Itsensä vahingoittaminen

Lapsen ja nuoren kehitykseen kuuluu elämän ja kuoleman teemojen pohdiskelu. Lasten itsetuhoinen käyttäytyminen on verrattain harvinaista, mutta lisääntyy voimakkaasti nuoruusiässä (yli 12 -vuotiaat). Suomessa nuorten osuus itsemurhien kokonaismärästä on kansainvälisesti katsottuna korkea ja masennus on yksi merkittävimpiä nuorten itsemurhien riskitekijöistä. Myös samanaikaiseen ahdistuneisuus- ja masennushäiriöön liittyy huomattava itsemurhariski.

Syvennä tietojasi

Apua viiltelyn lopettamiseen

Käytännön työhön

Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille – LINITY. Lyhytkin interventio varhaisessa vaiheessa itsemurhayrityksen jälkeen voi auttaa ehkäisemään uuden itsemurhayrityksen. Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus on tuonut Suomeen uuden LINITY-menetelmän. Malli perustuu itsemurhakäyttäytymisen laukaisevien tekijöiden tunnistamiseen ja turvasuunnitelmaan, jolla tuetaan selviytymistä ja vältetään ajautuminen uuteen itsemurhayritykseen. Tukimalli koostuu 4-5 keskustelusta, minkä jälkeen yhteydenpito jatkuu kahden vuoden ajan. Tutkimusten mukaan tuloksellinen interventio auttaa ja tukee itsemurhaa yrittänyttä.

Lue myös muualta

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi itsemurhista


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä