Mielenterveystaitoja oppilaitoksiin

Mielen hyvinvointi -levittämishankkeessa kehitettiin koulutusta ja materiaalia toisen asteen oppilaitoksiin. Oppilaitokset voivat olla mielenterveyttä tukevia oppimis­ympäristöjä, jossa mielen hyvinvoinnin tietoja ja taitoja voidaan oppia ja opettaa.

Jokaisen voimavaroja on tärkeää vahvistaa, jolloin myös mahdollisia ongelmia ehkäistään etukäteen. Materiaali-sivulta löydät tietoa ja helppokäyttöisiä välineitä mielenterveyden edistämiseen omassa oppilaitoksessa.

Hyvinvoiva oppilaitos -toimintamalli

Hankkeessa luotiin Hyvinvoiva oppilaitos -toimintamalli, joka nojaa mielen­terveys­taitojen oppimiseen, voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen, yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentamiseen ja turvaverkon varmistamiseen.

Mielen hyvinvointi -levittämishanke (2012-2014)

Mielen hyvinvointi -levittämishankkeessa tietoa, taitoja ja hyviä käytäntöjä mielenterveyden edistämisestä jalkautettiin oppilaitoksiin valtakunnallisilla ja oppilaitoskohtaisilla Hyvinvoiva oppilaitos -koulutuksilla. Hyviä mielenterveyden edistämisen käytäntöjä luotiin ja jaettiin muun muassa keskustelufoorumeiden, konsultoinnin ja workshopien avulla.

Mielen hyvinvointi -levittämishanketta rahoitti Opetushallitus ESR-rahoituksella. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto ja Suomen Mielenterveysseura toimi hankkeessa mielenterveyden asiantuntijana.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Leppävaaran lukio, Niilo Mäki Instituutti, Optima, Sataedu, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Vantaan ammattiopisto Varia.

Promoting Mental Wellbeing in VET (2014-2016)

Viiden Euroopan maan (Suomi, Tanska, Latvia, Hollanti ja Espanja) yhteishankkeessa kehitettiin ja koottiin hyviä käytänteitä mielen hyvinvoinnin edistämisestä toisen asteen oppilaitoksissa. Tuotokset on koottu englanninkieliseen blogiin.

Mielen hyvinvoinnin sivusto toisen asteen opiskelijoille

UKK-instituutin Smart Moves -hanke on tuottanut monipuolisen sivuston terveellisistä elämäntavoista toisen asteen opiskelijoille sekä tuntisuunnitelmia opetuskäyttöön. Sivuston mielen hyvinvointi- ja sosiaalisuus -osio laadittiin yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Osiossa on tietoa mielen hyvinvoinnin tekijöistä, tunnetaidoista sekä kavereiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden merkityksestä mielen hyvinvoinnille. Lisäksi sivut tarjoavat vinkkejä mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen, tunteiden käsittelyyn ja työssä jaksamiseen.

Yhteystiedot

Anniina Pesonen
Varhaiskasvatus- ja koulutyön päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 45 638 7122Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki