Hallinnan tunne elämästä yhteydessä mielenterveyteen

Uutiset

Suomessa on tutkittu ensimmäistä kertaa myönteistä mielenterveyttä. Tulokset ovat esillä Mieli2015 -päivillä Turussa.

Mielenterveys ei ole vain sairauksien puuttumista, vaan mielen hyvää vointia ja kykyä selviytyä arjessa.

Tutkimuksessa selvitettiin mielenterveyttä rakentavia tekijöitä 3 500 länsisuomalaisella.

Eniten myönteistä mielenterveyttä kokevat ne, joilla on hallinnan tunne elämästä. He ovat myös muita vähemmän masentuneita ja kokevat vähemmän psyykkistä kuormitusta.

Tutkimuksessa selvisi, että vahva sosiaalinen pääoma on yhteydessä koettuun myönteiseen mielenterveyteen.

- Sosiaalinen pääoma liittyy siihen, että ihmiset luottavat toisiinsa ja siihen, että yhteiskunnan instituutiot toimivat oikeudenmukaisesti sekä siihen, että ihmisillä on sosiaalisia verkostoja, sanoo toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseurasta.

Elämän hallinnan tunteeseen liittyy se, että ihminen tuntee voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa, kokee pätevyyttä sekä tuntee kuuluvansa ryhmään ja samanaikaisesti kokee riittävää itsenäisyyttä.

- Meillä Suomessa tulisi paljon vahvemmin vaikuttaa niihin tekijöihin, joilla voimme edistää ihmisen myönteistä mielenterveyttä ja samalla koko Suomen energisyyttä.

Tutkimuksessa ilmeni, että lapsena koettu kuritus on riski myönteiselle mielenterveydelle. Koettu kuritus on myös yhteydessä runsaaseen alkoholinkäyttöön aikuisiällä.

– Lapsen ja perheen varhainen tukeminen on asia, josta emme saa laistaa, Marita Ruohonen sanoo.

Mieli2015 –päivät jatkuvat Turussa 11.-12.2.2014. Lisätietoa ohjelmasta

Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja, psykiatri Kristian Wahlbeck koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään myönteistä mielenterveyttä. Nyt saadut tutkimustulokset perustuvat Jenny Vilénin kehityspsykologian pro gradu –tutkielmaan, jonka lähdeaineistona oli THL:n Western Finland mental health survey 2015 –kyselytutkimuksen aineisto, johon osallistui yli 3500 aikuista Länsi-Suomesta.

 

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki