KOTU, kohtaa ja tue - maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu

KOTU-koulutus maahanmuuttajien kanssa työskenteleville

KOTU, Kohtaa ja tue – Maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu -koulutus on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kehittämä kokonaisuus maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ja muille toimijoille. Koulutus on osa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Mielenterveyden ensiapu -koulutuskokonaisuutta.

KOTU-koulutuksen kesto on 14 tuntia.

Maahanmuuttoon liittyvät koulutussisällöt

  • maahanmuuttajien kohtaaminen
  • kulttuuriset tekijät
  • kotoutujana uudessa maassa
  • maahanmuuton psyykkinen prosessi
  • trauma ja yleisimmät mielenterveyden häiriöt.

Mielenterveyteen liittyvät koulutussisällöt

  • mitä on mielenterveys
  • mielenterveyden edistäminen ja vahvistaminen
  • mielenterveyden häiriöt
  • kyky tunnistaa mielenterveyden häiriöitä ja traumaoireita
  • valmius, rohkeus ja keinot ottaa puheeksi, kohdata, auttaa ja tukea.

Lisäksi MIELI Suomen Mielenterveys ry kouluttaa KOTU-ohjaajia. KOTU-ohjaajaksi voi hakeutua, mikäli on suorittanut MTEA®2 -koulutuksen sekä MTEA1- tai MTEA2-ohjaajakoulutuksen. Ohjaajakoulutuksen käytyään ohjaajat voivat tarjota 14 tunnin mittaista KOTU-koulutusta maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ja muille toimijoille.

Taustaa

Tutkimusten mukaan pakolaisuuteen liittyy useita mielenterveyden riskitekijöitä, eikä mielenterveyden häiriöistä kärsiville maahanmuuttajille ole riittävästi palveluja. Pitkäaikaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on havaittu, että usein traumatisoituneiden ja voimakkaasti oireilevien asiakkaiden kohtaaminen koetaan haastavaksi.

Näiden tekijöiden sekä 2015 koko Eurooppaa koskettaneen pakolaisaallon pohjalta MIELI Suomen Mielenterveys ry haki ja sai rahoitusta Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta KOTU, kohtaa ja tue – maahanmuuttajan mielenterveyden tueksi -hankkeeseen. Taustalla on MIELI ry:n rekisteröimä tavaramerkki, Mielenterveyden ensiapu®, johon KOTU-koulutus pohjaa. Koulutuksella vahvistetaan työssään ja yhteisöissään maahanmuuttajia kohtaavien työntekijöiden ja muiden toimijoiden mielenterveysosaamista. Esimerkiksi kunnat, järjestöt ja muut maahanmuuttajien kanssa työskentelevät tahot voivat hyötyä KOTU-koulutuksesta.

Koulutus pohjautuu erityisesti MTEA®2-koulutuksen sisältöihin, jonka mukaisesti vahvistetaan valmiuksia kohdata, tukea, ymmärtää ja ottaa puheeksi mielenterveyden häiriöistä kärsiviä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

KOTU-koulutusten tilaukset ja tiedustelut

Tiina Lumijärvi etunimi.sukunimi@mieli.fi

Uudet koulutukset aikatauluineen löytyvät täältä

Lisätietoa

PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen.

 

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki