Osaamiskeskus Vahvistamo

Triplasti vahvistusta nuorten hyvinvointiin 29.2.2020 asti: Nuorten osaamiskeskus VAHVISTAMO mielenterveyden edistämisen, sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamisen lisäämistä nuorisoalalla.

Vahvistamo tarjoaa vielä tammi-helmikuussa 2020 mielenterveyden edistämisen sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalan työntekijöille ja innostaa osallistamaan nuoret osaksi oman hyvinvointinsa vahvistamista. Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. 

Omien vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan kokemus, arjen taidot, kokemus omasta merkityksellisyydestä ja vaikutusmahdollisuuksista sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja nuoren toimijuutta.

Mielenterveyden edistämisen ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi tehtävä työ on ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Mielenterveyden edistämisessä ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisyssä toimivat käytännöt ja menetelmät ovat perustaltaan samankaltaisia. Osaamiskeskus pyrkii toiminnallaan myös herättämään keskustelua näiden alueiden yhtäläisyyksistä.

Vahvistamo on luonut alueellisia verkostoja, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja vahvistetaan. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrkii havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään koulutuksia kunkin alueen tarpeisiin.

Vahvistamo tarjoaa koulutusta ja yhteistyöverkostoja nuorten kanssa työskenteleville, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Tutustu Vahvistamoon verkossa!

Osaamiskeskus Vahvistamon koulutukset:

Osaamiskeskus Vahvistamo tarjoaa maksuttomia koulutuksia mielenterveyden edistämisen teemoista sekä päihde- ja pelikasvatuksesta.

Tutustu Vahvistamon koulutustarjontaan täältä.
Seuraa Vahvistamon tapahtumakalenteria täältä.

 

Ota yhteyttä Vahvistamon porukkaan:

Elina Marjamäki, mielenterveyden edistäminen, verkostoyhteistyö, p. 0406787295, elina.marjamaki@mielenterveysseura.fi

Katri Peräaho, mielenterveyden edistäminen, kehittämistyö, nuoren kohtaaminen kriisissä p. 0404801432, katri.peraaho@mielenterveysseura.fi

Bashe Ali, mielenterveyden edistäminen, kulttuuri- ja maahanmuuttajasensitiivisyys, p. 0406736769, bashe.ali@mielenterveysseura.fi

Marja Snellman-Aittola, mielenterveyden edistäminen, oppilaitosyhteistyö, koulutukset, marja.snellman-aittola@mielenterveysseura.fi

Emilia Nikkinen, nuorten osallisuus, p. 0503040774, emilia@yeesi.fi

Saija Himanka, Pohjois-Suomi, verkostot ja nikotiini, p. 0504665268, saija.himanka@ehyt.fi (Vahvistamossa joulukuuhun 2019 asti)

Nuppu Soanjärvi, Itä-Suomi, verkostot ja pelihaittatyö, p. 0505498714, nuppu.soanjarvi@ehyt.fi

Mika Piipponen, Etelä-Suomi, verkostot ja kannabis, p. 0504001463, mika.piipponen@ehyt.fi

Marika Vartiainen, Länsi-Suomi, verkostot ja alkoholi, p. 0504659894, marika.vartiainen@ehyt.fi

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Yhteystiedot

Anniina Pesonen
Päällikkö
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 45 638 7122Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki