Muistipelikortit tunnesanoista

Muistipelikorteilla opitaan suomenkielisiä tunnesanoja ja harjoitellaan tunteiden nimeämistä ja ilmaisemista. Peliä pelataan tavallisen muistipelin tapaan niin, että parin muodostavat samaa kuvaava tunnesana ja tunnekuva. Kortit kannattaa tulostaa vahvalle paperille, jotta kääntöpuoli ei näy läpi.

Muistipelikorteilla voidaan myös tehdä muita tunnetaitoharjoituksia:

 

Etsi tunneparisi

Tavoite: ryhmäyttää ja oppia tunnesanoja

Jaetaan tunnemuistipelikortit osallistujille. Tunnekuvat jaetaan huonommin kieltä osaaville ja tunnesanat paremmin kieltä osaaville. Tehtävänä on löytää pari omalle kortille elekieltä ja sanoja käyttäen. Harjoitusta voi jatkaa niin, että parit näyttelevät tunteen toisille osallistujille, joiden tehtävänä on arvata tunne.

 

Korttiralli

Tavoite: ryhmäyttää ja oppia tunnesanoja

Jaetaan jokaiselle osallistujalle tunnekortti. Tehtävänä on mennä kenen tahansa toisen osallistujan luokse ja nimetä oman kortin tunne. Jos sana on itselle vieras, sen voi vaihtoehtoisesti näytellä. Vaihdetaan kortteja ja jatketaan samaan tapaan seuraavan oppilaan luo. Jatketaan, kunnes ohjaaja ilmoittaa, että kun seuraavan kerran osallistuja saa oman alkuperäisen tunteensa, hän saa istuutua omalle paikalleen.

 

Hedelmäsalaatti tunnesanoilla

Tavoite: ryhmäyttää ja oppia tunnesanoja

Tarvikkeet: muistipelikorteista 3-4 päätunnetta, esimerkiksi iloinen, surullinen, pelkäävä ja yllättynyt.

Asetutaan istumaan piiriin niin, että tuoleja on yksi vähemmän kuin osallistujia. Ohjaaja kertoo ja tarvittaessa näyttää tunnekortin avulla, mitä tunteita hedelmäsalaatissa tällä kertaa käytetään. Ohjaaja kiertää näyttämässä korteista jokaiselle osallistujalle yhden tunteen niin, että muutamalla osallistujalla on aina sama tunne. Tuolitta jäänyt menee piirin keskelle ja sanoo tunteen ja tarvittaessa ilmaisee sen kehollaan ja ilmeillään. Kaikki, joille oli jaettu kyseinen tunne, vaihtavat paikkaa ja tuolitta jääneestä tulee seuraavan tunteen ilmaisija. 

 

Tunne kasvaa ja pienenee

Tavoite: vapauttaa ilmapiiriä ja rohkaistua tunteiden ilmaisussa

Osallistujat seisovat piirissä. Arvotaan muistipelikorttien joukosta tunne. Ensimmäinen osallistuja ilmaisee tunnetta kehollaan ja äänellään vain hyvin pienesti, tuskin havaittavasti. Seuraava osallistuja ilmaisee samaa tunnetta hiukan voimakkaampana, kolmas vielä voimakkaampana ja niin edelleen, kunnes seuraavana vuorossa olevasta osallistujasta tuntuu, ettei tunnetta enää voi voimistaa. Sama toistetaan päinvastoin eli niin, että ensimmäinen ilmaisee sovittua tunnetta mahdollisimman isosti ja seuraavat osallitujat pienentävät ilmaisua asteittain.

Lataa

Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki