4. Vanhemmuutta tukevien menetelmien kokoaminen

Yksi tapa menetelmien vaikuttavuutta arvioitaessa on keskittyä arvioimaan jo käytössä olevien menetelmien vaikuttavuutta. Suomessa tämä työ on lähtenyt liikkeelle Vanhempaintuen verkoston kokouksessa Kuntaliitossa 17.1.2014, jossa päätettiin, että pienempi valmisteluryhmä aloittaa käytössä olevien menetelmien kartoittamisen ja kokoamisen. Ryhmän kokoajana toimii ohjelmajohtaja Petra Kouvonen Itlasta. Valmisteluryhmän toimesta koottiin 15 menetelmän joukko, johon pyrittiin sisällyttämään kattavasti menetelmiä eriasteista tukea tarvitseville perheille. Suomessa käytössä olevista menetelmistä valittiin seuraavat:

 1. VAVU- Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen (Arja Hastrup, THL)
 2. Vahvuutta Vanhemmuuteen -malli (Mirjam Kalland, MLL/HY)
 3. ICDP- International Child Development Programme / Kannustava vuorovaikutus (Petra Zilliacus, Paraisten kaupunki)
 4. Perhevapaalta työelämään/Työuran uurtajat menetelmä (Salla Toppinen-Tanner, TTL)
 5. HippHopp -Suomessa/Folkhälsanin piirissä: FHille: Home Instruction Pro-gram for Preschool Children (Johanna Sallinen, Folkhälsan).
 6. Voimaperheet hoito-ohjelma (Jukka Huttunen, TY)
 7. Ihmeelliset vuodet -ohjelma (Päivi Santalahti, THL)
 8. MDFT- Multidimensional Family Therapy ohjelma (Leena Ehrling, SMS)
 9. Toimiva Lapsi & Perhe (TLP) menetelmä (Tytti Solantaus, SMS)
 10. Pidä Kiinni- hoitomalli (Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotienliitto).
 11. Voikukkia –vertaistukiryhmämalli (Hanna Hägglund, Suomen Kasvatus- ja perheneuvolaliitto ja Virpi Kujala, Sininauhaliitto)
 12. Trappan –metoden (Gun Andersson, Folkhälsan)

Valmisteluryhmään kuuluivat: Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotienliitto; Jessika Gustafsson, Pohjoismainen hyvinvointikeskus; Jukka Huttunen, TuY; Mirjam Kalland, HY; Petra Kouvonen, ITLA; Mia Montonen, FSKC; Aila Puustinen-Korhonen, Kuntaliitto; Johanna Sallinen, Folkhälsan; Päivi Santalahti, THL; Tytti Solantaus, SMS/THL; Salla Toppinen-Tanner, TTL; Kristian Wahlbeck, SMS;  Petra Ziliacus, Paraisten kaupunki.


 1. Oikean menetelmän löytäminen ja valitseminen - Mikä, miksi ja kenelle?
 2. Menetelmien arviointi
 3. Menetelmien arviointiprosessi
 4. Vanhemmuutta tukevien menetelmien kokoaminen
 5. Vanhemmuutta tukevien menetelmien arvioinnin käynnistäminen
  Lähteet