Tietoa ja tukea nuorille rikoksen uhreille

Rikosuhritutkimuksen mukaan lapset ja nuoret kohtaavat väkivaltaa, jopa enemmän kuin aikuiset. Väkivaltaa kohdataan erilaisissa arkipäiväisissä ympäristöissä kuten kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja internetissä. Nuoruudessa kohdattu väkivalta on erityisen haavoittavaa ja sen seuraukset välittyvät usein pitkälle aikuisuuteen. Lapset ja nuoret ovat aikuisia heikoimmassa asemassa joutuessaan väkivaltarikoksen uhreiksi.

Rikosuhripäivystyksessä (RIKU) käynnistyi huhtikuussa 2012 nelivuotinen valtakunnallinen hanke edistämään nuorten rikoksen uhrien asemaa. Tavoitteena oli kehittää tehokas ja kohdennettu viestintä nuorten rikosuhrien oikeusturvasta ja tuesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nuoret löytäisivät helposti tarvitsemaansa tietoa verkosta ja tiedon polkua seuraten tulisivat autetuiksi ja selviytyisivät paremmin kokemastaan. Hanke edisti myös koulutuksen kautta nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden valmiuksia kohdata, tunnistaa, tukea ja ohjata nuoria rikoksenuhreja.

Hankkeessa kehitettiin verkkotyön-malli, joka pitää sisällään chat-työn. Vuosille 2016–2017 saatiin jatkohanke, jonka yhtenä tarkoituksena on juurruttaa verkkotyö osaksi RIKUn perustyötä. Jatkohankkeessa valmistetaan myös uusia videoita ja materiaalipaketteja, joiden avulla aikuiset, jotka työskentelevät nuorten kanssa voivat itse keskustella rikosuhri asioista nuorten kanssa.

Yhteystiedot

Maatu Arkio-Lampinen
Palvelutoimintojen kehittämispäällikkö, Rikosuhripäivystys

+358 40 674 4895Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Rikosuhripäivystys
Suomen Mielenterveysseuran yhteydessä toimii Rikosuhripäivystyksen keskustoimisto sekä Etelä-Suomen aluetoimisto. Muut yhteystiedot riku.fi.

Auttava puhelin, 116 006, ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Juristin puhelinneuvonta, 0800 161 177, ma-to klo 17-19Maistraatinportti 4, 4. krs, 00240 Helsinki

Jenni Kreivi
Projektisuunnittelija
RIKUn nuorten hanke

+358 40 632 4191Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Raija Kontunen
Projektisuunnittelija
RIKUn nuorten hanke

+358 40 670 5344Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki