Mielenterveys voimaksi - kuvakortit

Tilaa kuvakorttipaketti verkkokaupastamme tämän oranssin linkin takaa.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Mielenterveys voimaksi -kuvakortit ovat työväline, joka antaa monia mahdollisuuksia keskusteluhetkiin erilaisissa elämäntilanteissa. Kuvakorttien avulla voi keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, kuten ystävistä ja perheestä, vahvuuksista ja voimavaroista, pettymyksistä ja murheista, tulevaisuudesta sekä toiveista ja unelmista.

Kuvakortit soveltuvat käytettäväksi nuorisotyön monenlaisilla pinnoilla, kouluissa ja oppilaitoksissa, seurakuntatyössä ja sosiaalialalla. Niitä voi lisäksi hyödyntää ryhmäytymisessä ja toiminnallisten harjoitusten yhteydessä. Työväline soveltuukin joustavasti sekä kahdenkeskiseen jutteluun että erilaisiin toiminnallisiin ryhmätuokioihin.

Kuvat toimivat erinomaisesti tunnetyöskentelyssä: ne antavat mahdollisuuden pohtia tunteiden laajaa kirjoa, niiden avulla voi tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista tunteita sekä oppia ymmärtämään tunteiden merkitystä oman itsen ja muiden ihmisten toiminnan kannalta. Myös empatia- ja vertaissuhdetaitojen sekä jokaisen ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen kuvakortit voivat antaa oivan kosketuspinnan.

Kuvien avulla on usein myös helpompi kertoa itsestään, ajatuksistaan ja omasta elämästään, myös silloin kun puhutaan haastavammista teemoista.

Lisää esimerkkejä kuvakorttien käyttöön löytyy Mielenterveys voimaksi -kirjasta.

Kuvakortit on kehitetty Mielenterveystaidot nuorisotyöhön –projekteissa.

Katso kuvanäytteet!

 

 

Laajuus: 
60 korttia
Hinta: 
18 €
Postimaksu: 
Hinta sisältää postimaksun
Julkaisija: 
Suomen Mielenterveysseura
Tekijätiedot: 
Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot nuorisotyöhön -projekti