Instagram-arvonnan säännöt 10.10.2020

Kilpailun järjestäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry (myöhemmin järjestäjä), Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kilpailu ei ole missään yhteydessä Instagramiin eikä Instagram sponsoroi, tue tai järjestä tätä kilpailua. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä eikä Instagram. Instagram ei ole vastuussa kilpailusta tai siihen liittyvistä seikoista.

Kilpailun alkamis- ja päättymisajankohta

Kilpailu alkaa 5.10.2020 klo 12.00 ja päättyy 11.10.2020 klo 24.00.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumiskelpoisuus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomessa asuvalla henkilöllä lukuun ottamatta järjestäjän henkilökuntaa ja järjestäjän henkilökunnan perheenjäseniä.

Osallistuminen

Osallistuja osallistuu kilpailuun jakamalla Instagramissa kuvan aihetunnisteella #vihreäävaloa.

Kilpailuajan päätyttyä Järjestäjä arpoo aihetunnisteella #vihreäävaloa kuvan jakaneiden kesken kolme voittajaa, jotka voittavat lahjakortin BookBeat ääni- ja e-kirjapalveluun. Jaossa on 1kpl 3kk-lahjakortti (arvo 50,7 €) ja 2kpl 1kk-lahjakortteja (arvo 16,9 €).

Lahjakortti toimitetaan voittajan sähköpostiin.

Kilpailuajan päätyttyä jaettuja kuvia ei oteta huomioon. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta kuvia, jotka eivät täytä kilpailun ehtoja.

Kilpailuun osallistuminen on ilmaista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi vaihtaa. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksen nimensä ilmoittamiseen kilpailusivulla, mikäli osallistuja voittaa.

Järjestäjä tiedottaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti lähettämällä hänelle yksityisviestin Instagramissa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon.

Jos voittaja ei vastaa Järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin viiden (5) päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Voittajalle toimitetaan palkinto sähköpostitse. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä.

Poissulkeminen kilpailusta

Jos osallistuja rikkoo näitä sääntöjä, järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois kilpailusta ilman etukäteisvaroitusta. Kilpailusta suljetaan pois henkilöt, jotka käyttävät kiellettyjä apuvälineitä (esim. hakkerointiohjelmia, viruksia, troijalaisia jne.) tai hankkivat etua muulla tavalla järjestelmää manipuloimalla. Myös toisen henkilön puolesta osallistuva (tapahtuipa osallistuminen tämän henkilön tieten tai tietämättä) suljetaan pois arvonnasta. Lisäksi osallistuminen kilpailuyhdistysten, automaattisten palveluiden ja etenkin ammattimaisen kilpailupalvelun kautta on kielletty. Osallistujien kirjoittamien kommenttien sisällön tulee olla asianmukaisia ja kilpailun ohjeiden mukaisia. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi.

Kilpailun ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon.

Näiden osallistumisehtojen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa.

Valitukset

Kilpailun toteutusta koskevat valitukset arvontatietoineen tulee osoittaa järjestäjälle 14 päivän kuluessa valituksen syyn selviämisen jälkeen kirjallisena seuraavaan osoitteeseen: lahjoitukset@mieli.fi. Puhelimitse annettuja tai myöhästyneitä valituksia ei käsitellä.

Tietosuoja

Järjestäjä ei kerää osallistujien antamia yhteystietoja.