Neuropsykiatriset häiriöt

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat ensisijaisesti kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niihin liittyy kuitenkin usein samanaikaisia psykiatrisia ongelmia, joista edelliset voivat pahentaa jälkimmäisiä ja päinvastoin (esim. unihäiriöt). Joillakin neuropsykiatrisilla häiriöillä on ennen kaikkea voimakas vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Syvennä tietojasi

Käytännön työhön

Sosiaaliset kuvatarinat ovat kuvista ja sanoista rakennettuja tapahtumasarjoja tai sarjakuvia. Niiden avulla ohjataan henkilöitä, joiden on vaikea toimia odotuksenmukaisella tavalla sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisin tarinoin ennakoidaan ja selkeytetään erilaisia tilanteita ja luodaan omaan toimintaan järjestystä. Niiden avulla voidaan lähestyä helpommin uusia, jännittäviä ja vaikeitakin tilanteita. Tarinoiden teemoina ovat sosiaaliset tilanteet ja ystävyystaidot, arkipuuhat ja elämänhallinnan taidot. Tarinoista saa myös ideoita, miten erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille voi muokata yksilöllisiä tarinoita.

Kirjallisuutta

Dufva, V. & Koivunen, M. (toim.) (2002). ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus. Juva.

Lue myös muualta

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi lasten ja nuorten ADHD:stä


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä