CASE: 36 tunnin valvominen

Suurin osa univajeesta tehdyistä tutkimuksista on tehty aikuisilla, eikä niitä voi suoraan yleistää nuoriin.  

Joitakin tutkimuksia on kuitenkin tehnyt nimenomaan nuorilla. 

Yhdessä tutkimuksessa 14-18 vuotiailta vietiin yhdet yöunet välistä. He valvoivat siis 36 tuntia putkeen.  

Tämä aiheutti normaalin väsymyksen lisäksi ahdistuneisuutta ja masennusta, erityisesti tytöillä.  Sukupuolesta riippumatta kaikkien koehenkilöiden mieliala pysyi huonona koko valvottua yötä seuranneen päivän. 

Kaikkiaan tutkimus tuki aiempia tuloksia, joiden mukaan nuorten univaje vaikuttaa selvästi heidän mielialoihinsa.  

Toisessa tutkimuksessa, jossa koeryhmä annettiin ensin nukkua viiden yön ajan 10 tuntia ja sitten viiden yön ajan 6,5 tuntia, huomattiin niin ikään univajeen johtaneen lisääntyneeseen ahdistukseen, ärtymykseen, keskittymiskyvyn häiriöihin ja väsymykseen.  

Tässä tutkimuksessa masennus ei kuitenkaan kasvanut unen vähennyttyä. 

Seuraavaksi: Miten uni muodostuu?

Takaisin unitehtaan etusivulle