Nuorten ehkäisevä kriisityö: Vinkkilista käytännöistä ja toimintamuodoista

Tähän vinkkilistaan on koottu muutama esimerkki hyviksi koetuista käytännöistä ja toimintamuodoista Suomen Mielenterveysseuran Nuorten ehkäisevän kriisityön hankeen 2007–2011 (Pulinapaja) ajalta. käytännöt ja toimintamuodot eivät välttämättä ole uusia tai hankkeen itse kehittämiä. Ne ovat kuitenkin esimerkkejä työtavoista, jotka on koettu toimiviksi ja jotka on usein muokattu ja toteutettu yhteistyössä koulun tai nuorisotyön toimijoiden kanssa. Hankkeen työntekijät ovat löytäneet upeita yhteistyökumppaneita pilottikouluista, kuntien muilta sektoreilta ja järjestöistä. Pulinapaja 2007-2011 -hankkeen sekä näiden muutaman esimerkin kautta, Suomen Mielenterveysseura on halunnut olla mukana vahvistamassa jakamisen ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Tehty Nuorten ehkäisevän kriisityön -hankkeessa.

Lataa
Laajuus: 
32
Tekijätiedot: 
Nuorten ehkäisevän kriisityön hanke
Julkaisupäivä: 
2012