Kaksisuuntainen mielialahäiriö nuorilla

Kaksisuuntainen mielialahäiriö jaetaan kahteen tyyppiin. Tyypin I sairaudessa esiintyy masennusjaksoja, manioita, hypomanioita ja sekamuotoisia jaksoja. Tyypin II sairaudessa on masennusjaksojen lisäksi hypomanioita, mutta varsinaista maniaa ei havaita. Nopeasti vaihtelevat mania- ja masennusoireet sekä ärtyneisyys ovat nuorilla yleisempiä kuin aikuisilla.

Nuoruusiässä ilmenee usein varsinaista kaksisuuntaista mielialahäiriötä lievempää mielialavaihtelua, joka voi ennakoida kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Jos mielialavaihtelu kestää yli kaksi vuotta, ilman että muut häiriöön kuuluvat oireet ilmenevät, tätä kutsutaan mielialan aaltoiluhäiriöksi.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on masennuksen ja manian kausien vuorottelua, niiden esiintyminen vaihtelee yksilöllisesti mutta yleisesti voidaan sanoa että esiintymisen todennäköisyys kasvaa aina uuden syklin ilmettyä. Lääkkeillä voidaan lyhentää ja helpottaa näiden oireita, mutta ongelmana on usein myös se että kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivät eivät käytä heille määrättyjä lääkkeitä. Lääkityksen onnistumisen kannalta on myös tärkeää tunnistaa masennuksen/manian ennustavat merkit, jotta niihin voidaan reagoida ajoissa. Oireitten puhkeamisen voi aiheuttaa esim. sairaus, stressi tai univaje, tai muu muutos yksilön rutiineissa. Häiriön tunnistaminen ei ole aina helppoa, ja otaksutaan että vain 1/3 häiriöstä kärsivistä on diagnosoitu.

Lääkityksen kanssa samanaikaisesti suositellaan usein terapiaa, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Terapia voi olla avuksi sairauden hallinnassa, se voi tehostaa lääkitystä, vähentää stressiä ja antaa työkaluja, joilla tulla paremmin toimeen oireiden ilmetessä. Myös ryhmäterapiat on havaittu vaikuttaviksi. Psykososiaaliset ongelmat seuraavat usein oireiden aiheuttamia käyttäytymisen muutoksia, ja niihin suoraan vaikuttaminen vähentää stressiä ja vuorostaan ehkäisee oireiden ilmenemistä. Päihteet vaikuttavat myös aivojen toimintaan sairastumisriskiä lisäävästi. Sairastuneen hoidossa päihteettömyys voi tehdä lääkkeet myöhemmin tarpeettomiksi. Säännöllinen uni- ja ruokailurytmi ja kurinalainen rutiinien noudattaminen ovat tavoitteena niin sairastuneella kuin mielialan vaihteluiden ennakoidessa mahdollista sairastumista

Perhelähtöinen hoitomalli (FFT, family focused treatment) on osoittautunut tehokkaaksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Se koostuu kolmesta osasta: psykoedukaatio, kommunikaatioharjoittelu ja ongelmanratkaisun harjoittelu. Se on tarkoitettu erityisesti nuorille, joilla on ollut vastikään maaninen tai depressiivinen episodi. Hoito sisältää 21 tunnin mittaista tapaamista, 3 ensimmäisen kuukauden ajan joka viikko, 3 seuraavaa kuukautta joka toinen viikko ja seuraavat joka kuukausi. Hoito on suunniteltu rytmiltään vastaamaan toipumista kaksisuuntaisen mielialahäiriön syklistä. Nuori tulee terapiaan yhdessä perheensä kanssa ja he ovat mukana koko hoitojakson ajan.

Takaisin artikkeliin mielialahäiriöt