Kriisit ja selviytyminen -koulutus Helsinki, syksy 2020


Koulutus on suunnattu työssään kriisissä olevia ihmisiä kohtaaville, esim. sosiaali-, terveys-, pelastus- ja opetustoimen sekä päivähoidon henkilöstölle.  Koulutuksessa tarkastellaan eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamista kriisitilanteissa.  Koulutuksessa päivitetään tietoja erilaisista kriiseistä ja syvennetään ymmärrystä niiden vaikutuksista ihmisiin.  Käytännönläheisessä koulutuksessa harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa toimimista ja perehdytään ajankohtaisiin käypä hoito-suosituksiin ja toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön kriisitilanteissa.

Päivä 1. Perustietoa kriiseistä ja kriisissä olevan ihmisen auttamisesta   

 • Elämäntilannekriisit
 • Traumaattinen kriisi
 • Suru ja traumaattinen suru
 • Onnettomuustilanteet
 • Eri-ikäisten ihmisten kriisit
 • Maahanmuuttokriisi
 • Itsemurha
 • Perheen kriisit 

Miten kriisissä oleva ihminen toimii?

Välitön tuki  

 • Järkyttyneen yksilön tai yhteisön kohtaaminen
 • Akuuttivaiheen turvallinen, vakauttava tuki
 • Miten tunnistaa ne, jotka tarvitsevat enemmän tukea?  
 • Traumasta traumatisoitumiseen

Päivä 2. Psykososiaalinen tuki rakentuu voimavarojen varaan  

Resilienssi ja selviytyminen

 • Resilienssi, riski- ja suojatekijät   

Psykososiaalisen tuen muodot

 • Yksilöllinen tuki
 • Perheen tuki (Perhepeili tai –kompassi)
 • Ammatillisesti johdettu vertaistuki / ryhmä 
 • Yhteisön tuki

Auttajan oma suojautuminen ja jaksaminen

Kouluttajat
SOS Kriisikeskuksen kokeneet kriisikouluttajat

Paikka
MIELI Suomen Mielenterveys ry,  Mieli -koulustila, Maistraatinportti 4 A, 2. krs., 00240 Helsinki

Seuraavan koulutuksen ajankohta syksy 2020, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

 

 

 

 


Sijainti: 
Helsinki
Kohderyhmä: 
Kriisissä olevia ihmisiä työssään kohtaaville, esim. sosiaali-, terveys-, pelastus- ja opetustoimen sekä päivähoidon henkilöstölle.
Järjestäjä: 
MIELI Suomen Mielenterveys ry, MIELI-koulutus


Yhteystiedot

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutus ja kehittäminen

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutus ja kehittäminen

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki