Kasvun tuki – vaikuttavaa varhaista tukea lapsiperheille

Kasvun tuki on MIELI ry:n ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) yhteinen ohjelma. ITLA arvioi vaikuttavia työmenetelmiä lasten, nuorten ja perheiden  tukemiseen sekä auttaa alueita näyttöön perustuvan työn vahvistamisessa. MIELI ry levittää tietoa vaikuttavista menetelmistä sekä tukee alueita menetelmien käyttöönotossa ja juurruttamisessa. Kasvun tuki -työkalupakkiin kuuluvat Lapset puheeksi-, Ihmeelliset vuodet- ja MDFT -ohjelmat, joiden kotipesänä toimii MIELI ry. Työkalupakkiin kuuluu myös Voimaperheet -hoito-ohjelma, jota toteutetaan Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kautta.

Kasvun tuki muodostuu Kasvun tuki -tietolähteestä, menetelmien kotipesätyöstä, alueellisesta vaikuttamistyöstä sekä implementaation tuesta ja seurannasta. Kasvun tuen tavoitteena on, että perheet saavat vaikuttavaa, näyttöön perustuvaa tukea vanhemmuuteensa ja lapsen suotuisaan kehitykseen asuinpaikasta riippumatta. Kasvun tuki tuo hvyinvointia tukevan ja ongelmia ehkäisevän, tutkitun tiedon jokaisen saataville.

Vuoden 2019 Kasvun tuki työn painopisteinä MIELI ry:ssä ovat jo käynnistyneiden juurtumisprosessien tukeminen sekä laadunvalvonnan tehostaminen. Keskeisimpinä toimenpiteinä jatkamme yhteistyötä maakuntien kanssa alueiden tarpeiden mukaan, vahvistamme menetelmien valtakunnallisia rakenteita sekä käynnistämme yhdessä ITLAn kanssa yhteisövaikuttavuustyötä. MIELI ry:n rooli muuttuu menetelmien koulutusten kustantajasta koulutusten fasilitoijaksi. Tällä muutoksella tavoitellaan maakuntien tiiviimpää sitoutumista menetelmien juurruttamiseen sekä tietoisempaa päätöksentekoa. Vuoden 2019 ajan Kasvun tuen työtä rahoittaa ITLA.

Jos alueellesi toivotaan yhteistyötä Kasvun tuen kanssa näyttöön perustuvien menetelmien juurrutustyöhön liittyen, olethan yhteydessä meihin.

Menetelmäkohtaista tietoa koulutuksista ja muusta toiminnasta löydät menetelmien omilta sivuilta sekä menetelmäkoordinaattoreilta.