Turvaverkko (uusi)

Turvaverkko -juliste (50x70 cm) hahmottaa erilaisia tahoja, joita meidän jokaisen elämässä on ja jotka yhdessä muodostavat turvaverkkomme. Olemme itse osa muiden turvaverkkoa ja muilla on rooli myös meidän elämässä. Yksi mielenterveyttä vahvistavista taidoista onkin tehdä näkyväksi itselle tärkeät henkilöt ja eri tahot, joiden puoleen voimme kääntyä elämän eri vaiheissa. Varmistetaan, että jokaisella nuorella on joku, jonka puoleen kääntyä apua tarvitessaan.

Otetaan puheeksi nuorten kanssa turvaverkko ja sen tarpeellisuus. Tutkitaan yhdessä nuorten kanssa, millaisia palveluita heille on tarjolla omalla alueella ja valtakunnallisesti. Kirjoitetaan yhteystietoja julisteeseen. Millaisia avun mahdollisuuksia netti tarjoaa? Mitä palveluita nuoret ovat käyttäneet ja millaisia kokemuksia heillä on eri palveluista? Millainen on paras palvelu?

Keskustelkaa siitä, mitä on vertaistuki ja millaisia kokemuksia nuorilla on vertaistuesta? Millaisia vertaistuen palveluita on olemassa? Kuinka monella on kokemuksia Sekasin.fi -palvelusta? Entä, onko Tukinet -kriisiapu verkossa tunnettu nuorten keskuudessa? Tutustukaa Tukinetin tarjoamiin palveluihin.

Tutustutaan Sekasin Gaming -tiimin toimintaan ja discordin MIELI-kanavakeskusteluun.

Voit tulostaa turvaverkko -julisteen täältä:

HINTA JA TILAUSOHJE:

Tällä hetkellä materiaaleja ei postiteta. Tilaukset toimivat jälleen poikkeusolojen jälkeen!

Mielenterveyden edistämisen uuteen julistesettiin kuuluvat Mielenterveyden käsi, Tunteiden vuoristorata, Turvaverkko ja Selviytyjän patsas.

Yhteystiedot

Elina Marjamäki
Asiantuntijakoordinaattori
Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, vahvistamo.fi

+358 40 678 7295Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki