Mielenterveysongelmat puheeksi

Mielenterveysongelmista ei haluta monestikaan puhua lasten kanssa vaan pyritään suojaamaan heitä tiedolta, joka ehkä itsestäkin tuntuu vaikealta käsittää ja käsitellä. Lapset ovat kuitenkin kykeneviä kehittymään ja kohtaamaan vaikeuksia elämässä, kun he saavat siihen tukea ja voivat keskustella tarvittaessa turvallisesti vanhempiensa kanssa mieleensä tulevista asioista. Keskinäinen ymmärrys ja väärinkäsitysten välttäminen ovat parhaita tapoja tukea ja suojata lasta. Ne myös lähentävät ja vahvistavat perhesuhteita. On kuitenkin hyvä huomioida ettei lapsi ota kantaakseen liikaa vastuuta perhe-elämästä ja sen sujumisesta. Vanhempi saattaa tarvita apua, mutta lapsen vastuulla ei ole sen tarjoaminen.

Puheeksi ottaminen tapahtuu askel kerrallaan, lapsen kehitystason huomioiden. Asiaan voi palata sitä mukaa kun lapsi kasvaa ja hänelle tulee uusia kysymyksiä. Vanhemman kannattaakin tehdä selväksi, että tämä asia josta voidaan aina puhua, ja jota lapsen ei tarvitse yrittää salata. Lapset ovat luonnostaan avoimia ja kykeneviä ymmärtämään, että sairauksilla on erilaisia vaikutuksia. Masennus saattaa väsyttää ja tehdä aikuisesta surullisen oloisen, samoin kuin monet fyysiset sairaudet. Lapsille on myös tärkeää tietää, että he eivät ole aiheuttaneet aikuisen sairautta tai sen oireita.

Seuraavassa muutama vinkki puheeksi ottamiseen (lähde: Lapset puheeksi –manuaali)

  1. Käytä tuttua ja ymmärrettävää kieltä, lapsen iän ja kehitystason huomioiden. Kysele myös millaisia ajatuksia lapsella on asiaan liittyen ollut.
  2. Lapsi tarvitsee konkreettisia syitä ja selityksiä havaitsemilleen asioille, esim. miksi vanhempi ei ole jaksanut nousta aamulla sängystä.
  3. Lasta myös helpottaa kuulla että tähän sairauteen on hoitokeinoja ja vanhempi on käynyt esimerkiksi lääkärissä niistä juttelemassa.
  4. Rohkaise lasta ottamaan asia esille aina halutessaan.

Takaisin artikkeliin mielenterveysongelmat perheessä