Vanhemmuusryhmät - Ihmeelliset vuodet

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät on tarkoitettu päiväkoti- ja alakouluikäisten käytöksellään oirehtivien ja käytöshäiriöisten lasten vanhemmille. Ihmeelliset vuodet -työmenetelmien tuki on vuoden 2020 alusta siirtynyt Turun yliopiston Lastenspsykiatrian tutkimuskeskukseen

Ryhmissä autetaan vanhempia saamaan käyttöön uusia myönteisiä kasvatuksen keinoja. Pitkäjänteisellä lapsen hyvän käytöksen vahvistamisella sekä huonon käytöksen sammuttamisella saadaan muutoksia lapsen käytökseen ja kohennetaan lapsen itsetuntoa ja suoriutumista päiväkodissa ja koulussa. Vanhemmuusryhmissä korostetaan leikin tärkeyttä, erilaisten taitojen opettamista, vaikuttavaa kehumista, kannustimien käyttämistä motivoinnissa, rajojen asettamista sekä keinoja puuttua tehokkaasti huonoon käytökseen.

Vanhemmuusryhmätoiminta tutkitusti:

  • Vähentää lasten aggressiivista ja ärsyttävää käyttäytymistä ja lisää prososiaalista käytöstä
  • Vähentää vanhempien ruumiillista kurittamista ja muita kovia rangaistuksia
  • Vähentää vanhempien stressiä
  • Lisää vanhempien kykyä asettaa lapsilleen rajoja
  • Lisää vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa
  • Verrattavissa tehokkuudessaan yksilöterapiaan samalla, kun palvelee määrällisesti viisi kertaa enemmän vanhempia samassa ajassa
  • Vaikutukset säilyvät vähintään kolmen vuoden ajan ryhmän päättymisestä

Kesto:

Kouluikäisten ohjelma 14-16 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta

Alle kouluikäisten ohjelma 14-16 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta

Hoidollinen ohjelma 18-20 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta
Osallistujamäärä: 10-14 vanhempaa

Vanhemmuusryhmissä käytettävät kirjat:

Ihmeelliset vuodet -kirjan kansi.

Kotikäyntiohjelma vanhemmuusryhmänohjaajille

Ryhmämuotoisen vanhemmuusryhmän on osoitettu olevan tehokkain työmuoto vertaisoppimisen, -jakamisen ja -tuen takia. Ryhmissä vanhemmat myös luovat usein vahvoja tukiverkostoja, jotka toimivat vielä pitkään ryhmän jälkeenkin. Ryhmämuotoinen toiminta voi olla myös vähemmän leimaavaa vanhemmalle. Se on myös kustannustehokkaampi.

Vaikkakin ryhmämuotoisella palvelulla on monia hyötyjä, voi sen toteuttamisessa olla myös esteitä. Vanhemmat voivat joutua odottamaan ryhmään pääsyä liian kauan, ryhmää ei saada kasaan, ryhmän ajankohta ei ole sopiva vanhemmille, vanhemman sairaus tai vamma estää ryhmään osallistumisen tai vanhempi ei pysty osallistumaan lastenhoito-ongelmien vuoksi. Vanhemman voi myös olla vaikea osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan pelon. ahdistuksen tai mielenterveysongelmien takia. Tällöin voidaan tarjota vanhemmille vanhemmuusohjelmaa kotona toteutettuna.

Ihmeelliset vuodet -kotikäyntiohjelma on suunniteltu tukemaan lapsia ja perheitä joko lisätukena vanhemmuusryhmän ohella tai omana työmuotonaan.

 

Vanhemmuusryhmän lisätuki

Kotikäyntiohjelmaa voidaan toteuttaa lisätukena vanhemmuusryhmän ohella auttamaan vanhempaa pysymään ryhmässä, koska sen avulla voidaan korvata väliin jääneitä kertoja tai tukea vanhempia jossakin heille erityisen haastavassa asiassa. Tätä työmuotoa voidaan käyttää myös, jos vanhemmilla on erityisen haastava elämäntilanne tai lapsi.

Tässä työmuodossa suositellaan vähintään 4 kotikäynnin tekemistä vanhemmuusryhmän aikana. Kotikäynnit toteutetaan 3-4 viikon välein, pääsääntöisesti aina ryhmässä käytyjen aihekokonaisuuksien jälkeen. Näin kotikäynnin tekijä voi auttaa vanhempia kertaamaan käydyt asiat ja tukemaan näin vanhemman oppimista ennen seuraavan aihealueen aloittamista.

 

Erillinen työmuoto

Kotikäyntiohjelman avulla voidaan käydä vanhempien kanssa läpi kokonaan joko vauvaikäisten, taaperoiden, alle kouluikäisten tai  kouluikäisten ohjelma. Työmuoto on tarkoitettu sellaisille vanhemmille, jotka jostakin syystä eivät pysty tai halua osallistua ryhmämuotoiseen ohjelmaan.

Kotikäynnin tekijät tapaavat vanhemmat viikoittain 60-90 minuutin ajan. Riippuen siitä, mitä ohjelmaa kotikäynneillä opetetaan, käyntejä tehdään vähintään 10. Kotikäynnin aikana asetetaan tavoitteet, näytetään videoita ja tehdään käytännön harjoituksia.

 

Lue lisää vanhemmuusryhmänohjaajien kokemuksista Suomessa http://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/ohjaajien-kokemukset-vanhemmuusohjelmasta-ja-sen-hyodyista/

Tehdyn selvityksen jälkeen ryhmänohjaajien työn aloitusta on tuettu vahvasti kansallisen menetelmätuen kautta, jolloin yhä useampi kurssin käynyt ryhmänohjaaja on päässyt aloittamaan ryhmien vetämisen omassa organisaatiossaan.

Ihmeelliset vuodet

 

Lisätietoja:

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
+358 50 5303743
kati.granlund@utu.fi