Mielenterveys osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa

Suomen Mielenterveysseura vastasi osahankkeesta Mielenterveys kaikissa politiikoissa, Mental Health in All Policies, Euroopan komission ja jäsenmaiden mielenterveyden yhteisessä toimintaohjelmassa Joint Action on Mental Health and Well-being 2013–2016. Osahankkeen tavoitteena oli kehittää työkaluja ja käytäntöjä mielenterveyden huomioimiseksi yhteiskunnallisen päätöksenteon eri sektoreilla.

Sosiaali- ja terveysministerit päättivät EU-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2011 komission ja jäsenmaiden mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin toimintaohjelmasta, lue EU-päätös asiasta täältä. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi Mielenterveysseuran edustamaan Suomea ja johtamaan osahanketta. Tavoitteena oli kartoittaa, arvioida ja levittää hyviä käytäntöjä yhteiskunnan eri sektoreiden osallistamiseksi mielenterveystyöhön EU:n alueella.

EU:n jäsenvaltioihin tehtiin ensin kysely 2013. Tavoitteena oli selvittää sitä, kuinka mielenterveys huomioidaan päätöksenteossa muilla kuin terveyssektorilla. Kysely suunnattiin hallinnon eri tasoille: paikalliselle, alueelliselle ja kansalliselle sekä eri aloille: työ-, koulutus-, ympäristö- tai oikeusviranomaisille. Osahankkeen kumppanit kokosivat kuvauksia erilaisista käytännöistä.

Hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi useamman sektorin välisen yhteistyön työryhmä aluehallinnossa, jossa päätöksenteon vaikutuksia mielenterveyteen ja hyvinvointiin tarkastellaan säännöllisesti. Tai se voi olla sektorien välisenä yhteistyönä toteutettu varhainen tuki lapsille ja heidän vanhemmilleen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Myös yhteiskunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arviointiin liittyviä hyviä käytäntöjä halutaan edistää. Suomesta on esillä esimerkiksi kuntien sähköinen hyvinvointikertomus.

Kuvattujen käytäntöjen pohjalta tehtiin laaja Mielenterveys kaikissa politiikoissa – raportti, mikä julkaistiin vuoden 2015 lopussa. Raportissa esitellään tämän osahankkeen rakenteelliset ja sektorien välisen yhteistyön koordinoinnin suositukset. Vuonna 2015 keskityttiin myös kootun tiedon ja hyvien käytäntöjen levittämiseen Euroopan maihin, esimerkiksi kutsumalla sidosryhmiä Helsingissä järjestettyyn konferenssiin. Lue konferenssin loppupäätelmät. Hyviä käytäntöjä vahvistavaa toimintaa on myös pilotoitu kahdessa osahankkeen kumppanimaassa (Liettua ja Romania). Tutustu yhteistoimeen tarkemmin Joint Action verkkosivuilla, mistä löytyy myös yhteistoimen eri osahankkeiden suositusten pohjalta tuotettu Euroopan mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintakehys (European Action Framework on Mental Health and Wellbeing), mikä julkaistiin yhteistoimen loppukonferenssissa Brysselissä 21.-22.1.2016.

Mielenterveysseuran kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck toimi yhteistoimen Mielenterveys kaikissa politiikoissa osahankkeen johtajana.

Mielenterveysseuran johtamassa osahankkeessa oli mukana kumppaneita Islannista, Norjasta, Portugalista, Englannista ja Skotlannista. Yhteistyökumppaneina toimivat European Social Network (ESN), Mental Health Europe (MHE), Itävallan terveysministeriö sekä viranomaisia Liettuasta, Romaniasta ja Tanskasta.

Mielenterveys kaikissa politiikoissa työpaketti on julkaissut suositukset neljälle eri yhteiskunnan päätöksentekoalueelle:

 

Julkaisuja ja dokumentteja liittyen mielenterveys kaikissa politiikoissa -hankkeeseen

GLOSSARY

Uutiskirjeet:

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki