Käytännön työkaluja mielenterveydestä lasten ja nuorten kanssa toimiville

Uutiset

"Riina (13 v.) koki jännittävänsä kaikkea uutta ja tunne tuntui pahentuvan ajan myötä. Hän halusi välttää uusien ihmisten tapaamista, niissä tilanteissa hän alkoi täristä ja pelkäsi että muut huomaisivat ja pitäisivät häntä outona. Opettaja huomasi, että Riina alkoi vetäytyä yhteisistä tehtävistä ja oli yhä enemmän yksikseen. Hän otti asian puheeksi Riinan kanssa ja yhdessä he pohtivat tapoja helpottaa Riinan oloa ja antaa hänelle mahdollisuuksia oppia keinoja rauhoittua ja hallita jännitystään. Opettajan avulla Riina onnistui kääntämään haastavat tilanteet edukseen ja sai apua myös muilta läheisiltään.”

– Merkittävä osa mielenterveyden ongelmiin johtavista tilanteista saadaan ratkaistua, kun lapsia ja nuoria kuunnellaan, heidän kanssaan keskustellaan ja pohditaan yhdessä erilaisia vaihtoehtoja. Huomaaminen, kannustus, ja taitojen vahvistaminen vaikuttavat myönteisesti koulumenestykseen ja nuoren ihmisen koko tulevaisuuteen, erikoispsykologi Maarit Lassander Suomen Mielenterveysseurasta sanoo.

Arjen ympäristöissä tapahtuva mielenterveyden edistäminen estää syrjäytymiskehitystä yhteiskunnallisella tasolla. Varhainen puuttuminen onkin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmissa erityisen tärkeää.

Suomen Mielenterveysseura tuo ensimmäisenä Suomessa saataville kurssin: Nuoren mielen ensiapu – mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen, joka on tarkoitettu kaikille lähipiirissään, vapaa-ajallaan tai työssään 7-18 vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveysongelmia kohtaaville. Kurssin verkkomateriaali

Kurssilla käydään läpi:

  • Miten tunnistaa hälyttävät merkit
  • Miten ottaa asia puheeksi
  • Miten ohjata eteenpäin tarvittaessa

Nuoren mielen ensiapu sisältää kirjan ja verkkomateriaalin mm. opettajille, nuorisotyöntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille, mutta myös vanhemmille ja huoltajille. Videot, testit ja muu materiaali syventävät osaamista ja antavat näkökulmia siihen, miten jokainen meistä voi olla se tärkeä, auttava aikuinen.

Nuoren mielen ensiapu on osa yhä kasvavaa Mielenterveyden ensiapu® kokonaisuutta. Samalla julkistetaan Mielenterveyden ensiavun askeleet myös verkossa. Mielenterveys puheeksi -verkko-opas on Suomen Mielenterveysseuran ja Mielenterveystalon (HUS) yhteistyönä toteuttama kokonaisuus kaikille mielenterveyden ongelmien kanssa työskenteleville tai niitä lähipiirissään kohtaaville. Verkko-oppaan tuottamista ovat tukeneet RAY ja SADe-ohjelma. 

Mielenterveyden ensiapu-kirja ja kurssi ovat saatavilla pian myös ruotsiksi.

Mielenterveyden ensiapu® on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä tavaramerkki. Koulutukset soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman ja läheisten henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja mielenterveysosaamisen vahvistamisesta. Mielenterveyden ensiapu®1 on kehitetty Suomen Mielenterveysseurassa ja Mielenterveyden ensiapu®2  pohjautuu Australiassa kehitettyyn, kansainväliseen, tutkittuun ja laajalle levinneeseen ohjelmaan Mental Health First Aid®. Mielenterveyden ensiapu-kurssit on kehitetty Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Mielenterveystalo.fi on kaikille avoin psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalvelu, jossa on tietoa aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista. HUS on saanut valtionvarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisen ohjelmalta (SADe, www.thl.fi/sadesote) rahoitusta vuosille 2013 – 2015 Mielenterveystalon kehittämiseen ja valtakunnalliseen laajentamiseen.

Takaisin