Tasapainovalmennus

Vaikeista oloista tuleville maahanmuuttajille kehitetty Tasapainovalmennus on tukimuoto, jolla halutaan vahvistaa tulijoiden tunteiden hallinnan taitoja, toimintakykyä ja hyvinvointia. Valmennus auttaa ymmärtämään, mistä omat oireet johtuvat ja miten voi itse parantaa omaa vointiaan.

Ryhmämuotoisessa valmennuksessa harjoitellaan myös konkreettisia taitoja kuten stressin hallintaa. Vertaisten tapaaminen tuo lievitystä epätoivon ja yksinäisyyden tunteisiin. Ensimmäisten osallistujien mukaan Tasapainovalmennus on auttanut heitä ymmärtämään omia ongelmiaan ja tarjonnut käytännöllisiä keinoja niiden käsittelyyn. Toiveikkuus ja luottamus siihen, että oireiden kanssa on mahdollista pärjätä ja niille voi tehdä jotain, on lisääntynyt.

Mallia kehitetään yhteistyössä Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikön ja Traumaterapiakeskuksen kanssa.

Hankeaika ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus oli vuosille 2012–2014. Sen jälkeen malli jäi osaksi SOS-kriisikeskuksen pysyvää ryhmätoimintaa. Mallia on mahdollista levittää myös muille traumatisoituneiden maahanmuuttajien kanssa työskenteleville tahoille.

Lisätietoja
päällikkö Reija Narumo, 040 5558 491, reija.narumo@mielenterveysseura.fi