää sekin. Silti voimme yrittää ymmärtää toisiamme ja erilaisuuttamme sekä antaa kaikkien kukkien kukkia kunhan ketään ei vahingoita.

Yksi nuoruudessa itselleni suunnattoman tärkeä asia, joka auttoi käsittelemään erilaisia tunteita, oli tanssiharrastukseni, josta hyvin pian tuli iso osa elämääni ja lopulta ammattini.

Tanssin kautta sain kokea ja tuoda julki kaikkia niitä tunteita joita en osannut tuoda esille muuten.

Tanssi oli minulle kanava, jonka kautta pääsin lähemmäs itseäni ja omia tunteitani ja sitä kuka sisimmältäni olen. Tanssin kautta minusta on tullut rehellinen omille tunteilleni. Siksi varmasti nytkin toimin jonkinlaisena kehon, liikkeen ja mielen yhteyden sanansaattajana kun ohjaan tanssiryhmäni Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan - työpajoja ja esityksiä, joissa lapsille ja nuorille viedään sanomaa oman jutun löytämisen tärkeydestä.

Tanssin kautta voi oppia käsittelemään ja kanavoimaan tunteitaan. Tärkeää on ymmärtää omaa erilaisuuttaan ja hyväksyä että me olemme kaikki erilaisia ja se on ihan ok. Silloin kun osaan hyväksyä itseni omanlaisena hyvänä tyyppinä kaikkine omine tunteineni, on helpompaa ymmärtää kaikkien muidenkin erilaisuutta ja omanlaisuutta. Meillä kaikilla ihmisillä samaa ovat tunteet, olimmepa kuinka erilaisia hyvänsä kulttuurin, kielen tai uskonnon suhteen. Me kaikki tunnemme samoja perustunteita kuten rakkaus, ilo, viha, suru, pelko, hämmästys ja inho. Nämä tunteet ovat kaikille kulttuureille yhteisiä ja niitä ilmaistaan samanlaisilla ilmeillä ja eleillä.

Tunnetaitojen opettaminen lapsille ja nuorille on tärkeää. Se, että oppii tunnistamaan, sanoittamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan auttaa ymmärtämään itseään ja vuorovaikutustaitojaan muiden kanssa. Kun uskallat tunnistaa ja kuunnella omia tunteitasi, se auttaa ymmärtämään myös toisia ja heidän tunteitaan, jolloin voi kokea empatiaa.

Tunnetaidot ja empatian kyky ovat asioita joihin tulee kiinnittää huomiota etenkin nyt kun maailmassa tapahtuu paljon surua ja vihaa aiheuttavia asioita.

Siksi esimerkiksi tanssi ja kehon kautta luotu liike auttaa tunnistamaan tunteita. Kehoonkin varastoituu tunteita jos ne eivät saa kanavaa purkautua. Uhmaa ja uhoa täynnä oleva tanssilaji kuten breakdance on oivallinen tapa päästä lähelle esimerkiksi vahvaa vihan tunnetta.

Breakdance juontaa juurensa New Yorkiin ja 70-luvulle, jolloin se oli vähäosaisten nuorten huuto yhteiskunnan valtakoneistoa vastaan. Breakdancen keinoin nuoret battlasivat eli taistelivat tanssitaidokkuuden herruudesta kaduilla. Breakdance oli eräänlainen väkivallaton keino taistella jengien kesken. Breikki kuten muutkin katukulttuurin lajit; DJkulttuuri, graffiti, räppäys ja beatboxaus ovat kaikki syntyneet marginaalista ja nuorten omasta tavasta ilmaista itseään ja usein yhteiskunnan epäkohtia esille tuoden.

Koreografina olen aina käyttänyt urbaaneja elementtejä niin liikkeellisesti kuin muillakin tavoin teoksissani. Olen tehnyt yhteistyötä nykytanssijoiden, breikkareiden, räppäreiden ym. kesken ja luonut teoksia joissa yhdistetään erilaisia tyylilajeja. Katukulttuuri on ollut aina lähellä sydäntäni, vaikka ensimmäinen ammattini onkin klassinen balettitanssija. Olen kotoisin Itä-Helsingistä ja jonkinlainen rouheus lapsuudesta miellyttää estetiikan tajuani vieläkin.

Kaikessa karuudessa on kuitenkin sisällä se säteilevä ja hiomaton jalokivi. Uskon, että myös juuri niissä lapsissa ja nuorissa jotka jollain tapaa eivät oikein osaa kuulua joukkoon tai tuntevat olevansa erilaisia, on juuri se hiomaton jalokivi sisällä ja juuri he tarvitsevat sisäisen liekin sytyttämistä. Oli se sitten breakdance tai baletti tai mikä tahansa muu harrastus joka innostaa ja antaa energiaa, on se hienoa jos saa yhdenkin nuoren innostumaan ja kokemaan olevansa arvokas ja hyvä jossain.

Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan -juhlagaala ja tanssitaiteilija Arja Tiilin 25- vuotistaiteilijajuhla Savoy teatterissa pe 11.11.2016. Kaksiosaisessa illassa on tarjolla mm. Break the Fight – I was here! -tanssiteos sekä live- musiikkia ja Arjan oma soolo ”Puhe”.

Break the Fight! -hankkeemme sai Mielenterveysseuralta NMEA- Nuoren mielen ensiapukurssin viime keväänä lahjoituksena hankkeemme työpajojen ohjaajille.


Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan

Break the Fight! -hanke vie väkivallattomuuden sanomaa kouluikäisille Suomessa. Tavoitteena on ehkäistä koulukiusaamista. Hankkeessa lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus yhdessä tekemiseen, liikkumiseen, itseilmaisuun ja onnistumiseen.

Kiusaaminen on iso ongelma kouluissa ja valitettavasti lähes joka kymmenes oppilas tulee kiusatuksi jossain kohtaa koulutiensä varrella. Breakdance oli vaihtoehto väkivallalle sen syntysijoilla New Yorkin Bronxissa. Samalla tavoin Break the Fight! tarjoaa yhteisen pohjan lapsille ja nuorille toteuttaa itseään ja vahvistaa itsetuntoaan katutaiteen huippuammattilaisten johdolla. Break the Fight! -toiminnassa käsitellään koulukiusaamista ja erilaisuuden hyväksymistä tanssin ja yhdessä tekemisen keinoin. Tavoitteena on nuorten itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kohentaminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Lue lisää

Muualla verkossa