Ihmeelliset vuodet Vanhemmuusryhmän ohjaajakoulutus (Basic) 9. - 11.9.(ryhmä täynnä) ja 16. - 18.9.2019 (kaksi koulutusta)


Ihmeelliset vuodet on ryhmämuotoinen ohjelma, jolla tuetaan 3-12-vuotiaiden käytöksellään oirehtivien ja käytöshäiriöisten lasten vanhempia, lapsia ja lapsen kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Ohjelman tavoitteena on lasten käytöksen ongelmien vähentäminen sekä sosiaalisten taitojen ja tunteiden säätelyn lisääminen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Ohjelman avulla edistetään vanhempien ja ammattilaisten myönteisen kasvatuksen keinoja ja autetaan heitä käsittelemään lasten käytöksen ongelmia. Tavoitteena on parantaa ja vahvistaa aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta.

Vanhemmuusryhmässä tuetaan vanhempia ottamaan käyttöönsä uusia, vaikuttaviksi todettuja myönteisen kasvatuksen keinoja kotona lasten kanssa. Viikoittaisissa, noin 2 tunnin ryhmätapaamissa korostuu vertaisryhmäkeskustelut ja -tuki sekä keskittyminen perheiden yksilöllisiin tavoitteisiin ja voimavaroihin. Perheiden edistymistä tuetaan kotitehtävin ja puhelinsoitoin sekä tarvittaessa kotikäynnein vanhemmuusryhmän aikana. Vanhemmuusryhmään mahtuu 10–14 vanhempaa ja ryhmän kesto on 14–20 viikkoa.

Koulutus:
Vanhemmuusryhmän ohjaajakoulutuksen lähijaksossa (3 koulutuspäivää) annetaan tietoa Ihmeelliset vuodet – ohjelmasta ja sen perusperiaatteista. Koulutus antaa välineitä vanhemman ja lapsen positiivisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja negatiivisen käytöksen vähentämiseksi ryhmämuotoisilla työtavoilla. Koulutus antaa osallistujalle valmiudet vanhemmuusryhmien vetämiseen.

Koulutuksen sisällöt:

  • Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjelman perusperiaatteet
  • ryhmän ohjaamisen keinot
  • leikki ja lapsen kanssa toimiminen
  • positiivisen käytöksen vahvistaminen, rajojen asettaminen
  • positiiviset kurinpitokeinot
  • ongelmanratkaisu
  • vuorovaikutustaidot
  • lapsen oppimisen edistäminen

Koulutuksessa käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmänohjaukseen liittyviä asioita, kuten vanhempien tukeminen ja kannustaminen, kotitehtävät, viikoittaiset puhelinsoitot, DVD-esimerkkien käyttö ryhmässä, roolileikkien ja harjoitteiden ohjaaminen, materiaalin käyttö ja perusperiaatteiden oivalluttaminen ryhmäläisiltä. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää paljon käytännön harjoitteita.

Koulutus on kestoltaan kolme peräkkäistä päivää, jonka jälkeen alkaa työssäoppimisosuus eli osallistujat aloittavat pareittain vanhemmuusryhmien vetämisen yksiköissään. Ryhmien vetämisen aikana ryhmänohjaajaparia ohjaa Peer coach –menetelmäohjaaja, joka auttaa ryhmänohjaajia saamaan ohjelman mukaiset työskentelytavat haltuun. Peer coach –ohjaus ei sisälly koulutuksen hintaan, vaan se hankitaan ryhmän vetämisen alkaessa. Työssäoppimisen päätteeksi ryhmänohjaajat pätevöityvät sertifiointiohjelman kautta, jonka puitteissa toimitetaan mm. videomateriaalia työnäytteenä. Ryhmän ohjaamiseen tarvitaan erikseen tilattava manuaalipaketti, jonka osallistuja kustantaa itse (ei kuulu koulutuksen hintaan). Manuaalipaketin hinta on noin 1500 e ja sitä voi käyttää useampi ryhmänohjaaja.

Aika:
Ryhmänohjaajakoulutuksia järjestetään syyskuussa 2 kpl, niiden ajankohdat ovat

1. koulutus 9. -11.9.2019 klo 9-16 RYHMÄ ON TÄYNNÄ
2. koulutus 16. – 18.9.2019 klo 9-16  ILMOITTAUTUMINEN

Kouluttaja:
Kimberlee Shoecraft, trainer Incredible years -pääorganisaatiosta

Koulutus on englanninkielinen, koulutuksessa mukana suomenkielinen ohjelman asiantuntija joka tulkkaa tarvittaessa

Koulutuksen jälkeen järjestetään puolen päivän (3h) manuaali-info, jossa käydään läpi ryhmän ohjaamiseen liittyviä käytännön asioita ja manuaalin käyttöä helpottavia vinkkejä, kuten ryhmäkertojen suunnittelu ja sisällöt, ryhmäohjaajien roolitukset, harjoitusten vetäminen ryhmässä. Tilaisuus on suomenkielinen. Manuaali-info sisältyy koulutuksen hintaan. Kouluttajana toimii Helsingin perheneuvolan sosiaalityöntekijä Heli Harinen. Hän on sertifioitunut IV-ryhmänohjaaja ja sertifioitumassa oleva peer coach ja hänellä on 10 vuoden kokemus IV-ryhmien ohjaamisesta.

Manuaali-infot 26.9. klo 12-15 ja/tai 27.9.2019 klo 9-12 Helsinki (Länsi-Pasila) – osallistuja voi valita, kumpaan manuaali-infoon hän ilmoittautuu/osallistuu.
ILMOITTAUTUMINEN

Koulutuspaikka:
Dylan Böle, koulutustilat, Pasilankatu 10, 2. krs, 00240 Helsinki (Länsi-Pasila)

Hinta:
840 € (alv. 0 %). Hinta sisältää Ihmeelliset vuodet – ongelmanratkaisuopas kirjan ja kurssimateriaalin sekä manuaali-infon (3h)

 

 

 


Päivämäärä: 
09/09/2019 - 09:00 - 16/09/2019 - 16:00


Yhteystiedot

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutus ja kehittäminen

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki