Rahapelit

Rahapelien pelaaminen on haittavaikutusten vuoksi kielletty Suomessa alle 18-vuotiailta, mutta lain valvominen on hankalaa. Sen lisäksi että lapset ja nuoret tutustuvat rahapelien maailmaan omin päin ja kavereiden kanssa, he oppivat pelaamista myös vanhemmiltaan. Perheet saattavat yhdessä lotota, pelata nettipokeria tai arpoja saatetaan antaa lahjaksi. Varhain aloitettu pelaaminen voi altistaa peliongelmille. Tästä syystä vanhempien olisikin syytä tarkistaa asennoitumistaan rahapelaamiseen ja omaan pelikäyttäytymiseensä.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan nuoret, etupäässä pojat, pelaavat enenevässä määrin rahapelejä. Vuoden 2010 Kouluterveyskyselyn mukaan 63 prosenttia peruskoululaisista oli pelannut rahapelejä kuluneen vuoden aikana ja 40 prosentilla pelaaminen oli vähintään viikoittaista. Rahapeleistä nuoria kiinnostavat erityisesti raha-automaatit ja nettipelit. Alle 18-vuotiaiden on mahdollista kokeilla oikeilla pelisivustoilla pelaamista demopelien avulla. Tämän uskotaan madaltavan kynnystä siirtyä varsinaiseen pelaamiseen ikärajan täyttyessä.

Nuoret pelaavat määrällisesti aikuisia vähemmän rahapelejä, mutta ongelmapelaaminen on heillä suhteellisesti yleisempää. Rahapeleistä haetaan jännitystä, sosiaalista vuorovaikutusta ja rentoutumista sekä samanikäisten hyväksyntää. Osa pakenee pahaa mieltä rahapelien maailmaan. Raha-automaattipelejä pelatessa pelaajalle saattaa tulla tunne pelin hallinnasta, vaikka todellisuudessa on kysymys sattumanvaraisuudesta ja voiton tullessa hyvästä onnesta. Ongelmapelaamista on vaikea tunnistaa ja se saattaakin paljastua vasta siinä vaiheessa, kun pelaamisesta on tullut haittaa monille elämän osa-alueille. Rahapeliongelmaan liittyvät kouluvaikeudet, persoonallisuuden ja mielialan muutokset. Pelaajan ajatukset ja sitä kautta myös puheen pyörivät pelaamisen ympärillä. Myös selittämättä ilmestyvät rahasummat, rahan kuluttaminen ja rahan lainaaminen saattavat kertoa rahapeliongelmasta. Häpeä ja syyllisyys aiheuttavat yleisesti pelaamisen ja sen seurauksien salailua. Lapsi tai nuori saattaa valehdella saadakseen rahaa pelaamiseen. Hän saattaa myös myydä omaisuuttaan maksaakseen pelivelkojaan.

Takaisin artikkeliin netti ja pelaaminen