"Ihan mieletön" kartoittaa nuorten naisten henkistä hyvinvointia Trendin kanssa

Uutiset

NUORILLA NAISILLA SUORITUSPAINEITA - MIELENTERVEYSTAITOJA VOI HARJOITELLA

Tiedote 25.5.2009
Suomen Mielenterveysseuran ja Trendin yhteinen Ihan mieletön -kampanja saa jatkoa. Kampanjan avulla tuetaan nuorten naisten henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Kampanja tarttuu ajankohtaisiin teemoihin sekä pyrkii tuomaan konkreettisia työkaluja jaksamisen ja mielenterveystaitojen parantamiseksi.

Tällä viikolla käynnistyvässä tutkimuksessa luodataan nuorten naisten henkistä hyvinvointia. ”Nuoret naiset kokevat kovia suorituspaineita elämän eri osa-alueilla. Keskusteluryhmissämme nousevat voimakkaasti esiin pärjäämisen pakko opinnoissa, ihmissuhteissa ja työelämässä. Huoli ja epävarmuus omasta jaksamisesta näkyvät selvästi”, kuntoutussuunnittelija Camilla Djupsund Mielenterveysseurasta kertoo.

Trendi-lehden ja Suomen Mielenterveysseuran yhteisessä Ihan mieletön -hankkeessa seurataan nuorten naisten henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita ja pyritään tuomaan konkreettisia keinoja mielenterveystaitojen parantamiseksi. Hankkeen avulla järjestetään keskusteluryhmiä, joissa jaetaan vertaistukea.


Elämää ei voi suorittaa

Camilla Djupsundin mielestä mielenterveystaitoja voi ja pitäisi opettaa enemmän. ”On tärkeää keskustella asioista myös myönteisestä näkökulmasta. Pohtia sitä, mitkä tekijät kantavat itseä ja tukevat omaa elämää sekä jaksamista. Näin kertyy työkaluja myös vaikeampien elämäntilanteiden käsittelyyn. Kun elämää ei voi suorittaa, pitää osata asettaa myös rajat: mikä itselle on riittävän hyvä?”, Djupsund painottaa.

”Trendin lukijapalautteesta huomaa, että esimerkiksi suorituspaineet askarruttavat nuoria naisia. Viime aikoina on puhuttanut jaksaminen töissä ja opinnoissa sekä epävarma tulevaisuus”, päätoimittaja Elina Pirinen Trendi-lehdestä kertoo.

Ihan mieletön -hankkeessa käynnistyy tällä viikolla laaja nuorten naisten henkistä hyvinvointia kartoittava tutkimus, joka on jatkoa vuonna 2007 toteutetulle tutkimukselle. Hankkeen myötä syyskuussa käynnistyy seuraava nuorten naisten vertaistukiryhmä. ”On tärkeää tavoittaa nuoret niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista, jotta nuorta voitaisiin tukea ja tilanteen vaikeutuminen voitaisiin ennaltaehkäistä. Trendin ja Ihan mieletön -hankkeen kautta tähän on syntynyt luonteva kanava. Haluamme herättää ja ylläpitää keskustelua nuorille naisille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista sekä jakaa tietoa ja tarjota tukipalveluita, joista he voivat aidosti hyötyä”, Djupsund sanoo.

Ihan mieletön -kyselyn tulokset esitellään Trendin lokakuun numerossa, joka ilmestyy 23.9.


Lisätietoja

Elina Pirinen, Trendi
(09) 773 951
etunimi.sukunimi(at)forma.fi

Camilla Djupsund, Suomen Mielenterveysseura
040 3548 040
etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fi


Ihan mieletön -tutkimus:

www.trendi.fi/ihanmieleton


Trendi

Trendi on täynnä kotimaista ja kansainvälistä huippumuotia, monipuolisia lukujuttuja, lifestyleä, ajankohtaisia ihmisiä ja ilmiöitä. Trendi tekee yhteistyötä Suomen Mielenterveysseuran kanssa Ihan mieletön –kampanjassa, joka tukee nuorten naisten hyvinvointia. Trendi ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Levikki on 53 835 (LT 2007) ja lukijamäärä 176 000. Trendiä kustantaa Forma Publishing Group Oy.
www.trendi.fi

Takaisin