Nuorten viestejä vanhemmille

Suomen Mielenterveysseura toteutti Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -projektin vuosina 2002-2004. Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutetun hankkeen tavoitteena oli tukea lapsia ja nuoria, tarjota heille koulun kautta tietoja ja ymmärrystä mielenterveydestä ja omasta hyvinvoinnistaan sekä edistää vanhempien, kasvatusalan ammattilaisten ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien mielenterveysosaamista.

Tämä pieni opas pitää sisällään suuria asioita: nuoret puhuvat omalla äänellään omille vanhemmilleen, mutta samalla kaikille äideille ja isille. He puhuvat erityisesti siitä, miten toivovat tulevansa kuulluiksi elämänsä tärkeissä asioissa.

Lataa
Laajuus: 
36
Tekijätiedot: 
Leena Mäkijärvi, Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -projekti
ISBN: 
952-5513-09-2
Julkaisupäivä: 
2004