Mielenterveyden ensiapu -ohjaajan koulutuspolku

Mielenterveyden ensiapu -ohjaajakoulutuksessa saat käytännön vinkkejä ja ideoita ryhmänohjaamiseen, suunnittelet ja harjoittelet koulutussisältöjen esittämistä ja saat tietoa koulutusten käynnistämisestä.

Haluatko Mielenterveyden ensiapu 1 -ohjaajaksi?

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä rohkaisee huolehtimaan omasta ja läheisten mielen hyvinvoin-nista. Koulutuksilla vahvistetaan suomalaisten mielenterveystaitoja. Mielenterveyden ensiapu -ohjaajien koulutuksesta vastaa Suomen Mielenterveysseura. MTEA®1-ohjaajakoulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksen (3 päivää / 21 h) aikana saat käytännön vinkkejä ja ideoita ryhmänohjaamiseen, pääset suunnittelemaan ja harjoittelemaan MTEA®1-sisältöjen esittämistä ja saat tietoa kuinka koulutuksia käynnistetään

Koulutus sopii sinulle, jos
•    olet osallistunut MTEA®1-peruskoulutukseen
•    sinulla on kokemusta ryhmien ohjaamisesta
•    sitoudut toteuttamaan MTEA®1 -koulutuksia
•    käytät sujuvasti tietokonetta

Haluatko Mielenterveyden ensiapu 2 -ohjaajaksi?

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus lisää tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista sekä avusta ja tuesta mielenterveyshäiriöitä kohdatessa. Koulutus lisää rohkeutta ottaa puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Mielenterveyden ensiapu -ohjaajien koulutuksesta vastaa Suomen Mielenterveysseura. MTEA®2-ohjaajakoulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksen (3 päivää / 21 tuntia) aikana saat käytännön vinkkejä ja ideoita ryhmänohjaamiseen, pääset suunnittelemaan ja harjoittelemaan MTEA®2-sisältöjen esittämistä ja saat tietoa siitä, kuinka koulutuksia käynnistetään.

Koulutus sopii sinulle, jos
•    olet osallistunut MTEA®2-peruskoulutukseen
•    sinulla on kokemusta ryhmien ohjaamisesta
•    sitoudut toteuttamaan MTEA®2-koulutuksia
•    käytät sujuvasti tietokonetta
•    sinulla on esimiehen lupa osallistua koulutukseen.

Haluatko Nuoren mielen ensiapu -ohjaajaksi?

Koulutuksen (2 päivää / 14 tuntia) aikana saat käytännön vinkkejä ja ideoita ryhmä- ja verkko-ohjaamiseen, suunnittelet ja harjoittelet NMEA-sisältöjen esittämistä ja saat tietoa koulutusten käynnistämisestä.

Koulutus sopii sinulle, jos
•    olet osallistunut NMEA -peruskoulutukseen
•    sinulla on kokemusta ryhmien ohjaamisesta
•    sekä työskentelystä lasten ja nuorten parissa
•    sitoudut toteuttamaan NMEA -koulutuksia
•    käytät sujuvasti tietokonetta
 

Yhteystiedot

Sirpa Väänänen
Suunnittelija
Hyvän mielen työpaikka -merkki ja Yrittäjäkilta-toiminta Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 6791 501Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki