Empaattisen sometuksen harjoittelua koteihin ja kouluun

Uutiset

Uusi opetussuunnitelma painottaa yhdessä toimimisen taitoja, joita koululaisten tulisi hallita niin kasvokkain kuin somessakin.

– Koululaisten sosiaalisen kanssakäymisen siirtyessä yhä enemmän someen, niin perheissä kuin kouluissakin tulisi keskustella myös vapaa-ajan vietosta somessa ja harjoitella ”empaattisen sometuksen” taitoja, kuten lämmintä, ystävällistä ja kannustavaa viestittelyä, sanoo Suomen Mielenterveysseuran projektisuunnittelija Riikka Nurmi.

– Somessa jaettavien juttujen pitäisi olla sellaisia, joita voi toiselle kertoa myös kasvokkain, Nurmi toteaa.

Toisaalta lasten tulee osata toimia myös silloin, jos huomaa itseensä tai kaveriinsa kohdistuvaa epäasiallista sometusta.

– Joidenkin sovellusten käyttöä on aikuisten miltei mahdotonta valvoa. Esimerkiksi Snapchat, jossa viestit tuhoutuvat lukemisen jälkeen, voi olla houkutteleva väline ilkeilyyn. Kiusaaminen on helppoa , kun näkyviä jälkiä ei jää. Jos kuitenkin ymmärtää, että kiusaamisesta tulee heti ilmoittaa aikuisille, ikävän viestin voi ajoissa kaapata talteen, Nurmi konkretisoi.

Alkavana syksynä kouluissa kiinnitetään uuden opetussuunnitelman myötä enemmän huomiota mielenterveystaitoihin, joista keskeisiä ovat tunne- ja kaveritaidot, empatia ja itsestä huolehtimisen taidot.

Älypuhelimet voi sulkea välitunneiksi ja yöksi

Vaikka uudella opetusteknologialla on oma tärkeä tehtävänsä, myös rajat älypuhelinten käyttöön on asetettava koululaisille selkeästi.

– Kouluissa voisi esimerkiksi yhdessä sopia, että koulupäivät on tarkoitettu pääasiassa kasvokkain kohtaamiselle ja ainakin alakoulun välitunneilla kannustetaan liikkumaan ja leikkimään, Nurmi ehdottaa.

Koululaisten perheissä voisi taas totutella iltaisin viemään älylaitteet parkkiin yön ajaksi, jotta mielenterveydelle ja oppimiselle ensiarvoisen tärkeä uni ja nukkuminen turvattaisiin.

Lue lisää

Takaisin

Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntijakoordinaattori
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki