Vuorovaikutus ja käyttäytyminen

Video havainnollistaa sitä, kuinka aikuinen voi lähestyä ja auttaa aggressiivista lasta tai nuorta. Kesto 2:03.

Sosiaaliset taidot kehittyvät lapsilla ja nuorilla tavallisten tunnekokemusten ja vuorovaikutuksen kautta. Niiden pohjalla on kuitenkin tasapainoinen kiintymyssuhde aikuiseen, lapsen ja nuoren kokemus siitä, että hän on tullut nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itseään. Lapsilla on erilaisia tarpeita sosiaalisen vuorovaikutuksen suhteen. Jotkut kaipaavat monia ystäviä, joillekin riittää yksi hyvä kaveri. Joillekin sosiaalinen vuorovaikutus on vaikeampaa ja vie paljon enemmän energiaa. He saattavat tarvita enemmän palautumisaikaa ja rauhoittumista perheen tai sisarusten kanssa. Tärkeää onkin tunnistaa lapsen tai nuoren ominaispiirteet, mikä on hänen luonteelleen tyypillistä ja millainen sosiaalinen elämä saa hänet voimaan hyvin.

Syvennä tietojasi

Käytännön työhön

Aggression Replacement Training® (ART) on tutkittu menetelmä, jota on kehitetty USAssa ja nyt myöhemmin Euroopassa. Menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. Tavoite on, että nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä. ART:n lähtökohta on, että sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia. ART on avuksi, kun nuoren tai aikuisen käyttäytyminen on epäsosiaalista: liiallisen vetäytyvää tai aggressiivista.

Tunne- ja kaveritaitokortit (Suomen Mielenterveysseura)

Eläinalasten elämää –pöytäteatteri (Suomen Mielenterveysseura)

Kirjallisuutta

  • Cacciatore, R. (2009). Aggressiokasvattajan käsikirja koululaisesta aikuiseksi. (toim: Hurme & Lehtikangas). Väestöliitto.
  • Erkko, A. & Hannukkala, M. (2013). Mielenterveys voimaksi. Käsikirja nuorisotyön ammattilaisille, 126-127. Suomen Mielenterveysseuran julkaisu.
  • Hakanen, P., Honkonen, T. & Tallgren, S. (2013). Kaikille kaveri. Opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen. Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisu.
  • Nurmi, P. (toim.) (2013). Lapsen ja nuoren viha. PS-kustannus. Juva.
  • Nurmi, R., Sillanpää, A. & Hannukkala, M. (2014). Hyvää mieltä yhdessä. Käsikirja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen, 114-118. Suomen Mielenterveysseuran julkaisu.
  • Siegel, D. (2014). Brainstorm - Nuoruuden aivomyrskyn voima ja merkitys.

Lue myös muualta

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi lasten ja nuorten aggressiivisuudesta


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä