ADHD – vinkkejä kouluun ja arkeen

Lapsen ja nuoren ADHD on muistettava hänen miettiessään tulevaisuuttaan. Pääpaino tulisi olla hänen voimavaroissaan ja vahvuuksissaan. On tärkeää painottaa niitä asioita, jotka sujuvat hyvin ja joihin lapsella tai nuorella riittää motivaatiota. Aiempaan opiskeluun mahdollisesti liittyvät pettymykset näkyvät itsetunto- ja motivaatio-ongelmina. Tuen tarve on myös yksilöllistä. Yleensä yksitoikkoiset ja suurta huolellisuutta vaativat tehtävät eivät ole parhaiten soveltuvia.

Ennen kaikkea olisi syytä muistaa, että kaikkien lasten ja nuorten kanssa parhaiten toimii myönteinen ja kannustava asenne. Kun negatiivista palautetta joutuu välillä antamaan, olisi kohdistettava se lapsen tai nuoren tekoihin, ei häneen ihmisenä.

Vinkkejä kouluympäristöön

 • Yksilölliset ratkaisut opetussuunnitelmassa ja opiskelujen toteutuksessa (kevennetty työjärjestys, pidennetty opiskeluaika)
 • Opiskelussa selkeät rakenteet; lyhyen ajan tavoitteet, konkreettinen opintojen etenemissuunnitelma
 • Henkilökohtainen tuki
 • Oppimistavoitteissa huomioitava nuoren kehityksellinen ikä ja taitotaso
 • Viihtyisä, selkeä oppimisympäristö
 • Vähäinen melu
 • Mahdollisuus asennon vaihtamiseen ja liikkumiseen luokkatilassa
 • Myönteinen ilmapiiri
 • Onnistumisen kokemukset
 • Keskittymistä parantavat apuvälineet (väliseinät, korvatulpat, kuulokkeet)
 • Muistamista helpottavat keinot
 • Moniaistikanavainen opetus ja ohjaus
 • Selkokieli
 • Kokemuksellinen oppiminen
 • Tieto- ja viestintätekniikan käyttö
 • Yhteistyö perheen ja muun nuoren verkoston sekä hoitavan tahon kanssa

Takaisin artikkeliin neuropsykiatriset häiriöt