Itsemurhia tehtiin 810 viime vuonna – Uusi itsemurhien ehkäisyohjelma käynnistyy 2020

Uutiset

Suomessa tehtiin 810 itsemurhaa 2018, selviää Tilastokeskuksen Kuolemansyyt-selvityksestä 2018. Tämä tarkoittaa 14 itsemurhaa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Itsemurhan tehneistä valtaosa eli 618 oli miehiä, naisia 192. Itsemurhaan kuolleiden miesten keski-ikä oli 48 vuotta ja naisten 50 vuotta. Itsemurhan tehneistä peräti kolme neljästä oli työikäisiä eli 15–65-vuotiaita. Joka neljäs itsemurhan tehneistä oli yli 65-vuotias. 

Itsemurhien määrä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 1990. Vuosina 2016–17 itsemurhaluvuissa oli pientä kasvua, mutta kasvu pysähtyi vuonna 2018. Työlle itsemurhien ehkäisemiseksi on edelleen suuri tarve. 

“Ensi vuonna käynnistyykin uusi itsemurhien ehkäisyohjelma, jossa pureudutaan itsemurhien tehokkaampaan ehkäisyyn Suomessa”, kertoo Kriisiauttamistoimintojen johtaja Outi Ruishalme MIELI Suomen Mielenterveys ry:stä. 

”Ohjelmassa nousevat esiin mielenterveystaitojen, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Lisäksi tarvetta on varhaiselle tuelle. Tutkimusten mukaan mahdollisuus keskusteluapuun elämän kriisitilanteissa ehkäisee itsemurhia. Riskiryhmät, kuten itsemurhan tehneiden läheiset, itsemurhaa yrittäneet ja mielenterveysongelmista kärsivät tarvitsevat kohdennettua tukea. Itsemurhakeinojen rajoittaminen ja hoidon kehittäminen ovat tehokkaita tapoja ehkäistä itsemurhia.  Tarvitsemme lisää järjestelmällisesti kerättyä tietoa Suomessa tehdyistä itsemurhista ja itsemurhayrityksistä itsemurhien ehkäisytyön tueksi ”, sanoo Ruishalme.  

Ohjelma on osa kansallista mielenterveysstrategiaa vuosille 2019–2030. Sitä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itsemurhien ehkäisyverkosto, jossa on edustajia myös apua tarjoavista järjestöistä.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Itsemurhien ehkäisykeskus tarjoaa tukea itsemurhaa yrittäneille ja itsemurhan tehneiden läheisille sekä läheisensä itsetuhoisuudesta huolestuneille. Kriisiapua tarjoavat MIELI ry:n 22 kriisikeskusta eri puolilla Suomea sekä Kriisipuhelin, joka ensi vuonna helmikuusta lähtien päivystää ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Tukea ja apua vaikeissa elämäntilanteissa on saatavilla myös verkossa osoitteessa tukinet.net ja nuorille osoitteessa sekasin.fi.

 

Takaisin

Yhteystiedot

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki