Nuorten tupakointi

Nuorten tupakointi on vähentynyt viime vuosina, mutta erityisesti pojilla nuuskan ja savukkeiden yhteiskäyttö on lisääntynyt. Nuoret usein tupakoivat vähemmän ja epäsäännöllisemmin kuin aikuiset, mutta nikotiiniriippuvuus syntyy nopeammin. Riippuvuusoireita saattaa tulla jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Tupakointi on usein tapa, rituaali, vapaa-ajan viihdyke ja samaistumiskeino kaveriporukkaan.

Sähkötupakan ja vesipiipun kokeilu myös kiinnostaa nuoria, vaikka ne ovat vielä verrattain harvinaisia Suomessa. Sähkötupakkaa on kokeillut ainakin kerran noin 30 prosenttia 18-vuotiaista nuorista. Sen terveyshaittoja ei vielä tunneta hyvin, mutta se voi nuorilla johtaa myös muiden tupakkatuotteiden kokeiluun. Voidaan ehkä todeta, että tavanomainen tupakointi on menettämässä houkuttavuuttaan, mutta sitä korvaavat tuotteet taas ovat aikaisempaa suositumpia.

Nikotiiniriippuvuus on krooninen sairaus ja nikotiinista irti pääseminen aiheuttaa fyysisiä vierotusoireita. Nikotiinille altistumisen lisäksi nikotiiniriippuvuuden asteeseen vaikuttavat perintötekijät ja ympäristötekijät. Nikotiini aiheuttaa aivoissa mielihyvähormonin eritystä ja pitemmän ajan kuluessa johtaa tottumiseen. Aivot vaativat lisää nikotiinia saadakseen saman hyvänolon tunteen. Nikotiiniriippuvuuden oireita alkaa tutkimusten mukaan ilmetä nuorilla kun he tupakoivat vähintään kaksi savuketta viikossa tai seitsemän savuketta kuukaudessa. Tytöillä nikotiiniriippuvuus kehittyy poikia nopeammin.

Tupakoinnin vastaiset kampanjat ovat yhä enemmän keskittyneet tarjoamaan muita kiinnostavia tekemisen vaihtoehtoja lapsille ja nuorille, ympäristöissä joissa tupakointi ei ole mahdollista. Lasten ja nuorten kuuleminen siinä, mikä on heille tärkeää, toimii lähtöajatuksena. Liikuntaa harrastavat nuoret tupakoivat noin viisi kertaa harvemmin kuin muut. Erityisesti tupakoimaton kaveripiiri edistää savuttomuutta ja auttaa pitämään yllä kielteisiä mielikuvia tupakoinnista.

Takaisin artikkeliin päihteet