Liikunta ja kulttuuri

Tietoyhteiskunta on erityisen riippuvainen ihmis­ten henkisistä voimavaroista ja mielenterveydes­tä. Tuottavuus, kilpailukyky ja työurien pidentämi­nen edellyttävät henkistä kapasiteettia ja mielenterveyttä, jota puolestaan on mahdollista tukea liikunnalla ja kulttuurilla.

Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset julkistettiin helmikuussa 2015. Valtion liikuntaneuvosto tähdentää tavoitetta edistää liikunta- ja mielenterveys­sektoreiden yhteistyötä sekä asemoida yhteistyötä osana liikunnan ja mielenterveystyön laajempia linjauksia.

Taustalla on huoli koko väestön sekä erityisesti syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mielen­hyvinvoinnista ja liikkumisesta. Mielenterveysseura on ollut vahvasti mukana kehittämislinjausten laadinnassa.

Mielenterveysseura on kouluttanut jo vuosia liikunta- ja hyvinvointivastaavia paikallisiin mielenterveysseuroihin sekä koonnut Liiku mieli hyväksi –verkostoa.

Mental Health Art Week -hyvää mieltä kulttuurista -toimintaviikko lisää toukokuussa hyvinvointia eri puolilla Suomea. Toimintaviikkoa on toteutettu vuodesta 2014 lähtien.