Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventio

Lapset puheeksi -perheinterventio on prosessityöskentelyä perheen kanssa. Tavoitteena on auttaa vanhempia auttamaan lapsiaan. Menetelmän avulla avataan keskustelua vanhemman sairaudesta tai muista ongelmista ja näin tuetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua sekä vahvistetaan lasta suojaavia tekijöitä.

Perheintervention eteneminen ja kesto

Työskentely tapahtuu 7–8 käynnin puitteissa riippuen lasten määrästä. Tapaamisten pituus on keskimäärin 45 minuuttia.

Intervention kulku:

  • vanhempien tapaamiset (2 istuntoa)
  • lasten omat tapaamiset (1 istunto/lapsi)
  • perheistunnon valmistelu (1 istunto)
  • perheistunto (1 istunto)
  • seurantaistunto (1 istunto).

Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan harvajaksoinen seuranta, joka on n. 1–2 kertaa vuodessa.

Materiaalit

Intervention periaatteista ja kulusta on manuaali sekä ohjeistus kullekin istuntokerralle. Perheintervention materiaalit kuuluvat menetelmäkoulutukseen ja ovat saatavilla koulutuksen yhteydessä.