Kriisitilanteet

Lasten ja nuorten kriisit ovat normaalikehitykseen kuuluvia kehityskriisejä, elämäntilannekriisejä (kuten vanhempien avioero) tai akuutteja traumaattisia tilanteita. Suurin osa kriisitilanteista hoituu läheisten, perheen ja ystävien tuella. Kriisitilanteeseen on puututtava, mikäli lapsen tai nuoren toimintakyky on vaarassa.

Syvennä tietojasi

Käytännön työhön

TOIVO- kriisissä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille. Kriisin kohdatessa voi olla vaikea löytää itselle sopivaa apua ja tukea, jolla selvitä vaikeista elämäntilanteista ja niiden herättämistä tunteista. Suomen Mielenterveysseura ja Nuorten Mielenterveystalo (HUS) ovat ensimmäisinä Suomessa kehittäneet nuorille suunnatun verkkopohjaisen TOIVO -oma-apuohjelman, jonka tarkoituksena on olla tukena vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä. Ohjelma koostuu yhdeksästä mielenterveyttä ja selviytymistä edistävästä osiosta, joihin liittyy tiedon lisäksi harjoituksia, äänitteitä ja videoita. Nämä osiot muodostavat yhdessä selviytymismatkan. Nuoret ovat itse olleet mukana ohjelman arvioimisessa sekä videoiden työstämisessä. Ohjelma sopii myös tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä vanhemmille.

Kirjallisuutta

Haasjoki, E. & Ollikainen, T. (2010). Kriisit nuoruudessa ja mielenterveyden tukeminen koulussa. Suomen Mielenterveysseura - Turun kriisikeskus.

Lue myös muualta

Turvapaikanhakijat, pakolaislapset ja nuoret mielenterveyspalveluissa

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi lasten ja nuorten kriiseistä


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä