Kansallisella ohjelmalla voidaan ehkäistä itsemurhia

Uutiset

Suomessa noin 10 000–20 000 ihmistä yrittää itsemurhaa vuosittain, joista noin tuhat johtaa kuolemaan. Määrä on lähes kaksinkertainen verrattuna muihin Pohjoismaihin ja puolitoistakertainen muihin EU-maihin.
 
Maailman terveysjärjestö WHO:n mielenterveysyksikön johtaja Shekhar Saxena Genevestä esitteli WHO:n uuden itsemurhien ehkäisyn raportin. Preventing suicide – A global imperative edellyttää jokaiselta maalta aktiivisia toimia itsemurhien vähentämiseksi.
 
– Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka kehitti laaja-alaisen itsemurhien ehkäisyohjelman. Muut maat ovat ottaneet Suomesta onnistuneesti mallia. Suomella itsellään ei ole nykyisin kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa, vaikka Suomi on yksi itsemurhatilastojen kärkimaista, sanoo kehitysjohtaja, psykiatri Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseurasta.
 
– Suomelle on häpeällistä, että emme ehkäise riittävän vakavasti itsemurhia. On paljon esimerkkejä siitä, miten itsemurhia ja itsemurhayrityksiä voidaan vähentää. Itsemurhat aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä ja ne ovat kansantaloudellisesti kalliita. Vasta kuulimme uutisia Skotlannista, jossa kansallinen ohjelma vähensi itsemurhien määrää 19 prosentilla.
 
Suomen Mielenterveysseura vaatii Suomeen kansallista ohjelmaa itsemurhien vähentämiseksi. Ohjelman kulmakiviä ovat muun muassa onnettomuustutkinnan ulottaminen itsemurhiin, itsemurhariskissä olevien parempi tunnistaminen ja kohtaaminen, nopean matalan kynnyksen avun ja tuen saaminen itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen. Mielenterveystaitojen opettelu antaa tärkeällä tavalla eväitä elämään.
 
– Itsemurhaa yrittäneellä on moninkertainen riski uusia yritys. Hän hyötyy nopeasti saatavasta keskusteluavusta. Hänen on tärkeää saada korvaavia toimintamalleja päästä ulos umpikujasta ja selviytyä kokemastaan kriisistä, sanoo Outi Ruishalme Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksesta.
 
Kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää vietetään 10. syyskuuta. Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan, Suomen Mielenterveysseuran ja Surunauhan järjestämässä seminaarissa Musiikkitalolla Maailman terveysjärjestö WHO:n mielenterveysyksikön johtaja Shekhar Saxena esitteli WHO:n uuden itsemurhien ehkäisyn raportin. Esillä oli myös Norjan malli vähentää itsemurhia.

Itsemurhien ehkäisyohjelma
Suomen Mielenterveysseura esittää itsemurhien ehkäisyohjelmaa hallitusohjelmaan

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki