Muisti ja oppiminen

Jotta muisti toimii, tarvitaan riittävästi unta. Unen aikana aivot vahvistavat syntyneitä muistijälkiä ja poistavat tarpeettomia. Unen avulla voi siis myös huoltaa muistoja. Epämieluisia asioita voi unohtaa tai työstää unen aikana, mutta toisaalta itselle tärkeät muistot voivat vahvistua nukkuessa entisestään.

Univajeen aiheuttaman väsymyksen tunteesta pääsee lyhytaikaisesti eroon voimakkaalla ponnistelulla. Pidemmällä tähtäimellä riittävä uni kuitenkin välttämätöntä kaikelle toiminnalle, mutta erityisesti muistille. Jos verrataan opitun aineksen muistamista riittävästi levänneiden ja univelkaisten välillä, havaitaan hyvin nukkuneiden muistavan enemmän.

Unen muistia vahvistavaa vaikutusta voi myös hyödyntää. Etenkin lihasmuistia vaativien tehtävien, kuten musiikkikappaleiden harjoittelu juuri ennen nukkumaan menoa on tutkitusti hyvin tehokasta. 

Myös ongelmanratkaisutehtävät onnistuvat paremmin, kun niitä tekee levänneenä unen tai torkkujen jälkeen.

Oppiminen saa vauhtia

Kokeellisissa tutkimuksissa unella on onnistuttu tehostamaan oppimista. Yhdessä tutkimuksessa miehet ja naiset laitettiin tekemään harjoituksia, joissa pyrittiin kyseenalaistamaan naisiin liitettyjä ennakkoluuloja.

Koehenkilöt saivat yhdistellä naisten kuvia sanoihin, jotka assosioituivat miesvaltaisiin tieteisiin, kuten ”fysiikka”, ”kemia”, ”insinööri”.  Ajatuksena oli, että naisten kuvien yhdistäminen sanoihin loisi niiden välille yhteyden, ja vähentäisi näin naisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Harjoitusten taustalla soitettiin hienovaraisia, mutta tunnistettavia, testiä varten luotuja ääniä. Harjoitusten jälkeen tutkittavat menivät nukkumaan. Unen aikana heille soitettiin harjoitusta säestäneitä ääniä hyvin hiljaa. 

Ennakkoluulot pienenivät niiden aihepiirien osalta, joihin liittyvää ääntä koehenkilöt olivat kuulleet nukkuessaan. Vaikutus näkyi mittauksissa vielä viikon unenaikaisen vahvistamisen jälkeenkin, eikä siis jäänyt vain väliaikaiseksi.

Unen aikaisen oppimisen tehostaminen erilaisin ääni- tai hajuärsykkein onkin ollut tutkijoiden suuren mielenkiinnon kohteena.

Seuraavaksi: Luovuus ja ongelmanratkaisu

Takaisin unitehtaan etusivulle