Mielen hyvinvointia liikkumisesta

Yhteiskunta on riippuvainen ihmisten psyykkisistä voimavaroista ja mielenterveydestä. Tuottavuus, kilpailukyky ja työurien pidentäminen edellyttävät henkistä psyykkisiä voimavaroja ja mielenterveyttä. Näitä kaikkia on mahdollista tukea liikunnalla. Vaikutussuhde toimii myös tosin päin: kansalaisten liikunnallisuutta voidaan edistää mielenterveyttä tukemalla. Yhteistyö toiminnan edistämiseksi hyödyttää eri osapuolia ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Liikunta- ja mielenterveysalan toimijoiden ja päättäjien työn tueksi on laadittu valtakunnalliset liikunta- ja mielenterveystyön kehittämislinjaukset. Linjauksia on ollut valmistelemassa laaja joukko asiantuntijoita.

Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset

Kehittämislinjausten tavoitteena on edistää liikunta- ja mielenterveysalalla toimivien yhteistyötä, sekä asemoida yhteistyötä osana liikunnan ja mielenterveystyön laajempia linjauksia. Suunnitelman taustalla on huoli koko väestön, erityisesti syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mielenterveydestä ja liikkumisesta.

Liikunta ja mielenterveys osana hyvinvointia - liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset on julkaistu. Linjauksissa nostetaan esiin neljä keskeistä kehittämiskohtaa:

  1. Mielenterveysongelmien laajuus ja liikunnan mahdollisuudet mielenterveystyössä on tunnustettava.
  2. Mielenterveyttä edistävä liikunta on nostettava valtakunnallisten liikuntalinjausten kärkeen.
  3. Vastuut on sovittava julkisen hallinnon sisällä sekä hallinnon ja järjestöjen kesken.
  4. Liikunnan ja mielenterveyden edistäminen kaipaa yhteisesti sovittua koordinaatiota.

Kymmenen miljardin euron liikuntakysymys (Teijo Pyykkönen, Liikuntatieteellinen Seura, blogikirjoitus)

Tule mukaan verkostoon

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki mielenterveys- ja liikunta-alalla toimivat henkilöt sekä muuten aihepiiristä kiinnostuneet. Verkoston jäsenenä saat tietoa järjestettävistä seminaareista ja muista alan ajankohtaisista asioista. Tarjoamme mahdollisuuden verkostoitumiseen, ideoiden ja toiveiden sekä toimintamallien jakamiseen. Lisäksi verkoston jäsenille toimitetaan aihepiiriä käsittelevää uutiskirjettä kaksi kertaa vuodessa.

Tule mukaan verkostoon

Liikunta- ja mielenterveysseminaari 

Liiku Mieli Hyväksi -hankkeen päätösseminaari järjestettiin 28.8.2015 Tampereella. Seminaari oli ensisijaisesti suunnattu Liiku Mieli Hyväksi -verkostolle, asiantuntijaryhmälle ja yhteistyökumppaneille, sekä paikallisten mielenterveysseurojen hyvinvointivastaaville. Seminaari kokosi yhteen laajan joukon innostuneita toimijoita.

Seminaarissa emeritusprofessori Markku Ojanen luennoi teemasta "hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähteet", psykologi, tutkija Anu Kangasniemi teemasta "tietoisuustaidot - uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi?", psykologi Kirsi Salonen teemasta "luonnossa mieli hyväksi – luonnosta hyvinvointia ja terveyttä" ja projektikoordinaattori Johannes Parkkonen teemasta "tökkäyksiä vai halauksia - miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikkumisen lisäämiseksi?"  Seminaarien materiaaleja.     

Suomen Mielenterveysseura on järjestänyt liikunta- ja mielenterveysseminaareja vuodesta 1985 lähtien. Liiku Mieli Hyväksi -hankkeen organisoima seminaari järjestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 2013. Toinen seminaari toteutettiin elokuussa 2014 erityisliikunnan valtakunnallisten neuvottelupäivien yhteydessä teemalla ”liikkeen mielekkyyttä ja mielen liikettä”. 

Vuosittain toteutettava seminaari on suunnattu sinulle, joka toimit liikunta- ja/tai mielenterveystyössä tai olet kiinnostunut aihealueesta. Keskeisenä ajatuksena on edistää eri toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja toiminnallisten menetelmien käyttöä osana ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa työtä sekä hyvinvoinnin edistämistä.

”Seminaarissa parasta olivat konkreettiset menetelmät, joita voi käyttää omassa työssään. Seminaarista sai taas uutta innostusta jatkoon.”

”Seminaarissa oli eri näkökulmia, toimintaa ja tekemistä, yhteistä kivaa, verkostoitumista, toisenlaisia ja uusia lähestymistapoja.”

”Seminaari pääsi omassa seminaarirankingissa heittämällä top 3 joukkoon.”

”Seminaari oli erittäin hyvä ja mielenkiintoinen – sisältö huippua. Luennoitsijat asiantuntevia, selkeitä ja saivat kiinnostuksen heräämään.” 

Materiaaleja

Liiku Mieli Hyväksi -hankkeessa (2012-2015) on koottu liikuntaan ja mielenterveyteen liittyvää materiaalia. Materiaaleihin pääset tutustumaan alla. 

Koulutusten materiaalit
Tutkimukset ja opinnäytteet
Oppaat ja julkaisut
Tieteelliset artikkelit
Lehtiartikkelit
Linkkejä

Liikunta & tiede -lehti (4/2015) on mielenterveysteemalla. Osa artikkeleista löytyy myös verkosta.

Poimintoja Liiku Mieli Hyväksi -hankkeen lopuksi (2012-2015) on nyt julkaistu. Kiitos kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille.

Yhteystiedot

Satu Turhala
Projektipäällikkö
Ympäristöahdistuksen mieli

+358 40 652 6646Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki