Miksi nukumme?

Vaikka unen perimmäistä syytä ei tiedetä, on siitä esitetty teorioita. Teorioista ilmeisin on aivojen tarve levätä ja säästää energiaa. Unen keskeisin tehtävä on luultavasti aivojemme pitäminen toimintakykyisinä.  

Se, miten tämä tarkalleen tapahtuu, on kuitenkin vielä avointa.  

Unen aikana aivomme eivät pysähdy, vaan suorittavat erilaisia ylläpitotoimia. Näitä oletetaan olevan ainakin kaksi. Niistä ensimmäinen on muistimme vaatimien synaptisten yhteyksien hoitaminen, toinen aivojen puhdistaminen niihin päivän aikana kertyneistä kuona-aineista. Kumpaakaan ei tunneta vielä tarkkaan. 

Synaptisten yhteyksien hoidosta on kaksi teoriaa. Molempien keskiössä ovat valvetilan aikana syntyvät synaptiset yhteydet, eri asioita yhdistävät assosiaatiot, joihin muistimme toiminta perustuu.  

Synaptisen homeostaasin teorian mukaan uni auttaa siivoamaan pois vähemmän tärkeitä yhteyksiä, jotta aivojemme sisäiset yhteydet pysyvät hallittavina. Tässä prosessissa vain vahvat synapsit jäävät jäljelle ja jättävät pysyviä muistijälkiä. 

Aktiivisten synapsien konsolidaatioteorian mukaan uni paitsi siivoaa pois turhia synapseja myös vahvistaisi aktivoituja synapseja. Tämä voisi selittää, miksi uni tehostaa oppimista.  

Aivojen puhdistamista käsittelevän toksiiniteorian mukaan uni siivoaa aivoista kuonaa. Valveilla olon aikana aivoihin kertyy turhaa ainesta, jotka puhdistuvat aivoista unen aikana. Samaa puhdistumista tapahtuu myös ollessamme valveilla, mutta nukkuessa puhdistuminen on tehokkaampaa. Ei kuitenkaan ole selvää, mikä merkitys puhdistamisella on. 

Synapsiteoriat ja toksiiniteoria eivät ole keskenään ristiriidassa – on mahdollista, että uni toteuttaa molempia tehtäviä. 

Lisäksi uneen liittyy todennäköisesti myös muita, meille vielä tuntemattomia mekanismeja.

Seuraavaksi: Kuinka paljon unta on tarpeeksi?

Takaisin unitehtaan etusivulle