Ennakkoluulot

Unen avulla voi myös huoltaa muistoja. Epämieluisia asioita voi unohtaa tai työstää unen aikana, mutta toisaalta itselle tärkeät muistot voivat vahvistua nukkuessa entisestään. 

Kokeellisissa tutkimuksissa unella on onnistuttu tehostamaan oppimista. 

Yhdessä tutkimuksessa miehet ja naiset laitettiin tekemään harjoituksia, joissa pyrittiin kyseenalaistamaan naisiin liitettyjä ennakkoluuloja.

Koehenkilöt saivat yhdistellä naisten kuvia sanoihin, jotka assosioituivat miesvaltaisiin tieteisiin, kuten ”fysiikka”, ”kemia”, ”insinööri”.  Ajatuksena oli, että naisten kuvien yhdistäminen sanoihin loisi niiden välille yhteyden, ja vähentäisi näin naisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Harjoitusten taustalla soitettiin hienovaraisia, mutta tunnistettavia, testiä varten luotuja ääniä. Harjoitusten jälkeen tutkittavat menivät nukkumaan. Unen aikana heille soitettiin harjoitusta säestäneitä ääniä hyvin hiljaa. 

Ennakkoluulot pienenivät niiden aihepiirien osalta, joihin liittyvää ääntä koehenkilöt olivat kuulleet nukkuessaan. Vaikutus näkyi mittauksissa vielä viikon unenaikaisen vahvistamisen jälkeenkin, eikä siis jäänyt vain väliaikaiseksi.

Unen aikaisen oppimisen tehostaminen erilaisin ääni- tai hajuärsykkein onkin tällä hetkellä tutkijoiden suuren mielenkiinnon kohteena.

Seuraavaksi: Luovuus

Takaisin unitehtaan etusivulle